DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA ŠUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
Odnos efektivnog vremena (min/m3) kod vuče (privlačenja) drva
po tlu pomoću zglobnog traktora LKT-80 kod različitog stanja tla


Verhaltnis der RAZ (min/fm) beim Schleifrucken mittels LKT-80
Knickschlepper bei unterschiedlichen Bodenverhaltnissen


Stanje tla - teren — Zustand des Bodens -


Suho, ravnica i prigorje Vlažno, ravnica i prigorje
Trocken, Flach- und Hiigelland Feucht, Flach- und Hiigelland


Ravnica


Tab. 7
Gelande
Blatno — Aufgevveicht
Flachland
Prigorje Hiigelland


Odnos efektivnog vremena po m3 kod vuče po tlu — Verhaltnis der RAZ je fm beim Schleifrucken


1,00
1,07


Nagib terena u prigorju varira od 0-19%; uspon
vlaka iznosi do 19%, a pad 24%. Traktor se kretao
80% udaljenosti privlačenja po vlakama, a 20% po
sastojini (sječini).


Radni uvjeti privlačenja bili su isti pri suhom tlu
u ravnici i prigorju, što se može reći i za vlažno tlo.
Međutim, blatnost terena uzrokovala je teže uvjete
rada u prigorju nego u ravnici.


Operativno vrijeme po m3 kod privlačenja drva po
vlažnom tlu u ravnici i prigorju veće je nego na suhom
tlu 7%; na blatnom tlu u ravnici veće je 24%, a u
prigorju 34%.


Volumen tovara varira između 2,11 m3 i 3,11 m3,
a ne ovisi o radnim uvjetima.


Kako se iz tablice 8 vidi (privlačenje u ravnici)
zglobni traktor »Timberjack« privlačio je drvo na suhom,
a gusjeničar na blatnom terenu. Motor Timbejacka
78% je jači od motora gusjeničara, čiji je tovar
ipak 14% veći. Brzina Timberjacka je 34% veća nego
brzina gusjeničara, a dnevni učinak Timberjacka je uz
navedene prednosti veći 24%.


1,24
1,34


Dnevni učinak TDT-gusjeničara kod privlačenja po
tlu na blatnom terenu je veći za 16% od učinka LKT


— zglobnog traktora čiji je motor 28% jači.
Primjena traktora gusjeničara u određenim uvjetima
ima prednosti pred zglobnim traktorima.
U prebornim šumama kod privlačenja drva zglobnim
traktorom, tovar je u sastojinama s finim otvaranjem
bio veći 45%, a dnevni učinak je 37% veći nego
u sastojinama bez finog otvaranja.


3.4.
IZVOŽENJE OBLOG DRVA POMOĆU FORVARDERA
- DAS FAHRRUCKEN VON
RUNDHOLZ MITTELS RUCKEZUGEN
Sortimenti oblog drva se, pored privlačenja po tlu,
izvoze forvarderima kao i industrijsko drvo utovarnih
dužina, pri čemu se drvo utovara i istovara montiranim
hidrauličnim dizalicama.


Udio vremena utovara i istovara je znatan i kreće
se od 30,6% do 61,1% operativnog vremena. S povoljnijim
uvjetima vožnje i kraćim udaljenostima, tanjim
i kraćim komadima drva raste udio vremena utovara
i istovara.


Utrošci vremena i učinci kod privlačenja zglobnim traktorom i gusjeničarom


Zeitaufwands- u. Leistungswerte beim Riicken mit Knick- u. Raupenschleppern
Tab. 8


Tip traktora - Schleppertyp


Snaga motora, kW - Motorleistung, kW
Metoda privlačenja — Riickemethode
Stanje tla — Zustand des Bodens
Udaljenost privlačenja, km - Riickedistanz, km
Obujam tovara, m3 — Lastgrosse, fm
Komada u tovaru — Stiickzahl je Last
Obujam komada, m3 - Stiickmasse, fm
Srednji promjer s korom, cm — MD m. R., cm
Duljina komada, m - Stiicklange, m
Specifično opterećenje traktora, m3/kW


Spezifische Belastung der Schlepper, fm/kW
Norma vremena, min/m3 — Vorgabezeit, min/fm
Učinak, m3/dan — Tagesleistung, fm/Tag


Gusjeničar


Zglobni traktor — Knickschlepper


Raupenschlepper


Timberjack 360 LKT-80 TDT-55
82 59 46
Deblovna metoda — Schaftweises Riicken


Suho — Trocken Blatno Aufgevveicht
Blatno — Aufgevveicht
0,65
4,02 3,79 4,58
1,9 3,0 3,7
2,10 1,26 1,24
51,4 34,5 37,1
10,1 13,5 11,5
0,049 0,064 0,110
6,97 10,40 8,63
68,87 47,81 55,62
279