DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


4. sjednice UPRAVNOG ODBORA
Hrvatskoga šumarskog društva u proširenom
sastavu, održane 27. listopada
1994. godine na području Uprave šuma
Bjelovar, šumarije Vrbovec u objektu
(mjestu) Fuka.
Nazočni: Prof. dr. Slavko Matić,
prof. dr. Joso Vukelić, dr. Joso Gračan,
prof. dr. Branimir Prpić, mr.
Darko Beuk, mr. Ivan Pentek, Tomica
Lešković, dipl. inž. Božidar Longin,
dipl. inž. Željko Perković, dipl. inž.
Zvonko Rožić, dipl. inž. Nadan Sirotić,
dipl. inž. Tomislav Starčević, dipl. inž.
Robert Crnković, dipl. inž. Darko Fekeža,
dipl. inž. Edo Kalajdžić, dipl. inž.
Željko Marman, dipl. inž. Podnar Vlatko,
dipl. inž. Stipetić Mario, dipl. inž.
Šarčević Slavko, dipl. inž. Adam Zahirović,
dipl. inž. Ivan Maričević, dipl.
inž. Vlatka Antonić, Durda Belić i Đuro
Kauzlarić, dipl. inž.


Slavko Matić, predsjednik, pozdravlja
nazočne i predlaže Dnevni red


4. sjednice Upravnog odbora, koji se
prihvaća bez izmjena i dopuna. Zahvaljuje
se svim nazočnima na velikom
odazivu i izražava uvjerenje da ćemo
putem Hrvatskoga šumarskog društva
uspjeti angažirati potencijalne nositelje
šumarske znanosti i struke u korist očuvanja
i unapređenja svih vrijednosti
koje šuma može osigurati našem čovjeku
i okolišu u lijepoj našoj domovini.
Time ćemo nastaviti kontinuitet uspješno
organiziranog djelovanja HŠD-a
kroz više generacija šumara — u vremenu
od 1846. do ovih naših dana.
Đuro Kauzlarić, upravitelj šumarije
Vrbovec, pozdravio je sve nazočne
i izrazio posebno zadovoljstvo što se
ova sjednica održava na području gdje
se šumarska znanost i praksa uspješno
nadopunjuju. S nekoliko osnovnih podataka
o šumama i uvjetima gospodarenja
upoznao je nazočne i zaželio im
uspješan rad i ugodan boravak.


DNEVNI RED


1.
Prihvaćanje ZAPISNIKA 3. sjednice
Upravnog odbora HŠD-a.
2.
Razmatranje Izvješća o poslovanju
za razdoblje siječanj - rujan 1994.
ZAPISNIK


godine i donošenje odgovarajućih
odluka.


3.
Pripreme za održavanje 99. Skupštine
Hrvatskoga šumarskog društva:
— Vrijeme održavanja (datum)?
— Mjesto održavanja?
— Dnevni red - prijedlog?
— Organizacijska pitanja
4.
Rasprava o NACRTU PROGRAMA
RADA ZA OBILJEŽAVANJE
150. OBLJETNICE HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG
DRUŠTVA I 120. OBLJETNICE
ŠUMARSKOG LISTA.
5.
Rasprava O STATUTU I PRAVILNIKU
HRVATSKE AKADEMIJE
ŠUMARSKE ZNANOSTI.
6.
Natječaj za TAJNIKA HŠD-a.
7.
Aktualna pitanja.
Ad. 1.
Slavko Matić, otvara raspravu i poziva
nazočne da daju primjedbe na sadržaj
Zapisnika. Nakon kratkog pregleda
sadržaja i napomena koje je dao
Ivan Maričević i rasprava tijekom sjednice
koje su se odnosile i na sadržaj u
Zapisniku, prihvaćen je predloženi
tekst, bez posebnih primjedbi.


Ad. 2.
Vlatka Antonić, ukratko se osvrće
na ukupno ostvarene PRIHODE I
RASHODE s posebnim objašnjenjem
važnijih stavaka u priloženom pregledu


o Izvršenju financijskog plana u vremenu
od 1. I. 1994. - 30. 9. 1994.
Također iznosi podatke iz priloženog
Popisa dužnika s 30. 9. 1994. godine
(vidi priloge).
Ivan Maričević, napominje da je
obavio razgovor s ravnateljem instituta
IRMO, s predstavnicima »Hrvatskih
šuma«, Exportdrva i Knjižnice grada
Zagreba, te s odvjetnicom koja zastupa
naš interes u sporu koji se vodi kod
nadležnog suda u Zagrebu, zbog iseljenja
Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije.


Mladen Figurić, i Slavko Matić
upoznali su rektora Šunjića o našim
opravdanimn razlozima radi kojih Fa


kultet kem. inž. . . . treba iseliti iz Šumarskog
doma.


Joso Gračan , treba prihvatiti izvješće
o poslovanju s tim da se nastave
aktivnosti, koje se odnose na rješavanje
pitanja poslovnog prostora u Šumarskom
domu. Mišljenja je da bi trebalo
angažirati odvjetnika, koji bi uspješnije
i stručnije zastupao naše interese.


Slavko Matić, predlaže da se prihvati
izvješće o poslovanju, te primi na
znanje informacija tajnika o razgovorima,
koje je obavio s napred navedenim
predstavnicima koji koriste određeni
poslovni prostor u Šumarskom domu.


Nakon rasprave prihvaćeno je:


— Izvješće o poslovanju za siječanj
— rujan 1994. godine i informacija tajnika
o pitanjima koja se odnose i na
održavanje Šumarskog doma,
— Izvješće o radovima na uređenju
DVORIŠTA »ŠUMARSKOG DOMA
«, (vidi prilog),
— S JP »Hrvatske šume« potpisati
ugovor o uređenju dijela podrumskog
prostora prema verificiranoj projektnoj
dokumentaciji, s tim da se zakupnina
po m2 utvrđuje u iznosu 50% visine
zakupnine po m2 u prizemlju, prvom i
drugom katu. Koncesija se ugovorom
može utvrditi do 20 godina, što znači
da se po isteku toga roka sklapaju novi
ugovori o Zakupu, s pravom prvenstva
»Hrv. šuma« pod istim uvjetima, koje
će nuditi drugi zainteresirani.
— Plaće uposlenih u Stručnoj službi
i u narednom razdoblju obračunati u
skladu ranijih odluka o ostvarivanju Financijskog
plana u odnosu na ukupne
rezultate.
— Obaviti redovne postupke za naplatu
dugovanja, posebno za potraživanja
od Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije.
Ad. 3.
Slavko Matić, otvaram raspravu o
Pripremama za održavanje 99. Skupštine
Hrvatskoga šumarskog društva. U
prilogu poziva primili ste Nacrt dnevnog
reda i odmah želim istaći pitanja
na koja treba odgovoriti i utvrditi vrijeme
(datum) održavanja, mjesto, Prijedlog
dnevnog reda i Organizacijski