DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 8     <-- 8 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA SUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
U tablici 4 prikazani su podaci i rezultati varijante
»b« (izrada prostornog drva duljine 1 m).


Promjeri prostornog drva te utrošci vremena izrade
industrijskog drva slični su kod hrasta i bukve, a utrošci
vremena izrade tehničkog drva bukve veći su nego
kod hrasta.


Utrošci vremena za izradu prostornog drva bukve
duljina 1 m i industrijskog drva utovarnih dužina od
2,5 — 3,0 m stoje u odnosu 2:1. Prema Dietzu (1986)
odnos utrošaka vremena za dužine od 4 m i 1 m je
2,5:1,0.


Kod izrade industrijskog drva utovarnih duljina iz
grana često se moraju izrađivati i komadi kraći od 4 m.


Drvna masa tehničkog oblog i prostornog drva po stablu;
utrošci vremena obaranja i izrade u prorednim sastojinama bukve i hrasta


Holzmasse des Rundnutz- und Schichtholzes je Baum; Zeitwerte bei der Fallung
und Ausformung in Durchforstungbestanden der Buche und Eiche


B

Izrađena drvna masa


° E


po stablu Dimenzije izrađenog drva


« 3


2 r a Ausgeformte Holzmasse Abmassungen der ausgeformten Holzmasse
je Baum


Tehničko Prostorno


O _rt


oblo drvo drvo Ukupno Tehnič. oblo drvo Prostorno drvo


o.3


" u Rundnutz-Schicht-Insgesamt Rundnutzholz Schichtholz


3 *
holz holz


t 2


Sred. pr. Sred. pr.


3Duljina Duljina


BHD m - fm s korom s korom


L L


MD m. R. MD m. R.
cm /o cm m cm m
Bukva - Buche
17,5 0,28 0,28 — 13,4 1,0


_


100 100
22,5 0,55 0,55 — — 16,9 1,0


_


100 100
27,5 0,21 0,48 0,69 26,6 3,8 15,0 1,0
30,4 69,6 100
32,5 0,57 0,41 0,98 28,8 3,8 13,7 1,0
58,6 41,4 100
Hrast — Eiche


22,5 0,07
14,0
0,43
86,0
0,50
100
21,0
27,5 0,39 0,34 0,73 24,4
53,4 46,6 100
32,5 0,73
66,4
0,37
33,6
1,10
100
28,3
37,5 1,18
69,8
0,51
30,2
1,69
100
31,9
42,5 1,31 0,69 2,00 34,0
65,5 34,5 100
47,5 1,94 0,81 2,75 38,9
70,5 29,5 100


U tablici 5 prikazani su utrošci vremena za sječu
i izradu drva u kontinentalnom području Hrvatske
(ravnica i brdsko područje), u prorednim i sječno zrelim
šumama listača. U tablici su prikazani i rezultati
za proredu u jednoj jelovoj sastojini. Opsežna istraživanja
u trajanju od 85 dana provedena su na području
Uprave šuma Zagreb u šumarijama Samobor, Remetinec,
Velika Gorica i Krapina.


U tablici je također prikazan obujam tehničkog i
prostornog drva po stablu.


Za različite starosti sastojina i vrste drveća prikazani
su u tablici utrošci stablovnog te sortimentnog
vremena po m3 izrađenog drva, posebno za tehničko


274


5,0 15,0 1,0
4,2 14,6 1,0
4,1 14,7 1,0
3,5 12,5 1,0
4,4 15,9 1,0
4,1 13,5 1,0


Tab. 4


Utrošak vremena
obaranja i izrade
Oper. v. min/m3
Fallungs- und
Ausformungszeit
RAZ je fm


Tehničko Prost, drvo
oblo drvo duljine 1 m
RundnutzSchichtholz
holz


min/m3 — min je fm


— 83,82
— 69,47
— 101,75
20,69 104,32


20,66 58,26


13,92 100,78


13,27 114,22


12,23 98,91


14,15 85,71


12,73 81,06


i prostorno drvo. Kod izrade primijenjena je sortimentna
metoda; prostorno drvo izrađivano je u dužinama
od 1 m. Primjećuje se utjecaj debljine stabala i nagiba
terena na utroške vremena kod radova sječe i izrade.
Sortimentna i operativna vremena po m3 prostornog
drva su znatno veća nego za tehničko drvo.


Operativno vrijeme za sječu i izradu (min/m3) tehničkog
drva u velikoj mjeri ovisi o debljini stabala (što
je stablo deblje manji je utrošak vremena po m3). To
se u manjoj mjeri odnosi i na prostorno drvo.


Operativna vremena (min/m3) prostornog i tehničkog
drva hrasta stoje u odnosu od 4,9:1 do 6,7:1.