DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


99. Skupštine HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA održane 22.
prosinca 1994. godine u KRIŽEVCIMA
u Hrvatskom domu (velika dvorana).
Nazočni: Delegati — delegacije iz
ŠUMARSKIH DRUŠTAVA: (Osijek,
Vinkovci, Našice, Požega, Virovitica,
Koprivnica, Bjelovar, Varaždin, Zagreb,
Karlovac, Split). Zbog vremenskih
nepogoda (snijega) nisu doputovale
delegacije (Buzeta, Delnica, Ogulina
i Gospića).


U radu 99. Skupštine HŠD-a sudjelovalo
je 146 delegata i više od 20 uzvanika
— gostiju.


Zbog velikih prometnih smetnji u dolasku
naših delegacija (snijeg) počelo
se s radom u 11 sati, umjesto u 10 h
kako je bilo predviđeno.


Prije početka rada 99. Skupštine
HŠD-a, a u skladu Odluke Upravnog
odbora, izveden je kulrutno-umjetnički
program HRVATSKO PJEVAČKO
DRUŠTVO »KALNIK« i OGŠ »ALBERT
ŠTRIGA« iz KRIŽEVACA.
Više nego uspješno uz prigodne najave
voditeljice gospode Vlaste Kliček izveden
je program.


1. HIMNA
Pozdravna riječ domaćina
2. Franjo Pokorni: DOMOVINI na
tekst S. Nemčića izvodi: mješoviti
zbor HPD »Kalnik«
3. Josip Kaplan: MOJ KRAJ - izvodi:
ženski zbor HPD »Kalnik«, dirigent
Branka Špoljar
4. Đuro Prljac: VU PLAVEM
TRNACU - izvodi: Muški sastav HPD
»Kalnik« i tamburaški orkestar OGŠ
»A. Štriga«, dirigent: Stjepan Fortuna
5. Julije Njikoš: SLAVONSKA
RAPSODIJA
6. VELA LUKA
7. PRIGORSKA POLKA - izvodi:
tamburaški orkestar OGŠ »A. Štriga«,
dirigent: Stjepan Fortuna
8. Stud, himna - izvodi: mješoviti
zbor HPD »Kalnik«, dirigent Branka
Špoljar, uz sudjelovanje prisutnih šumara
ZAPISNIK


9. Johann Strauss: NA LIJEPOM
PLAVOM DUNAVU - izvodi: tamburaški
orkestar OGŠ »A. Štriga«, dirigent:
Stjepan Fortuna
- Valcer čestitka prigodom božičnih i
novogodišnjih blagdana.
HVALA NA POZORNOSTI!
Voda programa VLASTA KLIČEK


Ad. 1.


Prof. dr. se. Slavko Matić, predsjednik,
Poštovane dame i gospodo, kolegice
i kolege!


Dozvolite mi da otvorim 99. Skupštinu
HŠD u Hrvatskom domu, svima
nama poznatog i dragog grada Križevca.
Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem
što se odazvali našem pozivu.


Htio bih uz Vašu dozvolu pozdraviti:
Marijana Mi klin a, dipl. inž., predsjednika
gradskoga vijeća, Vladu Bičanića,
dipl. inž. doministra, prof. dr.
Mirka Gagru, ravnatelja Poljoprivrednog
instituta u Križevcima, prof. dr.
Ferdu Bašića, prodekana Agronomskog
fakulteta, predstavnike tiska, televizije,
goste — uzvanike i sve sudionike


99. skupštine Hrvatskog šumarskog
društva.
Dozvolite mi da izrazim posebnu zahvalnost
svim izvođačima koji su sudjelovali
u izvođenju Programa — koji su
nam na svoj način izrazili dobrodošlicu
koju smo svi, uvjeren sam, duboko doživjeli
i kao takvu ostavili za sjećanje.


Dnevni red za ovu Skupštinu primili
ste unaprijed i molim Vas da prihvatite,
uz jednu malu napomenu, da raspravu
provedemo nakon svih izlaganja - što
je bez primjedbi i prihvaćeno.


