DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 29     <-- 29 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 271+49 (Trsteno) Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295


ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO
OD VELIKOG POŽARA 1991. GODINE


DAMAGE TO VEGETATION AND RESTORATION OF VEGETATION
IN THE ARBORETUM TRSTENO CAUSED BY THE GREAT FIRE IN 1991.


Petar ĐURASOVIĆ*


SAŽETAK: Početkom listopada 1991. godine u vrijeme srpske imperijalističke
agresije na Hrvatsku, srpska — jugoslavenska armija zapalila je Arboretum
Trsteno, ispalivši zapaljive granate s ratnih brodova ispred Brsečina i
bacanjem zapaljivih sredstava — fosfora iz ratnih zrakoplova u niskom letu
iznad Arboretuma Trsteno.


U ovom velikom požaru od 2. na 3. listopada 1991. godine, izgorjelo je
oko 80% vegetacije Arboretuma Trsteno. Do temelja je izgorio i stari glorijet


— paviljon ispred ljetnikovca Gučetić, staklenik i rasadnici Arboretuma Trsteno.
Od šumskog drveća izgorjelo je više od 10 000 stabala, od čega oko 8 000
stabala alepskog bora (Pinus halepensis L.), oko 2 000 stabala čempresa
(Cupressus sempervirens L.), 100 stabala brucijskog bora (Pinus brutia Ten.),
100 stabala primorskog bora (Pinus pinaster Ait.) i sto stabala dalmatinskog
crnog bora (Pinus nigra ssp. dalmatica (Vis.) Schwz.). Od ostalog drveća
izgorjelo je 100 stabala maslina (Olea europaea L. ssp. europaea), 30 stabala
agruma (Citrus sp.) i 20 stabala palme velike žumare (Trachy´carpus fortunei
(Hook.) H. Wendl.). Izgorjelo je i preko 200 vrsta mladih egzota starih od
3—5 godina.


Nestalo je 30 vrsta starijih primjeraka egzota što u postocima iznosi 10%
od ukupnog broja vrsta egzotičnog drveća i grmlja.


Da se otklone vrlo velike štete i obnovi vegetacija stradala u katastrofalnom
požaru od 2. na 3. listopada 1991. godine koju je prouzročila srpska —
jugoslavenska armija i štete nastale od posljedica srpske okupacije Arboretuma
Trsteno od kraja listopada 1991. godine do kraja svibnja 1992. godine, trebat
će oko 80 godina da se obnove stare prirodne sastojine alepskog bora i
podignu egzote, te osnovna vegetacija Arboretuma Trsteno vrati u prvobitno
stanje od prije velikog požara 1991. godine.


UVOD


Arboretum Trsteno Hrvatske akademije znanosti i — renesansni perivoj sa čuvenom zbirkom egzotičnog
umjetnosti jedan je od najpoznatijih arboretuma u Eudrveća
i grmlja, koja broji oko 300 vrsta. U fitogeografropi
i u svijetu. Smješten je blizu Dubrovnika u mjestu skom pogledu područje Arboretuma Trsteno pripada
Trsteno, a zaprema površinu od 25,513 ha. Osnovan mediteranskoj regiji i to eumediteranskoj zoni jadranje
u 15. stoljeću rukom stare hrvatske plemićke obitelji ske provincije u kojoj se kao klimazonalna zajednica
Gučetić-Gozze. Poznat je kao stari dubrovački gotičko razvija šuma česmine (Orno-Quercetum ilicis H-ić).


