DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Vojinović i D. Miočić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI Šumarski list hr. 11-12. CXVIII (1994). 357-363
Iz tablice možemo zaključiti da divljač, kao što je
već ranije rečeno, najradije guli koru s lemprike. Na
svim uočenim lemprikama, ne smao na izmjerenoj površini
već i na području cijelog otoka, ustanovljena su
oštećenja na kori. Stabalca se u većini slučajeva nisu
posušila, a oštećena mjesta su kalusirala. Uspješno
kalusirana mjesta rjeđe su ponovo oštećivana. Uz lempriku
jelen lopatar voli mirtu (Myrtus communis) i
zeleniku (Phillyrea latifolia) gdje osim kore za razliku
od lemprike rado brsti list i odgriza terminalni pup,
što dovodi do kržljanja biljaka.


Na izmjerenoj površini iznad rukometnog igrališta
nisu zabilježena nikakva oštećenja na smrdljici (Pistacia
terebinthus), planici (Arbutus unedo) i osnovnom elementu
makije na Badiji hrastu crniki (Quercus ilex).


Zamijećeno je prilikom obilaska i promatranja makije
cijelog otoka da se crnika svuda gdje nema antropogenog
utjecaja lijepo i nesmetano razvija bez ikakvih
oštećenja jelenske divljači.


Na Badiji su se kao što je već naglašeno, obavljale
a još i danas se rade nelegalne sječe širih razmjera.
Uglavnom se sijeku hrast crnika i lovor od drveća, a
od grmlja vrijes i planika. Na svim tim sječinama crnika
nije uspjela potjerati izbojak. Posječeni panjevi crnike
više su puta pokušali potjerati izbojke ali su još te
iste godine bili odgriženi, tako da smo pri samom dnu
panja nailazili na izbojke duge svega 5 —10 cm, osušene
i bez terminalnog pupa. Takva je situacija uočena na
svih 180 panjeva hrasta crnike koji su pregledani i
zabilježeni na sječinama što se nalaze na sjeveroistočnoj
i sjeverozapadnoj strani otoka.


PRIJEDLOG RJEŠAVANJA PROBLEMA


U slučaju da se jelena lopatara želi zadržati na
Badiji, mora se postaviti cilj uzgoja i s jelenima pravilno
gospodariti. Prije svega potrebno je ustanoviti
točan broj jelena na otoku, njihovo fizičko stanje,
spolnu i starosnu strukturu.


Najjednostavije je divljač osmatrati na mjestima njihova
spuštanja na obalu u predvečer ili rano jutro,
što je i način za utvrđivanje brojnog stanja krupne
divljači. Jeleni najčešće pasu na proplanku iza samostana
ili pretražuju otpatke u blizini ugostiteljskih objekata,
te na području nekadašnjeg kamenoloma, a sadašnjeg
deponija smeća HTP-a. Na tim bi mjestima
trebalo čekati i promatrati lopatare u više navrata i s
više osmatrača istovremeno zbog točnijeg ustanovljavanja
njihovoga brojnog stanja.


Nelegalne sječe treba što prije zaustaviti, a sječine
zaštititi od utjecaja jelenske divljači. Obzirom da se


većina sječina nalazi na sjevernoj strani otoka, potrebno
je to područje ograditi određeno razdoblje, dok
crnika ne potjera i postigne određenu starost i visinu
koja je izvan dohvata zuba lopatara. Uzgojnim mjerama
(njega, prorede) i unošenjem crnike iz sjemena,
pomogli bismo obnovu crnikine šume na Badiji.


U svrhu rasterećenja biljnog potencijala, što kvalitetnije
i raznovrsnije ishrane poželjno je određenu površinu
zemljišta na otoku obraditi i zasijati biljnim
kulturama.


Na Badiji nigdje ne postoji potrebno pojilište.


Šumu na otoku kao i otok uopće treba očistiti od
smeća za sada odnijeti na deponij, te ju ograditi da
jeleni nemaju pristupa. U budućnosti bi trebali naći
rješenje za odstranjivanje smeća s područja Badije ili
napraviti spalionicu na samom otoku.


ZAKLJUČAK


Otočić Badija je domaćin lopataru više od 30 godina.
Unatoč tome što se njime nije gospodarilo niti je


o divljači vođena ikakva briga, i usprkos višegodišnjem
krivolovu, jelen se još uvijek nalazi na Badiji. Danas
kada ljudski čimbenik najviše ugrožava jelene i vegetaciju
otoka, teško je odrediti stvarni odnos između
lopatara i biljnog pokrova. Velika većina oglodanih
lemprika pripada vremenu prije pojave intenzivnog krivolova
i sječa, dakle najvjerojatnije 80-tim godinama
kada je lopatar na Badiji bio najbrojniji.
U nekada jakim turističkim sezonama kada su na
otok pristizali brojni posjetitelji, na deponij smeća odlagala
se velika količina hrane što je jelenima, jednim
dijelom, pružalo izvor prehrane, 4-5 mjeseci godišnje.
Tijekom tih godina jelen lopatar naučio se na nazočnost
ljudi i postao prilično pitom. Jedna od turističkih
atrakcija bilo je hranjenje jelena koji bi se spustili iz


makije u restoran i jeli ljudima iz ruku. Tako pripitomljeni
jeleni kasnije su postali lak plijen krivolovcima.


Saznanje da jelenska divljač žvače plastiku, govori
nam da je stanište siromašno i da lopataru nedostaju
neki elementi u prehrani.


Isto tako možemo zaključiti da tamo gdje je na
panju crnike već formiran grm ili manje stablo, lopatar
se hrani drugim drvenastim vrstama kao lemprikom,
mirtom, zelenikom i si., a crniku kao glavni element
makije oštećuje samo na sječinama kad panj potjera
mladicu.


Najveći utjecaj na vegetaciju Badije ima čovjek.
Ograničavanjem štetnog djelovanja ljudskog faktora
spriječili bi veliku većinu šteta.


Usklađivanje brojnog stanja divljači (lopatara)
prehrambenog potencijala prisutne vegetacije, osigurali
bi potrajnost gospodarenja florom i faunom.