DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA SUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
Utrošci vremena sječe i izrade u različitim radnim uvjetima; udio vremena rada motornom pilom


Zeitwerte fur Fallung und Ausformung unter unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen; Prozentanteile der EMS — Arbeitszeit Tab. 5


Red. br. - Lfd. Nr. 1 2


Vrsta sječe Šušci P
Teren P;R R
Hiebsart Durrling D
Gelande D;E E


Vrsta drveća Hrast Hrast
Baumart Eiche Eiche
Pr. pr. srednjeg St., cm


29 28


BHD Mittelstamm, cm
Tehničko oblo drvo


0,26 0,10


Rundnutzholz


Izrađena drvna
masa po stablu, m3 Prostorno drvo


0,29 0,33


Ausgeformte Holzmasse Schichtholz
je Baum, fm


Ukupno


0,55 0,43


Insgesamt
Rad jednog ili dvaju radnika


1 1


Ein- oder Zweimannrotte
Stablovno vrijeme, min/m3


7,45 5,88


Baumzeit, min/fm
Tehničko oblo drvo


4,00 2,00


Rundnutzholz


Sortiment. vr., min/m3
Sortenzeit, min/fm Prostorno drvo


67,07 46,90


Schichtholz
Tehničko oblo drvo


11,45 7,88


Operativno vr., min/m3 Rundnutzholz
RAZ, min/fm Prostorno drvo


71,07 52,78


Schichtholz
u efektivnom vrem.


33,2 35,1


Rad motornom pilom, % in RAZ
EMS-Arbeitszeit, % u ukupnom vremenu


16,9 24,2


in GAZ


P = proreda — D = Durchforstung B =
R = ravnica — E = Ebene DSOS


Debljina stabla nema utjecaja na ovaj odnos. Kod
bukve ovaj se odnos kreće od 3,6:1 do 4,7:1.


Operativno vrijeme po m3 kod sječe i izrade kako
kod tehničkog tako i kod prostornog drva (za istu
debljinu stabla) veće je za bukvu nego za hrast.


Utrošak vremena ručnog guljenja kore jele iznosi
u prikazanom primjeru 47,1% operativnog vremena.


U tablici je prikazan i postotni udio vremena rada
motornom pilom kod sječe i izrade u operativnom kao
i u ukupno utrošenom vremenu, posebno za pojedine
sječine, odnosno sastojine. Obuhvaćen je rad motorne
pile na raznim terenima, s različitim vrstama drveća i
u sastojinama različitih starosti.


Udio vremena rada motornom pilom u operativnom
vremenu, kod obuhvaćenih vrsta drveća raste
pravilno s povećanjem debljine stabala i kreće se od
24% operativnog vremena kod stabala prsnog promjera
19 cm do 49% vremena kod stabala 57 cm
prsnog promjera.


Udio rada motornom pilom u ukupno utrošenom
vremenu kod sječe i izrade u sastojinama svih obuhvaćenih
vrsta drva također se s povećanjem debljine
stabala povećava, ali ne tako pravilno kao u prethod


3 4 5 6 7 8 9 10 11
P DS P P OS OS P OS P
R R B B B B B B B
D EH D D VH VH D VH D
E E B B B B B B B
Hrast Hrast Bukva Bukva Bukva Bukva Pit. kest. Ost. tv. 1. Jela
Eiche Eiche Buche Buche Buche Buche Edelk. Ub. h. Lh Tanne
35 57 19 22 35 43 31 31 25
0,65 2,55 0,02 0,12 1,14 1,34 0,03 0,53 0,51
0,85 0,88 0,31 0,29 0,46 0,90 0,60 0,38 -
1,50 3,43 0,33 0,41 1,60 2,24 0,63 0,91 0,51
1 1 1 1 2 2 1 2 1
3,12 3,83 8,30 10,50 13,82 4,70 10,70 13,66 -
4,86 2,61 5,00 4,88 7,58 6,75 4,88 8,38 -
36,23 38,11 54,77 44,93 75,48 49,54 47,62 64,21 -
7,98 6,44 13,30 15,46 21,48 11,45 15,63 22,04 60,25
39,35 41,94 63,07 55,51 89,30 54,24 58,37 77,87 -
37,0 49,3 24,0 38,4 34,6 42,7 37,2 38,0 20,5
25,7 32,7 12,2 26,1 22,4 28,6 25,3 24,7 14,6
brdsko područje — B = Berggegend
= dovršni sijek EH
= Endhieb


= oplodna sječa - VH = Verjiingungshieb


nom slučaju. Kreće se od 12% za stabla 19 cm pr.
pr. do 34% za stabla 57 cm pr. pr.


Ovi podaci mogu korisno poslužiti kod analize rada
motornom pilom i kod poduzimanja zaštitnih mjera
pri radu.


Za sve sječine prikazane u tablici 5. obrađena je
struktura snimljenog utrošenog vremena; prvo za pojedine
objekte snimanja, zatim zbrojeno, posebno za
brdoviti te za ravni teren i konačno zajedno za sveukupno
snimljeno vrijeme. U strukturi prvo je prikazan
udio operativnog vremena i općih vremena u ukupno
utrošenom vremenu.


Osnova za određivanje strukture vremena bila su
cjelodnevna mjerenja utroška vremena u brdskom terenu
za 24 radna dana, a u ravnici za 59 dana.


Na ravnom terenu udio operativnog vremena iznosi
u prosjeku 61,5%, a općih vremena 38,5%. Na brdovitom
terenu ovi postoci iznose 64,6%, odnosno
35,4%, a za sveukupno obuhvaćeno područje 63,7%
i 36,3%. Između rezultata na ravnici i brdovitom terenu
nema značajnih razlika.


Opća vremena detaljno su analizirana, a razvrstana
su na slijedeće komponente: pripremno-završno vrije