* Mr. Petar Durasović, dipl. inž. šum. Arboretum Trsteno.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 30     <-- 30 -->        PDF

P. Durasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO.. Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304
ARBORETUM TRSTENO
Stanje prije požara


Karta 0


Split 192 km Dubrovnik 28 km


16


12 Ol\ Potok


15


11


14


15


Jadransko more


16 50m 0 50m


Legenda:


1 Ljetnikovac Gučetić XVII st. . — 15 Ceste, putevi


7 Sunčani sat
2 Crkvica Sv. Jeronima XVI st. w — 16 More, potok


— 8 Kameni spomenici
3 Paviljon ^ ^ 17 Granice Arboretuma


9 Trstenske platane


o
o
© ^ 18 Vidikovac
4 Mlinica za masline 10 Markantno drveće


5 Fontana Nimfej XVIII st. © 19 Drvored kanarske palme w 11 Šumarske pokusne parcele


6 Aquadukt XV st.


12 Rasadnik


13 Staklenik


14 Gospodarske zgrade
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 31     <-- 31 -->        PDF

P. Đurasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO... Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304
VELIKI POŽAR U ARBORETUMU TRSTENO
1991. GODINE


Početkom listopada 1991. godine u vrijeme srpske ispred Brsečina te bacanjem zapaljivih sredstava —
imperijalističke agresije na Hrvatsku srpska — jugoslafosfora
iz ratnih zrakoplova u niskom letu iznad Arbovenska
armija zapalila je Arboretum Trsteno, park retuma Trsteno. U ovom velikom požaru od 2. na 3.
šumu Osmoliš i prirodne park šume između Trstenoga listopada 1991. godine izgorjelo je oko 80% vegetacije
i Brsečina, ispalivši zapaljive granate s ratnih brodova Arboretuma Trsteno.


Karta 1.


VELIKI POŽAR U ARBORETUMU TRSTENO OD 2. NA 3. LISTOPADA 1991. g.


Izgorjele površine


površine koje nisu bile zahvaćene požarom


Potpuno je izgorio zapadni i južni dio Arboretuma
pokriven prirodnom samoniklom vegetacijom šumom
alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) na površini od
10 ha i makijom na površini od 5 ha, što ukupno
iznosi 15 ha ili 60% površine Arboretuma. Izgorio je
i središnji dio Arboretuma pokriven kulturom starih
maslinika i rasadnika na površini od ukupno 5 ha ili
20% površine Arboretuma.


Ostao je sačuvan uz neznatna oštećenja najvrijedniji
dio Arboretuma: stari goričko-renesansni perivoj Gučetić
iz 15 stoljeća sa zbirkom egzotičnog drveća i


grmlja, dio vrijednog neoromantičkog parka na Drvarici
iz 19/20 stoljeća i ulaz u Arboretum sa starim
čempresima uz cestu.


Trstenske platane (Platanus orientalis L.) nisu izgorjele.
Do temelja je izgorio i stari paviljon - glorijet
ispred ljetnikovca Gučetić, staklenik i rasadnici Arboretuma
Trsteno.


Uzrok ovog katastrofalnog požara je srpska — jugoslavenska
armija, koja je u proljeće 1991. godine
započela vojnu imperijalističku agresiju na Hrvatsku,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 32     <-- 32 -->        PDF

P. Durasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO... Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304
Karta 2.


STUPANJ OŠTEĆENOSTI VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO U VELIKOM POŽARU
U ARBORETUMU TRSTENO OD 2. NA 3. LISTOPADA 1991. g.


Potpuno izgorjela vegetacija sa sačuvanim pojedinim drvećem


Djelomično izgorjela vegetacija, sa sačuvanim grupama drveća


Neoštećena vegetacija


a 1. listopada 1991. godine jače je napala najjužniji
dio Hrvatske — dubrovačko područje istovremeno sa
svih strana: s kopna, mora i iz zraka.


Dana 2. na 3. listopada 1991. godine srpska jugoslavenaka
armija zapalila je Arboretum Trsteno.


Zbog odsijecanja Trstenoga od ostalog dijela Hrvatske
prema sjeverozapadu, a praktički i prema Dubrovniku,
nije bilo moguće pružiti pomoć u gašenju ovog
katastrofalnog požara ni iz Dubrovnika ni iz susjednih
hrvatskih gradova. U gašenju požara sudjelovale su tri
vatrogasne cisterne, po jedna iz Trstenoga, Orašca i
Dubrovnika.


