DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 12     <-- 12 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA ŠUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski liši br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
S povećanjem starosti sastojina prelazi se na primjenu
deblovne i poludeblovne metode. Veličina tovara kreće
se od 0,65 m3 do 1,45 m , ovisno o snazi motora i
terenskim uvjetima.


Nadalje primjenjuje se izvoz forvarderom s prethodnim
skupljanjem lakim traktorima. Kod inače jednakih
radnih uvjeta, prilikom izvoza tehničke oblovine
srednjeg promjera 38,3 cm učinak je bio 23,3% veći
nego kod izvoza industrijskog drva srednjeg promjera
15,1 cm, što ukazuje na djelovanje zakona mase komada
(tablica 6).


Kod kasnijih proreda uz primjenu deblovne umjesto
sortimentne metode učinak se povećao za 29%.


Prostorno drvo od 1 m dužine privlači se (iznosi)
pomoću poljoprivrednog adaptiranog traktora. U ovu
svrhu se na traktor montira stražnja hidraulična daska,
posebna košara, ili se priključi prikolica.


Poseban problem predstavlja privlačenje drva iz
mladih prorednih sastojina bez fine otvorenosti. Ovdje
se drvo izrađuje u jednometarskim dužinama i privlači
(iznosi) tovarnim konjima. Zbog niskog učinka tro


škovi privlačenja su visoki. Dnevni učinak jednog konja
na udaljenosti od 0,1 km je 7,33 m3 a na 0,45 km
učinak je 3,52 m .


3.3.
PRIVLAČENJE DRVA U SJEČNO ZRELIM
SASTOJINAMA - DAS HOLZRUCKEN IN
HIEBSREIFEN BESTANDEN
Ovdje su obuhvaćene visoke šume tvrdih listača s
oplodnom sječom u ravnici i brdskom području, te
mješovite preborne šume jele i listača u visokom kršu.


Vuča (privlačenje) po tlu obavlja se srednje teškim
i teškim zglobnim traktorima i gusjeničarima, a izvoženje
forvarderima.


Iz broja traktora (pregled 1) vidi se da se drvo iz
zrelih sastojina privlači uglavnom zglobnim traktorima.


U tablici 7 prikazani su odnosi utroška vremena
kod privlačenja po tlu pomoću zglobnog traktora LKT80
u ravnici i prigorju na suhom, vlažnom i blatnom
tlu, u zrelim sastojinama tvrdih listača.


SI. 3. Privlačenje hrastovih trupaca zglobnim traktorom (Foto: A. Krpan)
Abb. 3. Riicken der Eichenblocke mit dera Knickschlepper