DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDC 630* (05): »54-02« (061.2) ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia — Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins — Revue de la Societe forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Mr. Darko Beuk
2. Prof. dr. Mladen Figurić
3. Dr. Joso Gračan
4. Tomica Lešković, dipl. inž.
5. Božidar Longin, dipl. inž.
6. Prof. dr. Slavko Matić, predsjednik
7. Adam Pavlović, dipl. inž.
8. Mr. Ivan Pentek
9. Željko Perković, dipl. inž.
10. Prof. dr. Branimir Prpić
11. Zvonko Rožić, dipl. inž.
12. Tomislav Starčević, dipl. inž.
13. Nadan Sirotić, dipl. inž.
14. Mr. Ivan Wolf
15. Prof. dr. Joso Vukelić
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


1. Šumski ekosustavi
Izv. prof. dr. se. Joso Vukelić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Izv. prof. dr. se. Zvonko Seletković, ekologija i biologija


šuma


Dr. se. Petar Rastovski, fiziologija i prehrana šumskog


drveća


Prof. dr. se. Ante Krstinić, genetika i oplemenjivanje


šumskog drveća


Mr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija


Izv. prof. dr. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Prof. dr. se. Slavko Matić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Dr. se. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo


Doc. dr. se. Ante Tomašević, kraške šume


Mr. se. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma
Doc. dr. se. Ante B. P. Krpan, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Mr. se. Dubravko Horvat, mehanizacija šumarstva
Mr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska prerada
drva


Zaštita šuma


Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. se. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Mr. se. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. se. Petar Jurjević, šumski požari


Izmjera šuma


Prof. dr. se. Ankica Pranjić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. se. Nikola Lukić, šumarska biometrika
Zvonimir Kalafadžić, dipl. ing. šum. i geod., geodezija


Uređivanje šuma


Mr. se. Gašpar Fabijanić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Mr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i šumarska ekonomika
Branko Meštrić, dipl. inž. šum., informatika u šumarstvu


Šumarska politika


Oskar Piškorić, dipl. ing. šum., povijest šumarstva i bibliografija
Ivan Maričević, dipl. ing. šum., staleške vijesti
Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji. ReGlavni
i odgovorni urednik - prof. dr. se. Branimir Prpić cenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj, SlovačTehnički
urednik — Ivan Maričević, dipl. ing. šum. koj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama zavisno
Lektor: — Dijana Sekulić-Blažina o odluci uredništva.