DNEVNI RED


1. Otvaranje 99. Skupštine: predsjednik
— izbor Radnog predsjedništva, zapisničara,
dva ovjerovitelja,
— izbor komisije za zaključke,
— Poslovnik o radu 99. Skupštine i
njenih tijela,
2. Uvodno izlaganje o radu za razdoblje
između 98. i 99. Skupštine HŠDa,


3. Izvješća o radu za razdoblje između
98. i 99. Skupštine HŠD-a:
a) Izvješće tajnika,
b) Izvješće glavnog urednika Šumarskog
lista,
c) Izvješće o poslovanju — Završni
račun 1993. godine i kratki osvrt na
ostvarene rezultate u 1994. godini,


d) Izvješće Nadzornog odbora,


4. Nacrt Programa rada za 1995. godinu,
Nacrt programa rada za obilježavanje
150. obljetnice HŠD-a i 120. obljetnice
Šumarskog lista, te utvrđivanje
prijedloga za Osnivanje Hrvatske akademije
Šumarskih znanosti (HAŠZ) i
Pravilnik o izboru počasnih i zaslužnih
članova,
5. Rasprava o 2, 3a, b, c i d i 4.
točki dnevnog reda,
6. Prijedlog komisije za zaključke.
Da bi Skupština mogla imati uobičajeni
tijek potrebno je izabrati radna tijela
Skupštine. Predlažem u Radno
predsjedništvo: Slavka Matica, Tomislava
Starčevića, Mladena Figurica,
Edu Kalajdžića i Božidara Longina.
Zapisničare: Ivana Maričevića i Hranislava
Jakovca.


Ovjerovitelje: Branimira MayeraStevu Orlića.
Komisiju za zaključke: Matica, Gračana,
Starčevića, Prpića i Figurica.
Prihvaćen je prijedlog za članove radnih
tijela.


POSLOVNIK o radu Skupštine i nje


nih tijela primili ste u prilogu POZI


VA, pa Vas molim, da ako imate pri


mjedbe i dopune da ih iznesete. Poslov


nik je prihvaćn u predloženom obliku


i sadržaju. (Prilog 1)


POZDRAVNI GOVORI!


1. Marijan Miklin, dipl. inž., izražavam
posebno zadovoljstvo što imam
tu čast da ovaj skup šumara pozdravim
u ime grada i gradskog poglavarstva
Križevaca. To je grad koji je svoj razvoj
temeljio na poljoprivredi i šumarstvu
te s obzirom da su glavni putovi prolazili
kroz njega sve do početka 20. sto


ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ljeća, što je bitno utjecalo da je grad
postao stvarno i potencijalno središte
nacionalnog, hrvatskog, političkog, kulturnog,
gospodarskog i općeg razvitka.
To je grad književnika i drugih znamenitih
ljudi čime se mi posebno ponosimo,
jer smo na taj način davali, a i
dajemo svoj doprinos za bolji život svih
ljudi na prostorima naše lijepe domovine.


Želim vam puno uspjeha u budućem
radu, ugodan boravak i sretan Božić te
uspješnu novu 1995. godinu.


Vlado Bičanić, dipl. inž., štovano
Predsjedništvo, dame i gospodo pozdravljam
Vas najsrdačnije u ime ministra
dipl. inž. Tarnaja, koji zbog službenih
obveza nije mogao doći i u svoje
osobno, i želim da uspješno obavimo i
ovaj šumarski zadatak. U tijeku moga
radnog vijeka stekao sam mnogo prijatelja
šumara i uvjeren sam da će se
ubuduće ostvariti još bolji međusobni
odnosi ljudski i radni.


Ovom prilikom želim vam reći da ste
i u ovih nekoliko godina učinili mnogo
u našim šumama u interesu unapređenja
i razvoja šumarstva i općeg napretka.


Prof. dr. Mirko Gagro , želim vam
plodan i uspješan rad u narednom razdoblju.
I ovom prilikom želim naglasiti
da su poljoprivredne i šumarske znanosti
i struke u ranijim razdobljima bile
organizacijski i po drugim oblicima i
sadržajima u međuzavisnim odnosima.
Te zajedničke polazne osnove treba i
dalje razvijati i njegovati, jer ćemo na
taj način postići još bolje rezultate i u
specifičnim disciplinama. Šumarstvo
sam uvijek doživljavao kao najšarmantnije
zvanje i želim vam puno uspjeha
u životu i radu u 1995. godini.


Prof. dr. Ferdo Bašić, štovano
predsjedništvo, gospođe i gospodo pozdravljam
vas ispred Agronomskog fakulteta
i osobno. Želim posebno izraziti
zadovoljstvo što sudjelujem u radu vaše


99. Skupštine jer kroz najavljeni sadržaj
osjećam tu našu povezanost i zajedništvo
koje ćemo i dalje razvijati. Čestitam
vam Božić i sve najbolje u 1995.
godini.
Mr. Ivan Duričić, govorio je na
temu »Značaj gospodarsko-šumarskoga
učilišta u Križevcima.


Cijenjeno predsjedništvo, dame i gospodo,
kolegice i kolege!


Čast je govoriti o Gospodarsko Šumarskom
učilištu u Križevcima, jer
je otvaranjem Gospodarskog učilišta,
učilište ušlo u povijest šumarske znanosti
i povijest Hrvatskog naroda.


