DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 14     <-- 14 -->        PDF

MATERIJAL I METODE RADA Material and
work methods


Naša smo istraživanja proveli u rasadniku Podturen deltoides-457, Populus deltoides ssp. angulata i Populus
na području Šumarije Čakovec. Rasadnik se nalazi uz balsamifera.
rijeku Muru, na udaljenosti od oko 12 kilometara sjeZa
provođenje kemijskih analiza uzeta su po tri
veroistočno od Čakovca. prosječna uzorka lišća s drugih sterilnih izbojaka od


po 30 biljaka. Zbog malog broja biljaka klona Populus


U rasadniku je zastupljeno aluvijalno tlo (fluvisol). deltoides ssp. angulata, uzet je samo jedan takav uzoPodaci
o kemijskim svojstvima i mehaničkom sustavu rak. Kemijske analize biljnog materijala obavljene su
tla prikazani su u tablici 1. prema metodama opisanim u našim ranijim radovima


(Komlenović i Krstinić 1969, 1982, 1987 i dr.).


Našim istraživanjima obuhvaćene su 1/1 godinu Broj puci je određivan u vidnom polju mikroskopa
stare biljke slijdećih klonova: Populus nigra, Populus uz povećanje od 400x, i to na licu i naličju lista.
x euroamericana 1-214, Populus deltoides-61%, Populus Mjerena je također dužina i širina pući.


Kemijska svojstva i mehanički sastav tla


Chemical properties and mechanical composition of the soil
Tablica 1


Dubina pH A!
P2Os
Humus Mehanički sastav
% čestica
H 2 0 N-KCI mg/100g 0,2 0,2-0,02 0,02-0,02 0,002 mm
Depth Mechanical composition
0 45
6.6 6.2 4.6 12.4 3.19 1.13 18.2 61.4 16.0 20.4
46 - 60 6.9 6.4 6.8 3.2 0.33 0.01 77.4 20.0 1.0 1.6
60 - 69 7.1 6.3 9.6 7.6 0.92 0.03 8.5 50.3 18.8 22.4
69 - 74 7.8 6.2 8.8 2.4 0.27 0.01 41.0 54.1 2.4 2.6
74 - 80 7.6 6.6 4.4 8.0 1.35 0.04 7.0 61.0 26.0 6.0
80-110 7.8 6.6 6.0 2.2 0.31 0.02 77.2 21.6 0.4 0.8


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM Research
results with discusion


Koncentracije 9 elemenata prehrane prikazani su Analizama je utvrđeno da klon P. deltoides-618
u tablici 2, a težine lišća i sadržaj hraniva u 100 listova ima najviše koncentracije dušika, fosfora, kalija, kalcija
u tablici 3. U tablici 4 daju se podaci o broju i veličini i mangana u lišću. Kako ovaj klon ima i najkrupnije
puci. listove, to njegovih 100 listova sadrži i najveće količine


Koncentracije hraniva u Ušću


Nutrient concentrations in the leaves
Tablica 2


Ca Mg Fe Mn Zn
PPm


1.
Populus 2.61 0.212 0.91 1,19 0.420 0.203 116 44 84
nigra (klon) 3.06 0.239 0.94 1,16 0.440 0.240 100 40 80
2.97 0.248 0.96 1,13 0.435 0.232 140 44 91
Prosjek (X) 2.88 0.233 0.94 1,16 0.432 0.225 119 43 85
2.
Populus x 2.68 0.203 0.91 1,07 0.420 0.285 295 30 38
euroamericana 2.74 0.180 0.90 1,03 0.358 0.258 264 38 29
1-214 2.44 0.204 0.90 1,13 0.400 0.282 200 30 28
Prosjek (X) 2.62 0.196 0.90 1,08 0.393 0.275 253 33 32


3.
Populus 3.03 0.284 1.49 1,80 0.478 0.105 80 48 46
deltoides 3.02 0.303 1.53 2,17 0.538 0.112 76 54 44
618 3.05 0.288 1.46 1,83 0.493 0.105 80 46 54
Prosjek (X) 3.03 0.292 1.49 1.93 0.503 0.107 79 49 49


4.
Populus 2.53 0.279 1.33 1.86 0.575 0.891 60 40 66
deltoides 2.27 0.262 1.56 1,52 0.445 0.767 68 36 88
457 2.30 0.281 1.44 1,49 0.493 0.654 56 36 87
Prosjek (X) 2.37 0.274 1.44 1,62 0.504 0.771 61 37 80


5.
Populus 2.79 0.224 0.91 1,10 0.520 0.267 98 34 56
balsanifera 2.72 0.219 0.71 1,24 0.568 0.271 108 38 65
2.69 0.213 0.78 1,23 0.560 0.253 104 38 67
Prosjek (X) 2.73 0.219 0.80 1,19 0.549 0.264 103 37 63
6.
Populusdeltoides ssp. 2.39 0.216 0.90 1,32 0.495 0.271 52 42 34
angulata klon)
148