DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 323+37.001/2
Bojanin, S., Krpan, A. P. B.: Eksploatacija šuma pri različitim radnim uvjetima u Hrvatskoj — Holzerntearbeiten in
Waldern Kroatiens, unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen (271)


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 630* 425.+502.7(497.13)
Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J.: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene
kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske — Anwendung der Bishereigen systematischen
Waldsterbenforschungen bei der Bewertung von Chemischen Belastungen der Landwirtschaftlichen Nachbargegenden
Kroatiens (283)


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS


UDK 630* 182.3.+502.7.002
Rauš, D.: Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi - Application of Phytocoenology in Silvicultural Practice (289)


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 271.+49 (Trsteno)
Durasović , P.: Štete na vegetaciji i obnova vegetacije Arboretuma Trsteno od velikog požara 1991. godine — Domage
to Vegetation and Restoration of Vegetation in the Arboretum Trsteno caused by the Great Fire in 1991. (295)


UDK 630* 323:674.
Čop, B.: O utjecaju šumarstva na poslovanje i razvoj primarne prerade drva - The Influence of Forestry on business
operations and Development of Primary Conversion of Wood (305)


UDK 630* 903
Piškorić, O.: O šumama Austrije, Čilea, Francuske i Poljske — The Forests of Austria, Chile, France and Poland (311)


IZ INOZEMSTVA


Piškorić , O.: Stoljeće i pol Švicarskog Šumarskog društva (315)
Zdravstveno stanje slovačkih šuma vrlo je teško (315)
Mrtvo drvo — važan dio šumskog ekosustava (315)
Uspjeh dražbene prodaje drva u jesen 1993. u Francuskoj (316)
Uloga konja za izvlačenje drva (316)


KNJIGE I ČASOPISI


Piškorić , O.: Hrvatski biografski leksikon, knj. 3 Č-D, Zagreb 1993. (317)
Austrijska šuma - od prašume do šumskog gospodarstva (317)
Schriften aus der Forstlichen Fakultat der Universitet Gottingen, Bd. 115, 116 u. 117. (318)
Monti e Boschi N. 5 Settembre - Ottobre 1994. (319)
Piškorić , O.: Lesnicka prace — les*, Praha, 1994. (320)
Prpić, B.: Pleše-Lukeža: Sumrak goranskih šuma (321)


AKTUALNO


Kalafadžić, Z.: Koncepcija potrajnog gospodarenja šumama u sjevernom i umjerenom klimatskom području (322)
Prva godina rada sveeuropske šumarske znanstvene ustanove, »EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT« (EUROPEAN
FOREST INSTITUTE - EFI), Joensuu, Finska (323)
Nazivlje za europske šumarske karte (323)


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Maričević , I.: Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga Šumarskog društva u proširenom sastavu, održane 27.
listopada 1994. g. u Vrbovcu (325)


Uredništvo : Obavijest o pretplati za Šumarski list u 1994. godini (324)
Dan Šumarskog fakulteta, 20. listopad 1994. (314)


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.