O veličini i dugotrajnosti požara svjedoči i očevid
Petra Durasovića od 11. listopada 1991. godine. Obilaskom
terena utvrđeno je da je na mnogo mjesta
gorjela vatra i dimilo iz panjeva čempresa i borova
na Drvarici, a naročito iz panjeva maslina uz cestu
između rasadnika i livade »Pašetina peča«, a dim se
dizao i iz panjeva u zapadnom djelu Arboretuma.


Odmah su date upute radnicima Arboretuma
Trsteno koji su tada još bili u Trstenome (Antun Grković,
Stijepo Mozara, Nada Grković i Roza Trojanović)


o potrebi zalijevanja vodom gorućih panjeva i njihovoj
kontroli da ne dođe do novog požara. Po pričama
očevidaca, sve do kraja listopada 1991. godine, dizao
se dim s požarišta u Arboretumu Trsteno.
Uništeni paviljon
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 33     <-- 33 -->        PDF

P. Durasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO.. Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304
ŠTETE NA VEGETACIJI
ARBORETUMA TRSTENO


Štete na vegetaciji Arboretuma Trsteno nastale u
ovom velikom požaru i od posljedica srpske okupacije
Arboretuma Trsteno od kraja listopada 1991. godine
do kraja svibnja 1922. godine su vrlo velike.


Od šumskog drveća izgorjelo je više od 10 000 stabala,
od čega oko 8 000 stabala alepskog bora (Pinus
halepensis Mili.), 2 000 stabala čempresa (Cupressus
sempervirens L.), 100 stabala brucijskog bora (Pinus
brutia Ten.), 100 stabala primorskog bora (Pinus pinaster
Ait.) i 100 stabala dalmatinskog crnog bora (Pinus
nigra ssp. dalmatica (Vis.) Schwz.). Od ostalog drveća
izgorjelo je 100 stabala maslina (Olea europaea L. ssp.
europaea), 30 stabala agruma (Citrus sp.) i 20 stabala
palme velike žumare (Trachycarpus fortunei (Hook.)


H. Wendl.).
Izgorjelo je i preko 200 vrsta mladih egzota starih
od 3-5 godina koje su se uzgajale u okviru introdukcije
egzotičnog drveća i grmlja i pripremale za sadnju
u Arboretumu Trsteno. Prema djelomično sačuvanoj
dokumentaciji od introdukcije iz 1987. godine izgorjele
su 123 vrste s 823 biljke, od introdukcije iz 1988.
godine izgorjele su 53 vrste s 203 biljke, od introdukcije
iz 1989. godine izgorjela je 31 vrsta. Nestalo je 30
vrsta starijih primjeraka egzotičnog drveća i grmlja,
od čega je 14 vrsta izgorjelo a 16 vrsta se osušilo zbog
nedostatka njege i zaštite u vrijeme srpske okupacije
Arboretuma Trsteno.


U središnjem dijelu Arboretuma izgorjele su pokusne
šumske parcele s mediteranskim borovima, maslinici
sa 100 stabala maslina, 30 stabala agruma i stare
šišmirove živice (Buxus sempervirens L.) u dužini od
200 metara. Izgorio je jedan stari primjerak kanarske
palme u drvoredu na Drvarici.


U zapadnom dijelu Arboretuma u požaru je izgorjelo
nekoliko vrsta eukaliptusa (Eucalyptus sp.) i koloradska
jela (Abies concolor (Gord. et Glend.) Lindl.
ex Hildebr.).


Nagorjeli su i pocrnjeli stari drvoredi kanarske
palme (Phoenix canadensis Hort. ex Chabaud) i drvored
palme vašingtonije (Washingtonia robusta H.
Wendl.).


