DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA SUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
me, odmor, osobne potrebe, povremeni rad, opravdani između postotaka za ravnicu i brdsko područje. U
prekid, organizacijski i tehnički, te neopravdani predodatnom
vremenu obuhvaćeno je i vrijeme objeda
kid. Najveći postotak obuhvaćaju odmori. od 30 minuta na dan. Uz izuzeće vremena objeda,


Iz općih vremena određeno je dodatno vrijeme u dodatno vrijeme iznosi 41,5% na operativno vrijeme.
postotku na operativno vrijeme i ono iznosi za ravan U Njemačkoj kod normi sječe i izrade za cijelu državu
teren 53,4%, za brdoviti teren 51%, a za oba područja dodatno vrijeme iznosi u prosjeku oko 40%, Backhaus
zajedno 51,7%. Ni ovdje ne postoji značajna razlika (1990.), što potvrđuje prihvatljivost naših rezultata.


3. PRIVLAČENJE DRVA - DAS HOLZRUCKEN
Privlačenje tehničkog drva je skoro potpuno mehanizirano,
što se može reći i za industrijsko drvo utovarnih
dužina. Međutim privlačenje jednometarskog prostornog
drva nije u dovoljnoj mjeri mehanizirano, tako
da se privlači (iznosi) i tovarnim konjima.


U najvećem dijelu šuma u Hrvatskoj treba drvo
privlačiti traktorima, no u dijelu brdskih i planinskih
šuma drvo treba privlačiti žičarom. Na 89% šumskih
površina na visokom kršu planira se privlačenje traktorima,
a na 11% žičarama.


U 1. pregledu prikazan je broj i postotni udio
traktora i forvardera za privlačenje drva u Hrvatskoj
sa stanjem 1989. godine. Ratna zbivanja utjecala su
na smanjenje broja strojeva. Procjenjuje se da na privlačenju
drva radi 400 adaptiranih poljoprivrednih
traktora i oko 200 zglobnih traktora. Broj forvardera
ostao je isti, a gusjeničari su nestali iz iskorišćivanja
šuma.


SI. 2. Iznošenje ogrjevnog drva samaricom u Petrovoj gori
(Foto: I. Mrzljak)
Abb. 2. Riicken von Brennholz durch Tragferde in Petrova Gora
Traktori za privlačenje drva u Hrvatskoj
Schlepper fur das Holzriicken in Kroatien Pregled — Ubersicht 1
Tip traktora Schleppertyp
Broj traktora
Anzahl der Schlepper
Postotni udio %
%-Anteil
Adaptirani poljoprivredni laki traktori
Adaptierte landwirtschaftliche leichte Schlepper 667 66,4
Zglobni traktori — Knickschlepper 275 27,4
Gusjeničari — Raupenschlepper 30 3,0
Forvarderi Ruckezuge
32 3,2
Ukupno Total
1.004 100