DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


Knjiga pod naslovom Agend a 21 koja sadrži program
rada za 21 stoljeće, predstavlja zapravo ekološki konsenzus što
ga je u Riju 1992. postiglo 179 država. Na začelju knjige piše:


»Ova knjiga mogla bi biti najvažnija od svih koje ćete ikada
pročitati, jer će odluke iz Rija možda promijeniti vaš način
življenja i rada.«


U Agendi 21 nalazimo prihvaćena Načela o šumama (jedina
načela s toga skupa) o kojima sam već pisao i na koja
ćemo se zasigurno više puta vraćati. Danas želim ukazati na
jedan od najvećih zadataka koji je zadan na Skupu o Zemlji.
To je održavanje biološke raznolikosti.


Na početku Konvencije o biološkoj raznolikosti donesene
u Riju kaže se:


»Biološka raznolikost svijeta — raznolikost među živim organizmima
— ima ekološku, genetsku, društvenu, gospodarsku,
znanstvenu, obrazovnu, kulturnu, rekreacijsku i estetsku vrijednost.
«


Biološka raznolikost je zapravo nazočnost prilagođenih
svojti biljnoga i životinjskog svijeta u određenoj stojbini. U
šumskome ekosustavu to su živa bića od edafona u tlu do
stabala i vrha njihovih krošanja, dakle biljne i životinjske vrste
od virusa, bakterija, gljiva i člankonožaca do prizemnoga rašća,
grmlja i drveća te kune, jelena, medvjeda, ptica u šumi i dr.
Brojne biljne i životinjske vrste povezane su u šumskome ekosustavu
i manje ili više zavise jedna o drugoj, i svakoj od njih
pridajemo podjednaku težinu.


Biološka raznolikost u šumskome ekosustavu nije do danas
u dovoljnoj mjeri proučena. Ipak se već danas zna da ravnoteža
šumskoga ekosustava ovisi podjednako o prisutnosti različitih
biljnih i životinjskih vrsta u tlu kao i o prisutnosti stojbini
odgovarajućega šumskog drveća.


Velik doprinos dala je u ovome području šumarska fitocenologija.
Ova šumarska znanstvena grana već danas će nam
pomoći u nastojanju da u šumi povećamo biološku raznolikost.
Potrebno je naime, paziti da prilikom gospodarenja šumom, od
osnivanja do kraja ophodnje, zadržimo sve one vrste drveća
koje pripadaju toj šumskoj zajednici. Ovo će u neku ruku biti
gospodarski ustupak, ali puno manji od gospodarskih gubitaka
koji nas prate u monokulturama.


Naslovna strana - Front page:


Dvorac TRAKOŠĆAN u Hrvatskom zagorju


TRAKOŠĆAN castle in CROATIAN ZAGORJEAE


Šumarski dom u Zagrebu, izgrađen 1898. g.
Forestry home in Zagreb, built 1898.


Naklada 1500 primjeraka