Zbog nedostatka njege i zaštite u vrijeme srpske
okupacije Arboretuma Trsteno stradale su sljedeće egzote:
akacije (Acacia decipiens, Acacia dietrichiana,
Acacia doratoxylon Cuun., Acacia karroo, Acacia pychnantha
Benth., Acacia saligna), albicija (Albizia lophantha
(Willd.) Benth.) i kasija (Cassia corymbosa
Lam,).


U gotičko-renesansnom perivoju Gučetić izgorio je
drvored s dvadesetak stabala palme velike žumare


(Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.) i jedan
stari primjerak palme pričardije (Washingtonia filifera
(Lindl. ex Andre) H. Wendl.). U požaru je od drveća
i grmlja nestalo nekoliko vrsta rododendrona (Rhododendron
sp.), pucalina (Colutea arborescens L.) i bršljan
(Hedera helix var. sagitaeffolia).


Aleja spaljenih kanarskih palmi Trsteno


Od važnijih vrsta polugrmova i trajnica nestale su
zimzelen (Vinca rosea), japanska ukrasna banana
(Musa basjoo Sieb. et Zucc. ex Iinuma) i artičoka
(Cynara scolymus L.).


Zbog nedostatka njege i zaštite u vrijeme srpske
okupacije Arboretuma Trsteno osušilo se sljedeće egzotično
drveće i grmlje: kasuarina (Casuarina torulosa
Dryand.), Hakea laurina R. Br., Montinia caryophyllacea,,
papaja (Carica papaya L.), Carica quercifolia,
Ampelopsis aconitifolia Bunge), mahonija (Ilex aquifolium
(Pursh.) Nutt.), Sarcococca ruscifolia Stapf.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 34     <-- 34 -->        PDF

P. Đurasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO..
Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304
OBNOVA VEGETACIJE
ARBORETUMA TRSTENO


Obnova vegetacije Arboretuma Trsteno planira se sastojina stare šume alepskog bora i makije, zbirke
prirodnim pomlađivanjem i na umjetni način. , , , ,. . . ,. .. .. .
r _ r .. . , „ ,. ukrasnog drveća i grmlia i kultura maslina i rasadnika,


Osnovna vegetacija Arboretuma Trsteno prije velikog
požara 1991. godine, sastojala se od prirodnih koje treba obnoviti.


Karta 3.
VEGETACIJA ARBORETUMA TRSTENO PRIJE VELIKOG POŽARA
U ARBORETUMU TRSTENO OD 2. NA 3. LISTOPADA 1991. g.


ir

Legenda:
Šuma lovora, pojedino ukrasno drveće i grmlje


Šuma alepskog bora, grupa alepskog bora,
čempresa i duba Maslinici


Makija, garig
Livade


Kamenjara
Ostali dio Arboretuma, grupe i pojedino
ukrasno dr. i gr.


STARA ŠUMA ALEPSKOG BORA 50 cm, koje garantiraju prirodnu obnovu šume alepskoga
bora.
U velikom požaru od 2. na 3. listopada izgorjela


Prirodno pomlađivanje šume alepskoga bora osoje
stara šuma alepskoga bora s čempresom i dubom,


bito je jako u zapadnom i srednjem dijelu Arboretuma,
na površini od oko 10 ha. Brojenjem godova izgorjelih na čistinama — terasama ispod starih suhih i živih
stabala alepskog bora većih dimenzija utvrđena je staalepskih
borova većih dimenzija tzv. sjemenjaka prežirost
izgorjele borove šume na 80 godina. vjelih u velikom požaru, oko kojih je izniklo na stotine
Tijekom 1992. i početkom 1993. godine utvrđeno biljčica alepskoga bora. Na jugozapadu Arboretuma
je da su na cijeloj površini izgorjele šume alepskog — na čistinama, bez terasa i na slabo terasiranom
bora, iznikle mlade biljčice alepskoga bora visoke do zemljištu uz more gdje više nema živih starih stabala
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 35     <-- 35 -->        PDF

P. Durasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA
alepskoga bora, također je izniklo na stotine biljčica
alepskoga bora, a iz panjeva se bujno razvijaju biljke
makije. Čempres se ovdje također prirodno pomlađuje.
Ispod izgorjelih čempresovih stabala nalazimo
mlade biljčice čempresa visoke do 50 cm.


