DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 81     <-- 81 -->        PDF

OBLJETNICE


DEVEDESETOGODIŠNJICA HRVATSKOG NAPUTKA ZA SASTAVAK
GOSPODARSTVENIH OSNOVA


Plansko gospodarenje šumama u Hrvatskoj temeljeno na zakonskim odrednicama
pisanim na hrvatskom jeziku je staro 224 godine. U tom je vremenu doneseno
više instrukcija, naputaka i pravilnika.


»Naredba kr. hrv.-slav.-dalm, zemaljske vlade, za unutarnje poslove, od 23.
travnja 1903. godine br. 23152 glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa,
te godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894., kojim
se određuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom« kao i »Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno
programa« koji je bio sastavni dio naredbe doneseni su prije upravo 90 godina.


Tim povodom želim evocirati na neke povijesne činjenice podsjećajući štovano
čitateljstvo na »naputak« i njegovog autora gospodina dipl. inž. Andriju Borošića.


Prvom instrukcijom za uređivanje šuma u Hrvatskoj smatramo Zakonsku uredbu
o šumama dovršenu 1769. godine u vrijeme Marije Terezije na hrvatskom
jeziku. Ta se je instrukcija odnosila na dijelove Hrvatske koji su bili pod političkim
utjecajem Austrije. Kako po zakonskoj regulativi tako i u šumarskoj operativi
hrvatsko je šumarstvo bilo uz bok europskom bilo po već spomenutom austrijskom
u Provincijalu, ili po francuskom u obalnim dijelovima (Istra, Primorje
i Dalmacija) za vrijeme Napoleona.


Razvojačenjem Vojne krajine 50% tada državnih šuma dodijeljeno je imovnim
općinama što je bilo oko 381.121 ha šuma. Da se zadrže te šume u manje više normalnom
stanju dovršen je 1881. godine »Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje
gojitbe šuma imovnih općina u Hrvatsko-slavonskoj krajini od 1881.«. Naputak je
propisivao potrajnost prihoda a obračun etata po formuli austrijske kameralne
takse. Donesen je paralelno na njemačkom i hrvatskom jeziku, a odnosio se samo
na određene krajeve — krajinu — i to ne na sve šume već samo na imovne
općine.


Da osigura potrajnost u gospodarenju i kod ostalih kategorija šuma kraljevska
vlada donosi 26. ožujka i 25. travnja 1894. godine Zakon kojim je propisano


da se šume zemljišnih zajednica kao i ostale šume stojeće pod osobitim javnim
nadzorom imadu urediti za potrajno uživanje i s njima polog odobrenih šumsko
gospodarstvenih osnova gospodariti (Partaš, 1896). Na temelju toga zakona godine
1903. donesena je naprijed citirana »Naredba« i »Naputak za sastavak gospodarstvenih
osnova i programa« od kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske
vlade, Naputak se odnosio na sve šume osim državnih, a pisan je hrvatskim jezikom.


Naputak je imao ove osnovne dijelove:


A. Sastavak gospodarstvene osnove:
I. Predradnja: ustanovljenje šumskih površina i uređenje međa, gospodarstveno
razdjeljenje šuma, izmjera šuma, opis sastojina, proračunavanje drvne zalihe i
prirasta, skrižaljka dobnih razreda.