DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Vojinović i D. Miočić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI
Praksa je pokazala da je za jednog lopatara potrebno
2—5 ha površine.


Jelen lopatar je znatno niži i manje mase od običnog
jelena. Po veličini je između srneće i jelenske
divljači, tako da po formi više podsjeća na srnad.
Odrasli primjerci visoki su od 100—130 cm, dužina
tijela bez repa j e90-150 cm i rep 10-23 cm. Težina
tijela lopatara ima svoj optimum između 5 i 7 godine
poslije čega dolazi do zastoja, odnosno blagog opadanja.
Obzirom da se radi o divljači na čiji razvoj može
utjecati čovjek, dolazi do nejednakosti u težinama.
Ona ovisi o više čimbenika: načinu uzgoja, kvaliteti i
količini hrane, površini lovišta te gustoći populacije
po jedinici površine, kao i o nizu drugih ekoloških
čimbenika. Tjelesna težina uglavnom varira između
70-100 kg kod mužjaka, a 50-70 kg kod ženke.


Boja dlake ljeti je kestenjasto crvenkasta s izraženim
bijelim pjegama, dok je zimi tamnosmeđa do crna.
Trbuh i noge su s unutarnje strane bijele boje, rep je
tamne, a u donjem dijelu bijele boje koja se ne mijenja.
U lopatara susrećemo primjerke s izrazitom bijelom i
crnom dlakom. Ove pojave nazivamo albinizam i melanizam.


Rogo vije nosi samo mužjak dok je košuta šuta.
Osnovna je značajka rogova da se nakon četvrte godine
života prilikom rasta iznad paroška srednjaka rog počinje
lopatasto širiti i u tom dijelu rog je plosnat, a
na zadnjem rubu ima kraće ili duže paroške (nazubljena
lopata). Lopataru rogovi otpadaju svake godine
od polovice travnja do početka lipnja, a dozrijevaju


Šumarski list br. 11-12, CXVII1 (1994), 357-363


od polovice kolovoza do kraja listopada. U zubalu
ima 32 zuba, jer nema zube očnjake kao običan jelen.


Poligamna je životinja. Parenje počinje prvih dana
listopada i traje oko 20 gdana, ovisno o klimatskim
prilikama. Doba parenja nazivamo jelenskom rikom.
Rikališta su uglavnom stalna mjesta i nalaze se u starijim
prorjedenim šumskim sastojinama ili manjim proplancima.
Za vrijeme parenja česte su borbe među
mužjacima. Gravidnost traje 240 dana, a košuta oteli
1-2 teleta krajem svibnja ili početkom lipnja iduće
godine. Telad siše 3—4 mjeseca. Lopatar živi u krdu,
a spolnu zrelost dostiže u 4-toj godini. Omjer spolova
treba biti 1:1.


Bogatstvo i raznovrsnost prizemnog bilja i grmastog
rašća koje obiluje bjelančevinama i ugljikohidratima,
pružaju povoljne uvjete za uzgoj lopatara. Jelen lopatar
je preživač i zahtijeva velike količine hrane biljnog
porijekla. Raznovrsnost hrane bogate bjelančevinama,
mineralnim tvarima, mikroelementima i vitaminima
osigurava biološku postojanost populacije. Ljetno doba
ishrane zahtijeva potrebne površine za trajno zelene
smjese (djetelina, suncokret, čičoka i dr.) od 0.28 ha
po grlu. Potrebna površina za zimsku ishranu od listopada
do svibnja je 0.19 ha po grlu (repa, stočni kelj,
repica i dr.). Dakle, za zimsku i ljetnu ishranu potrebno
je ukupno 0.47 ha po grlu.


U Hrvatskoj je 1990. godine bilo oko 3000 grla, s
tendencijom laganog porasta njihovog brojnog stanja.
Godišnje se odstreljuje oko 500 grla. Gospodarski je
značajan osobito zbog kvalitetnog mesa. Kod nas se
nalazi uglavnom u ograđenim lovištima.


BROJNO STANJE JELENA LOPATARA
NA OTOKU BADIJI


Uprava Brijunskih dobara je 1958. godine naselila
nekoliko jelena po šumama oko Mljetskih jezera. Nakon
toga jeleni s Brijuna dopremljeni su na otočić
Badiju kraj Korčule. Nije pronađen nikakav pisani
dokument iz kojeg bi se mogao ustanoviti točan datum
naseljavanja ili broj naseljenih jelena na to područje.
Prema navodima tadašnjih upravitelja športsko-turističkih
objekata otoka, na Badiju su dovedena svega
dva para.


Glede činjenica da se tom introduciranom divljači
nije gospodarilo te nisu rađena nikakva opsežnija istraživanja
od naseljavanja lopatara na otok do danas, ne
možemo ustanoviti kada i kolika je bila kulminacija
brojnog stanja. I ovdje se moramo, nažalost, osloniti
samo na usmenu predaju čuvara objekata hotelsko-turističkog
poduzeća Korčula (u daljnjem tekstu HTP)
koji navode da je početkom 80-tih godina, u franjevačko-
samostanskom vrtu u predvečernjim satima
znalo pasti krdo od 50—60 grla.


Krajem 80-tih godina na Badiji su krenule nelegalne
sječe širih razmjera koje ni do danas nisu zaustavljene
niti su počinitelji kažnjeni unatoč upozorenjima.


Lakša nabava oružja uvjetovala je pojavljivanje
određenoga broja dobro opremljenih »lovaca« koji su
izlovljavali jelensku divljač, tako da se često postavljalo
pitanje obitava li lopatar još na tim prostorima. Istraživanje
koje je trajalo od 6. do 9. kolovoza 1993.,
trebalo je dati odgovor na to pitanje.


Tijekom obilaska otoka utvrđen je svjež izmet jelena
kao i mjesto njegovog spuštanja na obalu. Na
otoku postoje turističko-ugostiteljski objekti te se stoga
danju jeleni povlače u unutrašnjost šume, dalje od
posjetitelja i kupača, a predvečer kad se sve utiša
dolaze po otpatke hrane u blizinu restorana. Istovremeno,
čekajući u blizini dvaju takvih objekata (hotela


— samostana i restorana), u jutarnjim i predvečernjim
satima, uočena je košuta s teletom i 4 mužjaka od
kojih je jedan bio krupniji od ostalih, tamnije boje s
lijepo formiranim rogovljem. Košuta i tele pojavljivali
su se neovisno o mužjacima, a krupni lopatar držao
se na odstojanju od ostalih mužjaka.
Tim kratkim pregledom nije se mogao ustanoviti
točan broj jelena na otoku, ali smatramo da ih je tada
bilo najviše desetak (brojanjem ustanovljeno 6 grla).