DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 15     <-- 15 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA ŠUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
Utrošci vremena, dnevni učinci i veličina tovara kod privlačenja tehničkog oblog drva
pomoću žičare KSK 16


Zeitwerte, Tagesleistung und Lastgrosse beim Rucken von Rundnutzholz
mittels Seilkran KSK 16 Tab. 9


Udaljenost
privlačenja
Riickedistanz


m


75


575


Fiksno Varijabilno


Operativno


vrijeme vrijeme


vrijeme


Fixe Variable


RAZ


Zeit Zeit
min po vožnji — min je Fahrt
3,98 2,10 6,08
3,98 7,41 11,39


Norma Dnevni Tovar — Last
vremena učinak


Sred. pr. DuVolumen


Vorgabe-Tages


bez kore ljina komada


zeit leistung 3


MD o. R. L Stiickmasse m — fm
min po m3 m3/dan 3


cm m m - fm


min je fm fm/Tag


2,95 162,54
54,9 4,9 1,17 2,50
5,53 86,75


ZAKLJUČCI - SCHLUSSFOLGERUNGEN


U članku prikazani rezultati dobiveni su vlastito
provedenim istraživanjima u jednodobnim visokim šumama
oplodne sječe raznih starosti u ravnici, prigorju
i brdskom području. Tako je omogućeno da se kod
radova u eksploataciji šuma utvrdi ovisnost utrošaka
vremena, odnosno učinaka koji ovise o raznim čimbenicima.


Proveden je cjelodnevni studij rada i vremena uz
primjenu kronometraže, u trajanju od 24 dana u
brdskom i 59 dana u ravničarskom području.


Kod obračuna podataka primijenjena je matematičko-
statistička metoda: određivanje aritmetičkih sredina,
obračun signifikantnosti i analiza varijance te
primjena regresijske analize.


Sve više se prelazi na izradu industrijskog drva
utovarnih dužina, čime se učinak povećava 2—2,5 puta
u odnosu na izradu jednometarskog prostornog drva.


Odnos utrošaka operativnog vremena po m3 prostornog,
jednometarskog i tehničkog drva hrasta kreće
se od 4,9:1 do 6,7:1, a kod bukve od 3,6:1 do 4,7:1.
Kod bukve su utrošci vremena veći nego kod hrasta.


U doglednom vremenu motorna pila za jednog radnika
ostaje kod sječe i izrade glavno sredstvo rada.


LITERATURA


Backhaus, G., (1990): Die Allgemeinen Zeiten im Arbeitsstudium.
Forsttechn. Inform. Nr. 1, 1—5.


Bojanin, S., & S. Nikolić, (1988): Sječa, izrada i transport
šumskih sortimenata hrasta lužnjaka u Istočnoj
Slavoniji, Glas. Šum. Pokuse 24, 157-187.


Bojanin, S. (1990): Problem eksploatacije prorednih sastojina
u SR Hrvatskoj, Glas. Sum. Pokuse 26, 483-495.


Bojanin, S., S. Sever & B. Tomičić, (1978): Komparativna
istraživanja obaranja stabala, izrade i transporta
jedno- i višemetarskog prostornog drva bukve
i hrasta. Šumarski fakultet, Zagreb, S. 43.


Udio vremena rada motornom pilom u operativnom
i ukupno utrošenom vremenu povećava se s povećanjem
debljine stabala, te se kreće od 24 do 49%
u operativnom i od 12,2—33,7% u ukupno utrošenom
vremenu.


Dodatno vrijeme na operativno vrijeme kod sječe
i izrade određeno je iz strukture vremena, na osnovi
opsežnog cjelodnevnog studija rada i vremena (ovaj
način pokazao se kao najpovoljniji) i iznosi u prosjeku
41,9%.


Kod privlačenja drva zglobnim traktorima u zrelim
sastojinama primjenjuje se deblovna i poludeblovna
metoda. Privlačenje gusjeničarima svedeno je na minimum.
Istražen je utjecaj nagiba terena i stanja tla na
učinak kod privlačenja traktorima.


U ravnici i prigorju izvoz sortimenata tehničkog
drva i industrijskog drva utovarnih dužina obavlja se
forvarderima.


Učinak izvoženja forvarderima, ovisno o stanju tla
i načinu skupljanja, bio je 28% do 126% veći nego
kod privlačenja po tlu zglobnim traktorima.


U sastojini hrasta lužnjaka u ravnici, nakon dovršenog
sijeka trupci su privlačeni mobilnom žičarom s
jarbolom, na udaljenosti od 75 m do 575 m, uz dnevni
učinak 162,54 m3, odnosno 86,75 m3.


- Schrifttum
Dietz, P., (1986): Ernte und Verwendung von Buchen-
Industrieholz, 18th IUFRO World Congress Division


3. Forest operation a. techniques. Ljubljana, 35—41.
Krpan, A. P. B., (1992): Iskorišćivanje šuma. Monografija
Šume u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, 153-170.
Krpan, A. P. & Ž. Ivanović, (1994): Iznošenje tehničkog
oblog drva mekih i tvrdih listača forvarderom VKS
9041. Mehanizacija šumarstva, 1, 11—31.
Krpan, A. P. B. & Ž. Ivanović, (1994): Iznošenje trupaca
hrasta lužnjaka žičarom KSK 16, (Manuskript)
Zagreb, S. 15.