DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 54     <-- 54 -->        PDF

2. Pod nazivom »proizvodna djelatnost
« znakovita su dva članka: Maurizio
Cap u an a: Kulture in vitro roda
Pinus te Luisa Zago i Fabio Gorian:
Vegetacijsko razmnožavanje in
vitro Quercus robur L. iz rasadničkih
biljaka.
Pokusi razmnožavanja borova in vitro
registrirani su za 43 vrste, a za crni
bor je registrira zagrebački Šumarski
fakultet, kako slijedi iz bibliografije Kolevska-
Pletikapić, B., Jelaska S.,
Berljak I. i Vidaković M. (1983):
Bud and shoot formation in juvenile
tissue culture of Pinus nigra. Silvae
gen. 32 (3-4); 115-120. - U istraživanjima
o mogućnosti razmnožavanju in
vitro iz kotilodona Pinus virginiana sudjeluje
i P. A. Blažić: Saravitz Z.
H., Blazich F. A., Amerson H. V.
(1991): In vitro propagation of Virginia


1. Lesnicka prace, »Časopis za šumare
i vlasnike šuma«, u 1994. godini
bilježi 75-godišnjicu izlaženja i s. trećim
brojem završava svoj »život«. Završava,
jer ovaj češki šumarski časopis nastavlja
izlaziti pod naslovom LES kao »Časopis
za šumare, lovce i vlasnike šuma«.
Promjena nije samo u naslovu nego i
u sadržaju, kojeg je uredništvo Lesnicke
prace najavilo u trećem ovogodišnjem
broju. LES će, najavilo je Uredništvo,
uz stručne članke objavljivati i
poučne te zabavne priloge. Tako Les
u svakom broju donosi:
Uvodnik ili komentar,
Lesv Češke republiky informuju —
izvješće uprave državnih šuma,


Pčela, šuma i pčelarenje,
Lovstvo — članci i kalendar lova za
idući mjesec,
Pod zelenoy strechou — teme o drveću,
krajoliku . . .,
»Krimi« - pripovijest do dvije stranice,
Izvješća o stručnim skupovima i priredbama,
Izvješća o cijenama drva za pojedini
mjesec,
»Naši razgovori« — odgovori na upite
čitatelja,
»Muž i pregača« — kuharski recepti,


* Lesnicka prace = Šumarski radovi,
Les = Šuma
pine from cotiledons. J. Amer. Soc.
Hort. Sci. 116 (2); 362-365.


3. U okviru »tehničke bilješke«
ALberto Dott a i sur. prikazali su uspjeh
pošumljivanja neposrednom sjetvom
sjemena na terenu. Takav se način
s uspjehom primjenjuje već u švicarskim
središnjim Alpama, a i u ovom
slučaju pokusna sjetva obavljena je u
alpskoj dolini Monastero na lokalitetu
između 1800 i 2250 m n. m. sjeverozapadne
ekspozicije i na garišnom tlu. Za
sjetvu su upotrebljeni kruškoliki tuljci
visine 80 mm, gornjeg otvora 20 mm,
a donjeg 60 mm, od prozirne rastvorljive
plastike. Tuljak osigurava poniku
i mladoj biljci povoljnu mikroklimu
kako glede vlažnosti (zaštićena je od
vjetra) tako i glede topline (manje se
gubi iz zemlje ižarene topline). Za sjetvu
se tlo pripremi (skine trava, prekopa)
na površini plohe veličine promjera
LESNICKA PRACE - LES*
Praha, 1994.


»Šuma . . . i . . .« — zdravstvene teme,
Karikature i križaljka.


2. Iz dosad izašlih brojeva LESA izdvojili
smo članak o državnoj potpori
privatnim šumovlasnicima te izvadak iz
izvješća o cijenama drva.
2.1 Država financijski pomaže male
šumovlasnike tj. one s posjedom do 250
ha. Razlozi su te pomoći u činjenici
što su šumovlasnici dužni sa svojim šumama
gospodariti u skladu osiguranja
općekorisnih funkcija šume te zbog
šteta od imisija. Posebno se sufinanciraju
pošumljivanja napuštenih poljo-
Pregled cijena drva u Kč


oko 20 cm. Da je pokusna sjetva uspjela
svjedoče zaključci autora. Tim se
načinom postiže:


— smanjenje troškova
— ubrzanje pošumljivanja
— isključenje rasadnika
— isključenje šoka presađenih biljaka
— prirodni razvoj korjenovog sustava
i
— osiguranje povoljnije mikroklime
za nicanje i razvoj ponika.


4. Iz prikaza Enea Be ceu-a et al.
»Perspektiva uzgajanja tartufa na brežuljkastim
i brdskim područjima Sardinije
«, saznajemo da Uprava državnih
šuma regije Sarda - Cagliari ispituje
mogućnostsi uzgoja tartufa Tuber monosporum
Vitt. (crni) i T. magnatum
Pico (bijeli) u šumama crnike (Qu. ilex.
L.) i na nadmorskoj visini od 1000 met.
O. Piškorić
djelskih površina. U 1994. godini za
prvu svrhu potpora iznosi 350 milijuna
Kč, a za pošumljivanje poljodjelskih
površina 150 milijuna Kč.


2.2 Cijene nisu iskazane po pojedinim
vrstama nego kumulativno za četinjače
te kumulativno za listače. Za uvid
u cijene donosimo cijene za IIIA klase
trupaca četinjača, za gorivo drvo četinjača
te za gorivo drvo listača za dva
mjeseca u tabličnom pregledu.
Cjelokupno izvješće za cijene sadrži
cijene za deset sortimenata kako četinjača
tako i listača i to za četiri klase
trupaca - I, II, IIIA i IIIB, za razno


Područje Češka Moravska
Mjesec Sč J Z S I J S ČR
tehnička jelovina / smrekovina


Siječanj 1231 1497
Lipanj 1383 1549
Siječanj 192 129
Lipanj 172 156
Siječanj 193 386
Lipanj 160 218


1308 1340 1341 1279
1334 1391 1308 1339
četinjače — gorivo drvo
110 187 241 102
109 101 207 110
bukovina — gorivo drvo
191 295 239 247
273 224 176 93


1228 1313
1331 1379


146 161
129 150


313 277
171 164


Legenda: Češka: Sč — srednja Češka, J - južna, Z - zapadna, S — sjeverna, I — istočna;
Moravska, J - južna, S - sjeverna; ČR - prosjek cijena za cijelu Republiku.