Neracionalnom i neorganiziranom
sječom šuma u 18. stoljeću u srednjoj
Europi javlja se strah od nestanka šuma.
Kao posljedica toga počinje se razvijati
šumarska znanost i organizirano
šumarstvo.


Na našim prostorima u to doba obavljaju
se sječe na velikim površinama na
kojima nestaju na stotine hektara hrastovih
i bukovih šuma. Sječe su financirane
stranim kapitalom pa domaći šumari
dižu glas protiv takvih sječa, i
smatraju da domaći ljudi školovani u
domaćim školama mogu stati na put
takvu odnosu prema šumi.


Ideja o otvaranju stručne poljoprivredne
škole koja će pomoći unapred
enju narodnoga gospodarstva javlja se
u Hrvatskoj osnivanjem Hrvatsko-slavonskoga
gospodarskog društva 24. studenog
1841. godine u Zagrebu.


Glasilo gospodarskog društva »List
mjesečni« 1843. godine objavljuje prijedlog
Franje Šporer a šumara Varaždinske
regimente sa sjedištem u Križevcima
da se osnuje šumarski zavod.


U gospodarskom listu čitamo
»Svemu svijetu svića zora, samo u nas
se ništa ne čini za napredak gospodarstva.
A glavno su zrcalo ovom napredku
ratarske škole . . .«.


Sve ogorčeniji i glasniji zahtjevi urodili
su plodom pa je 12. prosinca 1853.
godine tadašnji ministar unutrašnjih poslova
Bach uputio banu Jelačiću dopis
u kojem se odobrava podignuće gospodarskog
učilišta. No tek 5. svibnja 1856.
godine gradsko poglavarstvo na inicijativu
gradskog načelnika Janka Gasparija
ponudilo je potrebno zemljište za
izgradnju gospodarskog učilišta.


Gospodarski list od 19. travnja 1860.
piše »Zahvalnim srcem donosimo radostan
glas svim gospodarem, da je gospodarska
ratarska i šumarska učionica
u Križevcima ne samo dovoljna nego
je određena da se čim prije otvori«.


Tako je poslije mnogo truda 19. studenog
1860. godine otvoreno gospodarsko
i šumarsko učilište u Križevcima.


Otvaranje učilišta bilo je svečano uz
nazočnost mnogobrojnih gostiju i pučanstva.


Dodijeljene su stipendije i razni darovi
a među ostalima općina Čabar položila
je glavnicu od 4000 forinti za stipendije
na višem odjelu učilišta, isto
tako


Općina Vrbovec


trgovište Krapina


grad Varaždin


grad Koprivnica


trgov. Sisak i drugi.


Hrvatsko-slavonska vlada ustanovila
je stipendiju za 5—7 studenata.


Uprava Vojne krajine odlučila je također
svake godine poslati 6 učenika
u Zavod.


Josip pl. Kuković, biskup đakovački,
odredi oporukom gospodarskom i šum.
učilištu dar od 500 forinti.


Barunica Ivana Ožegović ustupa zaradu
1000 forinti.


Grof. Nikola Pucić iz Dubrovnika
pokloni Zavodu dnevnice koje mu pripadoše
kao narodnom zastupniku u Saboru
god. 1861. iznos od 305 dukata.


Mirko pl. Kuković (KUKOVIĆ)
oporučno ostavlja gosp. šum. učilištu
6000 carskih dukata. I kasnije su narod
i pojedinci sudjelovali prilozima u održavanju
učilišta, pa je tako 1885. gradonačelnik
Križevaca Franjo pl. Svilčić
oporučno ostavio sav svoj imetak učilištu.


Želju da pokloni svoje knjige Križevačkom
poljoprivrednom školskom
centru izrazio je i prof. dr. Mihovil
Gračani n u pismu 22. siječnja 1979.
godine.


»Što se tiče moje ostavštine želio bih
da ona posluži Višoj poljoprivrednoj
školi u Križevcima., koju cijenim kao
rasadnik prvog visokog poljoprivrednošumarskog
znanja i progresa ne samo
u Hrvatskoj već i na Balkanu. Dokumentacija
o mome ličnom učešću u razvoju
pedologije i ishrane bilja sabrana
je na jednom mjestu neka bi služila
novim generacijama znanstvenih radnika
da lakše ocijene koliko mi je uspjelo
pridonijeti razvoju tih znanosti,
napose u idejnom pogledu, i koliko taj
rad ima značenje za našu hrvatsku i
svjetsku znanost. Možda će se naći istraživači
koji će kritički ocijeniti taj rad.
Eto to mi je svrha moje ostavštine!«


Treba spomenuti da slična učilišta u
to doba u Europi postoje još jedino u
Engleskoj (Oxford 1790) Njemačkoj i
Francuskoj (Grignon 1827). A kod nas
se otvara u jeku borbe protiv političke
i ekonomske neravnopravosti, u jeku
borbe protiv germanizacije, a kasnije i
mađarizacije, u jeku borbe za hrvatski
jezik.


