DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 14     <-- 14 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA ŠUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM
U tablici 6 prikazani su utrošci vremena (operativno
vrijeme po m3) utovara i istovara. Sortimenti tehničke
oblovine i industrijskog drva utovarenih dužina utovarivani
su na razne tipove forvardera, a zatim istovarivani.


Nije bilo moguće ustanoviti ječu ovisnost utroška
vremena po m3 kod utovara i istovara, o debljini trupaca
tvrdih listača.


Srednji promjer i volumen topole manji su nego
kod tvrdih listača, stoga su utrošci vremena utovara i
istovara veći. Posebno se primijećuje ovisnost vremena
utovara i istovara industrijskog drva o volumenu komada.
Utrošak vremena istovara (s izuzetkom industrijskog
drva) u svim slučajevima je podjednak.


Odnos operativnog vremena (min/m3) kod istovara
i utovara tehničkog oblog drva pod jednakim uvjetima
varira od 1,00:1,21 do 1,00:1,83.


SI. 4. Daljinski transport drva kamionom i prikolicom (Foto: A.
Abb. 4. Ferntransport von Holz mittels LKW mit Anhanger


Kod izvoženja bez sakupljanja dnevni učinak forvardera
bio je 10% do 126% veći od učinka zglobnog
traktora. Uključivši sakupljanje bio je dnevni učinak
forvardera na suhom tlu 80%, a na blatnom terenu
28% veći od učinka zglobnog traktora.


3.5.
PRIVLAČENJE DRVA ŽIČAROM - DAS
HOLZRUCKEN MIT SEILKRAN
U šumi hrasta lužnjaka u ravnici istraženo je privlačenje
drva mobilnom žičarom s jarbolom, Steyr KSK


UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282


U tablici 6 također su prikazani utrošci vremena
izvoženja (s utovarom i istovarom) gore navedenih
sortimenata, uz različite uvjete, za udaljenost (s dva
izuzetka) od 0,6 km.


Drvo je sakupljano pomoću forvardera. Samo u tri
slučaja (red. br. 4, 5, 12 tab. 6) drvo je prethodno
sakupljeno traktorom, pa je stoga u slučajevima br. 4
i 5 udaljenost izvoženja u sastojini skraćena za 25 m.
Zbog sakupljanja drva traktorom, uz jednake uvjete
vrijeme ukupnog izvoženja po m3 smanjeno je 21%.


Utrošak vremena po m3 kod izvoženja forvarderom
ovisi o stanju tla, vrsti drva, volumenu komada. Dodatak
na operativno vrijeme iznosi 21%.


U tablici 6 prikazani su odnosi normi vremena po
m3 privlačenja debala tvrdih listača po tlu zglobnim
traktorom LKT-80 i izvoženja trupaca tvrdih listača
forvarderom, kod različitih uvjeta rada. Odnosi učinaka
su obrnuti utrošcima vremena.


Krpan)


16, koja je primijenjena radi zaštite pomlatka i tla.


Istraživanja su provedena u 137-godišnjoj sastojini
s oplodnom sječom, u fazi dovršnog sijeka. Tlo je bilo
blatno.


Položeno je od pomoćnog stovarišta lepezasto šest
trasa dužine 410 m do 630 m.


U tablici 9 prikazani su podaci i učinci. Prosječna
udaljenost sakupljanja sa strane iznosila je 11 m, a
udaljenost privlačenja kretala se od 75 m do 575 m.