Karta 4.


TRSTENO... Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304


Na opožarenim površinama ostale su na životu ma


nje grupe duba {Quercus pubescens Willd.) ispreple


tene tetivikom (Smilax aspera L.)


Česmine {Quercus ilex L.) prije požara nije bilo
na površinama pod šumom i makijom.


PRIRODNO POMLAĐIVANJE ŠUME ALEPSKOG BORA I MAKIJE U ARBORETUMU TRSTENO
KRAJEM 1992. g., NAKON VELIKOG POŽARA U ARBORETUMU TRSTENO
OD 2. NA 3. LISTOPADA 1991. g.


Iznikle mlade biljke alepskog bora


Iz nagorjelih panjeva obnovili se pirofiti,biljke makije, gariga i kamenjara, bez


alepskog bora


Tetivika užurbano zauzima prostore ispod suhih
borovih stabala puzeći po čistinama i penjući se po
izgorjelim stablima, stabalcima i grmovima makije.


Za bolju obnovu šume alepskoga bora, unošenje
česmine je potrebno i sada poslije požara moguće, jer
se na čistinama — terasama česmina može dobro razvijati.
To je područje njenog optimuma, jer je šuma
česmine osnovna klimatogena zajednica eumediteranskog
područja.


MAKIJA
Na južnom dijelu Arboretuma uz more izgorjelo
je oko 5 ha makije. Opožarene površine u cijelosti se
prirodno obnavljaju biljkama makije tzv. pirofitima,


^


koje se poslije požara obnavljaju iz panjeva. Nema
izniklih biljčica alepskog bora ili su vrlo rijetke.


Od biljaka makije dobro se obnavljaju i najčešće
dolaze: divlja maslina (Olea europaea L. ssp. sylvestris
(Mill.) Rouy), zelenika (Phillyrea angistifolia L.), lovor
(Laurus nobilis L.), lemprika {Viburnum tinus L.),
tršlja {Pistacia lentiscus L.), smrdljika {Pistacia terebinthus
L.), rogač {Ceratonia siliqua L.), planika {Arbutus
unedo L.), mrča {Myrtus communis L.), božje drvce
{Lonicera implexa L.), tetivika {Smilax aspera L.),
broćika {Rubia peregrina L.). Kako biljke makije još
nisu prekrile tlo, postoje čistine i dobri uvjeti za unošenje
i naseljavanje drveća u makiju, naročito alepskog
bora i česmine.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 36     <-- 36 -->        PDF

P. Đurasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA
MASLINICI
U središnjem dijelu Arboretuma izgorjelo je oko
2 ha starih maslinika. Opožareni maslinici prirodno se
obnavljaju izdancima iz panjeva. Od maslinovih izdanaka
treba odabrati i njegovati nekoliko najjačih i
najljepših izdanaka, a ostale izdanke ukloniti.


RASADNICI
U velikom požaru 1991. godine, na površini od
oko 2 ha, potpuno su izgorjeli rasadnici Arboretuma
Trsteno s različitim drvećem i grmljem. Predviđa se
zasaditi mlade nasade autoktonog i egzotičnog drveća,
grmlja i drugog bilja.


GOTIČKO-RENESANSNI PERIVOJ GUČETIĆ
Dio Arboretuma oko ljetnikovca Gučetić poznat
je kao stari dubrovački perivoj i čuvena zbirka ukrasnog
drveća i grmlja, zaprema površinu od oko 2 ha.


