DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 161.6 (Populus sec. Aigeiros and Tacamahaca) Šumarski list CXVIII (1994) 147


NEKA FIZIOLOŠKA SVOJSTVA POJEDINIH KLONOVA TOPOLA IZ SEKCIJA


AIGEIROS and TACAMAHACA*


SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CERTAIN POPLAR CLONS
OF SECTIONS AIGEIROS AND TACAMAHACA


Nikola KOMLENOVIĆ** & Ante KRSTINIĆ***


SAŽETAK: Kod nekih klonova topola iz sekcija Aigeiros i Tacamahaca
(Populus nigra, P. x euroamericana 1-214, P. deltoides 618, P. deltoides 457,


P. balsamifera i P. deltoides ssp. angulata) istraživane su genotipske razlike
glede broja i veličine puci lista, te koncentracije i akumulacije hraniva u Ušću.
Analize su napravljene za ukupno 9 elemenata ishrane.
Medu spomenutim klonovima, u uvjetima rasadnika, utvrđene su genotipske
razlike u broju i veličini puci te razlike u koncentracijama i akumulaciji
hraniva u Ušću.


Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju na vrlo izražene razlike u fiziološkim
svojstvima klonova, koji se kod nas reproduciraju u rasadnicima i
uzgajaju u kulturama. Pravilan izbor klonova u odnosu na dano stanište,
respektirajući njihov fiziološki status, od posebne je važnosti za rasadničarsku
proizvodnju te uspješnost osnivanja šumskih kultura i plantaža.


Ključne riječi: Populus, sekcije Aigeiros i Tacamahaca, koncentracija
i sadržaj hraniva, broj i veličina puci.


UVOD - INTRODUCTION


Jedan od najvažnijih ciljeva selekcije mekih listača Posebno velike količine hraniva nakupljaju se u
je pronalaženje takvih genotipova, koji mogu uz što lišću. Preko lišća drveće otpušta kroz puci i najveće
manju potrošnju hraniva, proizvesti što veću količinu količine usvojene vode. Akumulirana hraniva u lišću
drvne tvari. (Komlenovi ć i Krstini ć 1969, 1982, te količina iztranspirirane vode, bitni su pokazatelji
1987; Hansen i Baher 1979; Krstinić i Komlefiziološkog
statusa biljke.


Krstinić Simon


nović 1986; et al. 1989; et al. Iz tog smo razloga i pristupili istraživanju sadržaja


1990 i dr.). Prvenstveno se misli na suhu tvar deblo


elemenata prehrane u lišću, te analizi broja i veličine


vine. Uzgojem takvih selekcija postižu se zadovoljava


puci kod nekih klonova topola iz sekcije Aigeiros


jući rezultati i na tlima s niskim sadržajem hraniva.


i Tacamahaca, koji se kod nas reproduciraju u ra


sadnicima i uzgajaju u kulturama. Izborom genotipova


Za uzgoj na najproduktivnijim staništima interesanmalih
zahtjeva za hranivima, koji nisu podložni velitni
su nam oni genotipovi, koji imaju visoke zahtjeve kom gubitku vode, povećat će se učinkovitost osnivaza
hranivima i vodom, a koji samo u takvim uvjetima nja topolovih kultura, posebno Onih na manje povoljpostižu
maksimalnu produkciju biomase. nim staništima.


* Istraživanja su financirana od JP »Hrvatske šume«
** Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut, Jastrebarsko
*** Prof. dr. Ante Krstinić, Šumarski fakultet, Zagreb