DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* + 712 Šumarski list CXVIII (1994) 153


BIOLOŠKO-EKOLOŠKA I PROSTORNA VALORIZACIJA
PARK-ŠUME »KOMRČAR« NA RABU


BIOLOGICAL / ENVIRONMENTAL AND SPACE VALORIZATION PARK-FOREST
»KOMRČAR« ON THE ISLAND OF RAB


Željko ŠPANJOL* & Sandra WOLF


SAŽETAK: Nekada pusto pasište počelo se pošumljavati 1890. godine
zaslugom rapskog nadšumara Pravdoja Belie. Rješenjem od 15. 3. 1965., a
na temelju Zakona o zaštiti prirode (N. N. br. 19/1960.), Zavod za zaštitu
prirode u Zagrebu upisuje šumu »Komrčar«, na otoku Rabu, u Registar
zaštićenih objekata prirode pod registarski broj 187, a u kategoriju rezervata
prirodnog predjela. Prema Zakonu o zaštiti prirode (N. N., br. 54/1976) i
danas važećem N. N. br. 30/1994. u kategoriji park šuma.


Sadašnje stanje parka, odnosno postojeća situacija unatoč zapuštenosti
vegetacije u pojedinim dijelovima i potrebi sanacije devastiranih površina,
sadrži veliki potencijal za uređenje, oblikovanje i korištenje, u smislu formiranja
objekata pejzažno parkovne arhitekture.


Autori su detaljna istraživanja obavili tijekom 1992. i 1993. godine. Prvi
put je obrađeno cijelo šire područje koje osim same park-šume »Komrčar«,
na površini od 8,3 ha, obuhvaća i prirodne sastavne dijelove koji se nadovezuju
na »Komrčar«, a to je produžetak uz šetalište fra Odorika Badurine sve do
pod Trga Slobode, površine 0,6 ha. Tu zatim pripada i terasasto područje
ispod gradskog groblja (1,9 ha) i samo groblje (0,5 ha). Svaki dio potpuno
je dendrološki istražen, dakle popisane su sve drvenaste vrste koje tu rastu.


U radu se daje viđenje i prijedlog smjernica za revitalizaciju i poboljšanje
te gospodarenje svakog spomenutog prostora zasebno, gledajući cijeli taj zeleni
prostor kao jedinstvenu biološko-ekološku i pejzažnu cjelinu.


Značajno je da je sam prostor park šume »Komrčar« podijeljen u tri
zone, glede prostora, funkionalne i biološko-ekološke raznolikosti i to na:
zaštitnu zonu, zonu park-šume i zonu parka.


Ključne riječi: park-šuma »Komrčar«, povijesni prikaz, dendrologija,
biološko-ekološka valorizacija, prostorna valorizacija, gospodarenje, zoniranje.


1. POVIJESNI PRIKAZ - Historical presentation
Rješenjem od 15. 3. 1965. godine, a na temelju O povijesti »Komrčara« Brusić (1926) piše:
Zakona o zaštiti prirode (N.N., br. 19/1960) Zavod »Komrčar (Comercarius, Campus Martius, Campo
za zaštitu prirode u Zagrebu upisuje šumu »Komrčar« Maržo). Izložina, što se od gradskih bedema na zapad
na otoku Rabu u Registar Zaštićenih objekata prirode proteže do škvera, gdje se danas nalazi Pensionat Inpod
registarski broj 187, a u kategoriji rezervata privalida,
predratni Scoutistenheims, Villa Sofia i kupalirodnog
predjela. Prema zakonu o zaštiti prirode (N.N., šte sv. Eufemije, poznata je pod imenom Komrčar
br. 54/1976) i danas važećem u kategoriji je park-šuma. (Campo Marzio). U XV. stoljeću spominju se ovdje


*
Mr. Zeljko Španjol, dipl. inž. šum.,
Sandra Wolf, dipl. inž. šum.
Šumarski fakultet, Zagreb