TRSTENO... Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304


Veliki požar iz 1991. godine oštetio je ovaj stari
dubrovački perivoj i zbirku egzotičnog drveća i grmlja,
osobito južni dio perivoja, gdje je izgorjelo dvadesetak
palmi velike žumare i jedan stari primjerak palme
pričardije, a izgorjelo-je ili se osušilo, više od 10 vrsta
egzotičnog drveća i grmlja. Obnova vegetacije gotičkorenesansnog
perivoja Gučetić i zbirke egzotičnog
drveća i grmlja planira se sadnjom različitih palmi i
drugog egzotičnog drveća i grmlja uzgojenog iz sjemena,
koje se planira dobiti međunarodnom razmjenom
sjemenja.


NEO-ROMANTIČKI PARK NA DRVARICI
Djelomično je izgorio i neo-romantički park iz 19/20
stoljeća na predjelu Drvarica i to drveće čempresa i
alepskog bora, te stare — visoke šimširove živice u
dužini od 200 m. Ovaj prirodni park planira se obnoviti
sadnjom autoktonog i egzotičnog drveća i grmlja i
regeneracijom starih i sadnjom mladih šimširovih živica.


ZAKLJUČCI


1. Od 2. na 3. listopada 1991. godine izbio je u
Arboretumu Trsteno veliki šumski požar, nošen olujnim
vjetrom brzo se proširio i poharao oko 80% vegetacije
Arboretuma Trsteno. Do temelja je izgorio i
stari glorijet-paviljon ispred ljetnikovca Gučetić, staklenik
i rasadnici Arboretuma Trsteno.
2. Srpska — jugoslavenska armija zapalila je Arboretum
Trsteno, park šumu Osmoliš i prirodne park
šume između Trstenoga i Brsečina, pucanjem zapaljivim
granatama s ratnih brodova ispred Brsečina i bacanjem
zapaljivih sredstava — fosfora iz ratnih zrakoplova
u niskom letu iznad Arboretuma Trsteno.
3. Od šumskog drveća izgorjelo je više od 10 000
stabala od čega oko 8 000 stabala alepskog bora, oko
2 000 stabala čempresa, 100 stabala brucijskog bora,
100 stabala primorskog bora i 100 stabala dalmatinskog
crnog bora. Od ostalog drveća izgorjelo je 100 stabala
masline, 30 stabala agruma i 20 stabala palme velike
žumare. Od egzotičnog drveća i grmlja izgorjelo je
više od 200 vrsta mladih egzota starih od 3—5 godina.
4. U ovom velikom požaru i od posljedica srpske
okupacije Arboretuma Trsteno od kraja listopada
1991. godine do kraja svibnja 1992. godine nestalo je,
izgorjlo ili se osušilo 30 vrsta starijih primjeraka egzotičnog
drveća i grmlja što u postocima iznosi gubitak
10% od ukupnog broja vrsta egzotičnog drveća i grmlja
u Arboretumu Trsteno.


5. Obnova vegetacije Arboretuma Trsteno planira
se prirodnim pomlađivanjem i na umjetni način.
Brojanjem godova izgorjelih stabala alepškoga bora
većih dimenzija, utvrđena je starost izgorjele borove
šume na 80 godina. Da se uzgoji jedna egzota drveća
do dimenzija od 50—80 cm prsnog promjera treba
također oko 80 godina.


6. Da se otklone vrlo velike štete i obnovi vegetacija
stradala u katastrofalnom požaru od 2. na 3. listopada
1991. godine, koji je uzrokovala srpska — jugoslavenska
armija i štete nastale od posljedica srpske
okupacije Arboretuma Trsteno od kraja listopada
1991. godine do kraja svibnja 1992. godine trebat će
oko 80 godina da se obnove stare prirodne sastojine
alepskog bora i podignu egzote, te osnovna vegetacija
Arboretuma Trsteno vrati u prvobitno stanje prije velikog
požara 1991. godine.
LITERATURA


Domac, R., (1967): Ekskurzijska flora Hrvatske i susjednih Vidaković, M., (1982): Četinjače morfologija i varijabilpodručja,
Zagreb. nost, Zagreb.


