DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Red. br. SADRŽAJ


20. Ostali porezi
21. Pomoći i dotacije
Ukupni rashodi


Rekapitulacija
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi


Za prijenos u iduće razdoblje


DUGOVANJA PER 30. 4. 1994.


1. Pojedinci pretpl. na ŠL. 1993. god.
2. Šumarski fakultet Zagreb
3. Šumarski fakultet Zagreb
4. »Hrvatske šume« Uprava šuma Požega
5. »Hrvatske šume« Uprava šuma Sisak
6. Hrvatske šume« Uprava šuma Vinkovci
7. »Drvo« RO za promet Rijeka
8. »Exportdrvo« Zagreb
9. Grad. bibliot. »Juraj Šišgorić« Rijeka
10. Grad. sekr. za polj. i šumarstvo ZGb.
11. Hrvatska elektroprivreda Zagreb
12. Institut za eksper. šumarstvo Trsteno
13. »Hrvatske šume« Uprava šuma Buzet
14. Opć. komitet za privredu Varaždin
15. Organ općinske uprave Kutina
16. Privredna komora Sisak
17. Ministarstvo polj. i šum. Zagreb
18. Ministarstvo unutraš. poslova Zagreb
19. RO DRvna industrija Karlovac
20. Samostalni sindikat šum. Hrvat. Zgb.
21. »Saponia« Osijek
22. Skupština općine Novska
23. Šumarski institut Jastrebarsko
24. Zavod za far. bot. far. fak. Zagreb
25. ŽTP »Rasadnik Zagreb« Zagreb
26. Gradski zavod za plan. raz, Zagreb
27. BTS Bookd Trade & Service Zagreb
28. »Mladost« d.d. Zagreb
29. »Hrvatske šume« Uprava šuma Ogulin
30. Knjižnice grada Zagreba Zagreb
31. Fakultet kem. inž. i tehn. Zagreb
Vlatka Antonić, iznosi podatke o
ostvarenju financijskog plana u vremenu
od 1. siječnja do 31. ožujka 1994.
godine. Između ostalog govori o ostvarenom
PRIHODU po pojedinim stavkama,
te važnijim stavkama RASHODA
u tom razdoblju.


Ivan Maričević, ukratko je govorio
o uvjetima ostvarivanja rezultata, a
posebno o povoljnijim rješenjima za tiskanje
Šumarskog lista nakon neposrednijeg
sufinanciranja od strane JP
»Hrvatske šume« - za osjetnopovećanje
naklade u 1994. godini. Naglasio je
da i dalje ostaje otvoreno pitanje iseljenja
iz Šumarskog doma i naplata dugova
od Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije. Zatim čita sadržaj
NAGODBE o raskidu ugovora o za


Planirano Ostvareno Index
19.543.500.1.000.000.
10.254.748.
52,47
191.535.750. 149.932.753. 78,28
191.535.750.191.535.750.
203.440.148.
149.932.753.
106,22
78,28
53.507.395.


Rn.


43/sep.
109/ŠL
54/ŠL
1 56/ŠL
58/ŠL
81/ŠL
84/ŠL
85/ŠL
86/ŠL
87/ŠL
89/ŠL
46/ŠL
96/ŠL
97/ŠL
99/ŠL
101/ŠL
102/ŠL
103/ŠL
104/ŠL
105/ŠL
106/ŠL
110/ŠL
111/ŠL
112/ŠL
113/ŠL
114/ŠL
115/ŠL
52/ŠL
4/zaj. troš.
otpis


kupu poslovnih prostorija s KAUČIĆ
Francom. Na kraju toga izlaganja ističe
da se i u slijedećem razdoblju očekuju
povoljni poslovni rezultati.


Nakon rasprave donijete su odluke:


1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju
s obrazloženjem određenih stavaka prihoda
i rashoda i ocjenom o očekivanju
pozitivnih poslovnih rezultata u sllijedećem
razdoblju.
2. O isplati razlika plaća do 50% za
I. tromjesečje 1994. godine, po osnovi
ostvarenih poslovnih rezultata i u
skladu ostvarenja Financijskog plana, a
što iznosi neto 3.033,09 K.
3. O visini satnice za usluge po Ugovoru
s CENTROGRADOM u iznosu
12 DEM po jednom satu.
HRD


2.844.183.


45.378.


5.514.000.


4.022.700.


2.559.900.


7.679.700.


367.600.


367.600.


367.600.


735.200.


367.600.


367.600.


4.388.400.


367.600.


367.600.


367.600.


735.200.


735.200.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


498.160.


498.160.


2.559.900.


99.656.


7.292.471.


46.089.808.


Pod ovom točkom dnevnog reda prihvaćen
je prijedlog da Slavko Matić i
Mladen Figurić obave razgovor s najodgovornijim
predstavnikom(cima) Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije
o mogućim rješenjima — iseljenju
i naplati naših potraživanja. Za taj razgovor
Stručna služba dužna je pripremiti
odgovarajuću PROMEMORIJU.


Ad.3.


Joso Gračan, u skladu ranijih dogovora
obrazlaže tezu za izradu PROGRAMA
aktivnosti ODBORA za obilježavanje
150. obljetnice HŠD-a i 120.
obljetnice ŠUMARSKOG LISTA kako
slijedi: ... (vidi u PRILOGU).