DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ljenje među ruralnim, isto tako i medu urbanim ispitanicima
(SI. 2, Tablica 1). U studiji od Gyorgy (1984)
u 1983. čak 21% (81 od 387) ljudi želi istrijebiti vuka
(značajno više nego 1993., Hi2 = 9.19) dok samo 5%
(42 od 710) stranih posjetitelja Hrvatske u 1985. ima
isto mišljenje (Morić i Huber, 1989).


Odgovori ukupno 29 lovaca uspoređeni su s 25
ruralnih nelovaca: 96% lovaca prema 48% nelovaca
smatra da je populacija vukova preniska (značajno
Hi2 = 5.82). Iako razlike između ostalih odgovora nisu
značajne, opći stav lovaca je pozitivniji. Tako 76%
lovaca nasuprot 56% nelovaca tvrdi da je vuk koristan
(Hi2 = 2.39) i 34% lovaca nasuprot 16% nelovaca bi
vuku dali trajnu zaštitu (Hi2 — 1.52).


Razvrstavajući ispitane osobe s više iskustva s vukovima,
tj. one koji su pozitivno odgovorile na najmanje
dva puta od pitanja o tome da su: vidjele, čule,
ubile vuka ili našle vučje leglo, nasuprot onima bez
takvog iskustva, nema značajnih razlika u stavu prema
vukovima (Hi2 = 0.03-2.3).


Uspoređujući 80 muških nasuprot 26 ženskih ispitanika,
značajno više muškaraca smatra da je vuk koristan
i da mu je potrebna zaštita (Hi2 = 3.87 i 9.56).
Zato više žena želi trajnu zaštitu za risa (50% nasuprot
26%, Hi2 = 4.05). Stav ljudi, uzevši u obzir dob preko
ili manje od 50 godina, ne pokazuje značajne razlike
prema vukovima (Hi2 = 0.05 naprama 3.77), ali starija
skupina više želi zaštititi risa nego mlađa (36% nasuprot
33%, Hi2 = 9.78).


Ispitanici s visokim stupnjem obrazovanja (N = 29)
uspoređeni s onima nižeg i srednjeg stupnja obrazovanja
(N = 77) pokazuju značajno (Hi2 = 5.38 do 8.55)
pozitivniji stav prema vukovima, tvrdeći da su korisni,
da ih je premalo, da ne treba nagrađivati odstrel i da
ih treba trajno zaštititi.


Ispitanici zanimanja povezanih s poljoprivredom i
šumarstvom (N = 32) prema onima u ostalim zanimanjima
ne pokazuju značajnije razlike u stavu prema
vukovima.


ZAKLJUČCI


Dokazana je vrlo pozitivna promjena u općem stavu
ljudi prema vukovima u Hrvatskoj u zadnjih 6 ili 10
godina.


1. Opći postotak ljudi koji smatraju da je vuk štetan
kao vrsta pao je s 42% u 1983. na 25% u 1993.
(Hi2 = 10.2). Ipak, još 1985. samo 9% stranih posjetitelja
Hrvatske tvrdilo je da je vuk štetna vrsta.
2. U 1983. čak 21% ljudi željelo je istrijebiti vuka
prema 8% danas (Hi2 = 9.19), dok je 1985. samo 5%
stranih posjetitelja Hrvatske imalo isto mišljenje.
3. Postotak ruralnih ljudi koji bi željeli uvesti nagrade
za ubijanje vukova pao je značajno od 1986/87.
(sa 85% na 23%, Hi2 = 38.86), isto kao i onih koji
bi željeli upotrebljavati otrove protiv vukova (sa 26%
na 4%, Hi2 = 8.91).
4. Devedeset posto svih ispitanika slaže se da se
populacija vukova u Hrvatskoj zadnjih 20 godina smanjila.
Može se zaključiti da su veličina populacije vukova
i veličina štete koju oni pričinjavaju glavna načela koja
određuje stav mjesnog stanovništva prema vukovima.
Od 1986/87. vuk je, u stavu ljudi, pao s 4. na 7.
mjesto kao štetočina.


Stav prema vukovima u Hrvatskoj čini se povoljnim
za hitno uvođenje zakonske zaštite. Dodatno obavješćivanje
i obrazovanje javnosti o stvarnom stanju populacije
vukova pridonijelo bi daljem očuvanju te vrste.
Zaštita vukova u Hrvatskoj pomogla bi pri spašavanju
njihove populacije i u susjednim državama, a to je
osnovni korak koji će olakšati dalje širenje vukova
prema sjeverozapadu, tj. Alpama.


LITERATURA


Frković, A. and D. Huber 1992: Wolves in Croatia:
baseline data, pp. 66-69 in Wolves in Europe status
and perceptives. C. Promberger and W. Schroder,
editors. Oberammergau, Germany.


Frković, A., R. L. Ruff, L. Cicnjak iD. Huber 1988:
Ulov vuka u Gorskom kotaru u razdoblju od 1945.
do 1986. godine. Šumarski list 62: 519-530.


Gyorgy, J. 1984: Istraživanje javnog mišljenja o vukovima


u Hrvatskoj. Drugi kongres biologa hrvatske, Zadar,
pp 116-117.


Huber, D., S. Mitevski and D. Kuhar 1992: Questionnaire
on wolves in Croatia and Macedonia: comparison
of public attitudes, pp. 124-125 in Wolves in
Europe — status and perspectives. C. Promberger
and W. Schroder, editors. Oberammergau, Germany.


Morić, i D. Huber 1989: Istraživanje mišljenja stranih
posjetilaca Nacionalnog parka Plitvička jezera o medvjedima
i vukovima. Ekologija 24: 21—33.