Vidaković, M., K&stinić, A., Đurasović, P. & D. Kaj


Đurasović, P., (1984): Stanje i perspektiva zaštite prirode ba, (1988): Uspijevanje nekih vrsta i hibrida dvoigliu
Dubrovniku i okolici. Magistarski rad, Dubrovnik. čavih borova na području Arboretuma Trsteno. Zbornik
plenarnih referata i sažetaka priopćenje savjetovaEncke,
F., Bucheim, G. & S. Seybold, (1972): Zander, nja Sume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospo


Handworterbuch der Pflanzennamen, Stuttgart. darskim uvjetima, 189—190, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 37     <-- 37 -->        PDF

P. Durasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO...
SUMMARY: The Arboretum Trsteno of the Croatian Academy od Sciences
and Arts is one of the best known arboreta in Europa and in the world. It
is located near Dubrovnik in a place called Trsteno, and covers an area of
25,513 ha. It was founded in the 15th century by an old aristocratic family
Gučetić — Gozze. It is well known as an old Gothic-Renaissance garden,
belonging to Dubrovnik, with a famous collection of exotic trees and shrubs,
amounting to more than 300 species.


At the beginning of October 1991, at the time of the Serbian imperialistic
aggression on Croatia, the Serbo-Yugoslav Army burned down the Arboretum
Trsteno by incendiary shells fired from war-ships anchored at Brsečin and
by dropping inflammable substances — phosphorus from combat planes flying
close to the ground above the Arboretum Trsteno.


In this disasterous fire on the 2nd and 3rd October 1991 approximately
80% of the Trsteno Arboretum vegetation was destroyed. The old pravillion,
in front of the Gučetić´ summer residence, greenhouse and arboretum´s garden
nurseries, were also completely burned down to the foundations. More than
10,000 trees were destroyed in the fire, which included 8,000 Aleppo Pine
(Pinus halepensis Mill.), about 2,000 cypresses (Cupressus sempervirens L.),
100 Brutian Pine trees (Pinus brutia Ten.) 100 trees of Maritime Pine (Pinus
pinaster Ait.), and 100 trees of Dalmatian Black Pine (Pinus nigra ssp.
dalmatica (Vis. I Schwz.). Of the remaining trees 100 olive trees were also
destroyed in the fire (Olea europaea L. ssp. europaea), 30 citrus fruit trees
(Citrus sp.) and 20 windmill palm trees (Trachycarpus fortunei /Hook./ H.
Wendl.). In the same way 200 species of young exotic plants were destroyed,
older than 3—5 years, which had been cultivated for the purpose of planting
exotic trees and shrubs in the Arboretum Trsteno.


In this great fire and as an result of the Serbian occupation of Trsteno
Arboretum, from the end of October 1991 to the end of May 1992, 30 exotic
plant species were destroyed by fire or dieback, which amounts to 10% of
the total number of exotic species of trees and shrubs.


The following species of exotic trees and shrubs disappeared: several species
of eucalypti (Eucalyptus sp.), Colorado Fir (Abies cocnolor IGord. et Glend.l
Lindl ex Hildebr.), senna trees (Cassia tora I Cassia corymbosa Lam.), quite
a number of acacia (Acacia decipiens I Acacia dietrichianaj Acacia doratoxylon
Cunn., I Acacia karoo, I Acacia pychnantha Benth., I Acacia saligna), Albizzia
(Albizia lophantha I Willd.), a few species of Rhododendrons (Rhododendron
sp.), African Rose (Colutea arborescens L.), Ivy (Hedera helix var. sagitaeffolia),
Pyrophoric Shrub (Pyracantha rogersiana I Jacks. I Bean), Cneorum
tricoccon L., kasuarina (Casuarina torulosa Dryand.), Hakea laufina R. Br.,
Montinia caryophyllacea, papaya (Carica papaya L.), Carica quercifolia, Ampelopsis
aconitifolia (Bunge), Oregon Grape (Ilex aquifolium I Pursh. I Nutt.),
Sarcoccoca ruscifolia Stapf.


