DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


UDK 630* 902.1


Piškorić, Prvi predsjednik Hrvatsko-Slavonskoga šumarskog društva - ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - First Presedent
of the Croatian Forestry Society ANTUN TOMIĆ, 1803-1894 (331)


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 235.2 (egzote)


Jurković, M.: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske — New Species of Dendroflora introduced to
the Region of Croatia (339)


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 630* 18.581.5 : 111.88
Medvedović , J.: Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja — Forest Climate and
Phytomass of the Ground Layer in one Part of the Samobor Mountains (349)


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 151.7/8 (Dama dama)
Vojinović, M. i Miočić, D.: Istraživanje jelena lopatara na otoku Badiji — Investigation of Fallow on the Badija Island


(357)
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Jurjević, P.: Javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« i POMOĆ U OBNOVI REPUBLIKE HRVATSKE - Izlaganje
povodom obilježavanja Dana »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g. (365)
Harapin, M.: IX. međunarodni ECE/EU interkalibracijski tečaj za središnju Europu (367)


IZ INOZEMSTVA


Piškorić, O.: Obnovljena je zgrada prve austrijske škole u Mariabrunnu,
Štajerska — zeleno srce Austrije (369)


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Uredništvo: ZAPISNIK 99. SKUPŠTINE Hrvatskoga šumarskog društva, održane 22. prosinca 1994. go.dine u KRIŽEVCIMA
(371)
Iz Šumarskog lista 1882 (364)
U nekoliko redaka (338)


IN MEMORIAM
Tonković, D.: DRAGUTIN ČEPELAK, dipl. inž. šum. (1809-1993) (386)
Starčević, T.: MLADEN RIKATI, dipl. inž. šum. (1917-1993) (386)


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST (388)


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.