DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 7     <-- 7 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA ŠUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
Kako se iz slike 1 vidi, prorede počinju već u
mladim sastojinama hrasta i bukve, kod prsnog promjera
11,5 cm, odnosno 5,5 cm. Stoga su prve prorede
potpuno ili djelomično predkomercijalne.


Struktura izrađene drvne mase u prorednim sastojinama
u ravnici i prigorju iznosi u prosjeku: tehničko
drvo 29%, industrijsko drvo 20%, ogrjevno drvo 51%.
Udio industrijskog drva postupno se, zbog ublažavanja
propisa standarda za drvo, povećava.


Glede vrsta drveća, njihovih dimenzija, načina gospodarenja,
a djelomično i terenskih uvjeta, kod nas
nisu u uporabi višenamjenski strojevi.


U prorednim sastojinama bukve 84% prostornog
drva potječe od stabla a 16% od krošnje. Veća je
mogućnost izrade dužeg industrijskog drva iz debla
nego iz krošnje.


U mješovitim prorednim sastojinama hrasta i bukve
u prigorju provedena i analizirana je izrada sortimenata
bukve u dvije varijante:


a. Izrada sortimenata tehničke oblovine i industrijskog
drva utovarnih dužina (oko 3 m);
b. Izrada tehničke oblovine kao pod »a« i prostorSI.
1. Obaranje bukova stabla u planinskim uvjetima


nog drva duljine 1 m.


(Foto: A. Krpan)
Kod hrasta je primijenjena samo varijanta »b«. Abb. 1. Fallen des Baums der Buche in Gebirgsbedingungen


Drvna masa tehničkog te industrijskog drva utovarnih duzina po stablu;
utrošci vremena obaranja i izrade u prorednim bukovim sastojinama


Holzmasse des Rundnutz- und Industrieholzes in Kranlangen, je Baum;
Zeitwerte bei der Fallung und Ausformung in Durchforstungsbestanden der Buche Tab. 3


Utrošak vremena za
° 6 Izrađena drvna masa obaranje i izradu


Dimenzije izrađenog drva 3


po stablu Operativno v. po m


xi a Abmessungen der ausgeformten


Ausgeformte Holzmasse Fallungs- und


A Holzmasse


to U je Baum Ausformungszeiten
RAZ je fm


Tehničko Industrijsko Tehničko Industrijsko
drvo drvo Ukupno Tehničko oblo drvo Industrijsko drvo oblo drvo drvo
Rundnutz-Industrie-Total Rundnutzholz Industrieholz RundnutzIndustrie


o ca
a-a
holz holz holz holz
Sred. pr. Sred. pr.


3Duljina Duljina


BHD m — fm s korom L s korom L min/m3 - min je fm
MD m. R. MD m. R.
cm % cm m cm m


22,5 0,03 0,48 0,51 22,0 4,0 15,7 3,1 19,94 41,75 1:2,1
5,9 94,1 100
27,5 0,27 0,49 0,76 25,5 5,1 15,7 2,9 15,38 43,11 1:2,8
35,5 64,5 100
32,5 0,63 0,41 1,04 28,5 4,9 14,7 3,2 16,29 54,46 1:3,3
60,6 39,4 100
37,5 0,87 0,49 1,36 32,6 3,8 14,7 2,5 16,76 50,97 1:3,4
64,0 36,0 100
42,5 1,24 0,45 1,69 34,6 4,4 14,0 2,9 14,73 56,84 1:3,9
73,4 26,6 100


U tablici 3 (bukva - varijanta a) prikazana je Operativno vrijeme sječe i izrade po m3 tehničke
drvna masa po stablu za stabla promjera 22,5 cm do oblovine s porastom debljine stabala opada, a kod
42,5 cm. S porastom promjera stabala raste udio tehindustrijskog
drva raste.
ničkog, a opada udio prostornog drva, pri čemu raste
i srednji promjer tehničkog drva, čija se dužina kreće Operativno vrijeme po m3 industrijskog drva veće
od 3,8 m do 5,1 m. Prosječna debljina industrijskog je nego kod tehničkog drva. Razlika se povećava s
drva blago opada, a dužine komada se kreću od 2,5 porastom debljine stabala, a odnos se kreće od 1:2,1
m do 3,2 m. do 1:3,9.


Odnos efektivnog vremena Tehničko
oblo drvo:Industrijsko drvo
Verhaltnis der RAZ Rundnutzholz:
Industrieholz