The following species of more important half-shrubs and perennial plants
which disappeared are: evergreen (Vinca rosea), Japanese decorative banana


— tree (Musa basjoo Sieb. et Zucc. ex Limuna) and Artichoke (Cynara
scolymus L,).
Restoration of the Arboretum Trsteno vegetation is planned to take place
by both natural regeneration and artificially. By counting the annual rings
and the burned and larger dimension Aleppo Pine trees, the age of the
destroyed pine forest was determined to be 80 years. On site examination
confirmed intensive natural regeneration of Aleppo Pine (Pinus halepensis
Mill.). For natural reforestation of the Aleppo Pine, i.e. for trees to reach
up to 80—100 cm diameter breast height, as prior to the fire, will take
approximately 80 years.


The time needed in order to cultivate an exotic plant to achieve dimension
of between 50—80 cm DBH is also approximately 80 years.


Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 38     <-- 38 -->        PDF

P. Durasović: ŠTETE NA VEGETACIJI I OBNOVA VEGETACIJE ARBORETUMA TRSTENO...
In order to repair damage and restore the vegetation which perished in
this disasterous fire on the 2nd and 3rd October 1991, caused by the Serbian-
Yugoslav army, and to eliminate the damage inflicted by the Serbian occupation
of the Trsteno Arboretum from the end of October 1991 until the end
of may 1992, will take approximately 80 years in order to regenerate the old
natural stands of Allepo Pine, to cultivate the exotic plants, and to reestablish
the basic vegetation of the Trsteno Arboretum to the original state as it was
prior to the big fire of 1991.


U NEKOLIKO REDAKA


U okviru proslave 200-godišnjice rođenja Josipa Ressela održane prošle
godine u Portorožu, šumarski ravnatelji iz više zemalja ALPE - JADRAN
zaključili su da će se ubuduće sastajati svake godine na savjetovanju pod
nazivom Resselovi susreti.


Pravna osoba Šume češke republike (Les Češke republiky) je organizacija
koju je Ministarstvo poljodjelstva rješenjem od 11. 12. 1991. godine
osnovalo za gospodarenje državnim šumama. Ukupni posjed iznosi 1 627 032
ha od čega je šum a 1 595 343 ha, 6 739 ha su vodene površine, 575 ha
zaštitne, a 24 375 ha »ostale površine«. Zadatak je te organizacije ne samo
uzgajanje šuma najboljeg genofonda nego i osiguranje vodnog gospodarstva,
za rekreaciju i ostale općekorisne funkcije šuma. (LES, 7/94)


Praški šumarski fakultet osnovan je 12. ožujka 1919. godine tj. odmah
po osnivanju Češko-slovačke republike, ali ipak nema 75 godina rada. Nema,
jer je nacističkom okupacijom Češke i Moravske prestao s radom 17. listopada
1939. godine, a nastavio u svibnju 1945. godine. U siječnju 1948. godine
»izgubio je slobodu učenja«, a 1962. godine »neosnovanim administrativnim
rješenjem« ponovo je zatvoren. Pokušaj obnove rada fakulteta 1968. godine
(»Praško proljeće«) osutila je »invazijska vojska« »prijateljske države«
(SSSR-a) pa tek 1990. godine nastavlja s radom. Danas se na Šumarskom
fakultetu inženjeri šumarstva, inženjeri krajolika i inženjeri krajolika, sa
specijalizacijom ekologije krajolika a od školske godine 1994/95. i inženjeri
drvne tehnologije.


Mini traktor počela je proizvoditi švedska tvornica šumskih traktora
NIAB. To je traktor dužine 2,13 m, širine 1,12 m i visine postolja 0,37 m;
pneumatici 175 x 14. Motor je tipa Vanguard 480 cm3 snage 2 KV i maksimalne
brzine 30 km.


Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 295-304