DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Dletvo kod Klane, a zatim kao predsjednik Mornaričke šumarske agenture u Motovunu.
Stoga se današnja svečanost prvenstveno odnosi na rad Ressela kao šumara
i to posebno iz ovog sjedišta.


Kao upravitelj u Motovunu prvenstveno se brinuo o Motovunskoj šumi. Ne
samo brinuo nego i borio za njezin opstanak. Najprije protiv nakane da se pola
šume iskrči i pretvori u pašnjak s ciljem da erar dođe do novca a zatim da se
spriječi njezino zatrpavanje nanosima rijeke Mirne. Kako Motovunska šuma, osim
manjeg dijela iskrčenog za vrijeme talijanske vladavine između dva svjetska rata,
i danas postoji možemo zaključiti da je Resselovo zauzimanje za njezin opstanak
bilo uspješno. Ressel je počeo gospodariti Motovunskom šumom mimo ondašnjih
krutih školskih shema i protiv onih, koji su bili »gluhi za razloge a slijepi za brojke
«, kako je sam napisao u svojoj »Povijesti mornaričkih šuma« i time došao u
sukob s pretpostavljenima. To je bio i razlog da je prešao u službu Mornaričke
uprave. Međutim, prema nekim bilješkama namjeravao je prijeći u Zadar, dakle
Carskom namjesništvu za Dalmaciju na čisto šumarske poslove.


Ressel je izradio i elaborat »Plan o ponovom pošumljivanju općinskih zemljišta
u Istri«. Prvenstvena namjena tih pošumljivanja bila je uzgoj hrastovih stabala
za brodograđevne svrhe, ali je naglasio da će se tim pošumljivanjima poboljšati
i ispaša za stoku istarskog seljaka. I u tom elaboratu ide samostalnim putem u
kojem šumu promatra i zbog njezinih općekorisnih funkcija a ne samo kao izvora
/.a drvo. Po svojim navodima Ressel je preteča današnjem ekološkom gledanju prirode.
Dakle, gotovo prije 150 godina, Ressel je razmišljao poput današnjeg čovjeka
da zahvati u prirodi budu u skladu s njezinim zakonima razvitka i opstojnosti.


Na početku označismo Ressela njegovim zanimanjem i kao izumitelja. Kao
izumitelja stoga, što je to zapravo druga grana njegove djelatnosti. Izumima Ressel
se bavio cijeloga života, jer je pored pogonskog brodskog vijka imao cijeli
niz izuma i originalnih zamisli u svojim elaboratima. Brodski je vijak samo njegov
najznačajniji izum, izum za koji je sam Ressel predviđao, da će omogućiti preplovljavanje
Atlantika, razmaka između Europe i Sjeverne Amerike, za šest do
sedam dana! Izum, koji mu je donio mnogo gorkih trenutaka, a priznanje je
dobio tek po smrti. Naime, njegova udovica primala je mirovinu u visini njegove
plaće umjesto mnogo manju koja bi joj po propisima pripadala. Priznanje deset
godina po njegovoj smrti odao je admiral Tegetthof, koji je rekao, da je talijansku
mornaricu u borbi kod otoka Visa pobijedio zahvaljujući što su njegovi brodovi
imali pogon na Resselov vijak.


Od brojnih drugih izuma spomenimo samo neke. Tako je patentirao valjaonicu
vrućeg željeza te proizvodnju kugličnih i valjkastih ležaja, predlaže korišćenje
pneumatskih naprava za izvlačenje ugljena i rudača iz rudnika pa i prijenos istim
načinom pošte od Trsta do Beča (udaljenost 568 km) i to ukapanjem cijevi u zemlju.
U nastojanju da pomogne istarskom seljaku konstruira novi tip pluga, planira
pogon mlinova, pilana i crpaljki za vodu pomoću vjetra a predlaže i načine konzerviranja
hrane, mesa i brašna. ltd., ltd.


Ne smiju se mimoići ni Resselovi prijedlozi na ekonomsko-socijalnom području,
što je izložio u brošuri izdatoj 1848. godine u Trstu na vlastiti trošak. Navodimo
samo one za malog čovjeka kao osiguranje novca vlasnicima nekretnina za poboljšanje
njihovog gospodarstva i kuća, javno osiguranje vlasničkih nekretnina od
šteta požara i vode, a stoke od zaraznih bolesti, pa osnivanje ubožnica te stipendiranje
školovanja nadarene siromašne omladine.