Profesori i studenti učilišta imali su
jak utjecaj na gospodarstvo i kulturu
Hrvatske. Rijetki su poznati ljudi toga
doba u Hrvatskoj, a da se ne spominju
u kontekstu otvaranja i razvoja ove
škole ili uopće Križevaca. Tako je između
ostalih 3. kolovoza 1877. g. učilište
posjetio Biskup Josip Juraj Strossmayer,
a 6. svibnja 1877. godine knez
Hedervari.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Gustav Krklec u svojim »Putositnicama
« o Križevcima piše »Matoša je doduše,
dirnuo jedan spomenik na Nemčićevom
grobu i zanijela ga svježa modrina
Kalnika, oduševio se jablanima
podno kuće Franje Markovića, njegovim
bistrim pogledima nije izmakla
ni stara Županija u finom baroku ni
još starija — kao Hrvatska stara — i
kao mumija pocrnjela crkva Sv. Križa.
On je velikim kulturnim događajem
smatrao jednu svečanost što se upravo
približavala: proslavu pedesetgodišnjice
križevačkog gospodarskog učilišta.


Gospodarsko-šumarsko učilište u
Križevcima bilo je i rasadnik kadrova
za druge škole i ishodište mnogih znanstvenih
zbivanja.


Da spomenem neka.
Prve radove o oplemenjivanju i sekciji
bilja napisali su Gustav Bohutnik i
Vinko Mandekić a nastavili Vinko Korić,
Pavao Kvakan, Milivoj Demerec i
dr. Zemljoznanstveno glede šumarstva
prije Kišpatića početak je pedologije.
Aleksa Russ 1884. predlaže da se obavljaju
opažanja topline tla te time uvodi
agrometeorologiju, 1893. osnovana je
postaja za istraživanje sjemena. Dragutin
Hlava je 1880. napisao prvi rad o
kompletnoj problematici rasadničke
proizvodnje.


Franjo Kesterčanek 1881. godine izdaje
»Dendrometriju«.


Vjekoslav Koroskenyi tiska geodeziju.
Franjo Kružić »Fotogrametriju i
praktični dio tahimetrije«.


Franjo Kesterčanek piše prvi hrvatski
šumarski zakon.
Ivan Partaš — predaje uređivanje šuma.


Gustav Vihodil 1883. objavljuje djelo
»Gospodarska uprava ili nauka o umnom
gospodarenju« to smatramo početkom
razvoja ekonomskih znanosti.


10. svibnja 1901. osnovan je Veterinarski
zavod u Križevcima kao znanstveni
zavod Višeg gospodarskog učilišta,
to je prvi veterinarski zavod u Hrvatskoj
i na Balkanu.
Šumarskim stručnjacima poznati su
rezultati i uspjesi bivših profesora učilišta
u Križevcima. Ti izvanredni uspjesi
profesora učilišta u Križevcima plod su
dugotrajnog ustrajnog i stručnog rada
koji je ostao zapisan u mnogim stručnim
časopisima te mnogobrojnim posebno
tiskanim djelima.


»Mi osjećamo nevidljive niti koje nas
vežu s tim prošlim generacijama, koje
su stvarale i borile se za ljepši život.
Nastojanje, napori i rad tolikih umova
kroz vjekove čuvali su naš narod od


propasti i zaborava, uzdizali ga i vodili
u napretku korak po korak, ali ipak
naprijed, pa ih se stoga sjećamo u mnogim
prilikama i svečanim zgodama«.


Tijekom 39 godina šumarske nastave
u Križevcima, 398 đaka završilo je Šumarsku
školu u Križevcima. Šumari križevačke
Šumarske škole učinili su golem
korak na unapređenju šumarske
znanosti i prakse u Hrvatskoj. Ovoga
puta pruža nam se rijetka prilika da im
izrazimo našu hvalu i duboko štovanje
te time potaknemo sve nas da se ugledamo
u njih i da prionemo požrtvovnom
radu za dobrobit naših šuma, našega
naroda i time doprinesemo općem
napretku naše domovine Hrvatske.


Ad. 2.


Prof. dr. Slavko Matić,
UVODNO IZLAGANJE O RADU
I AKTIVNOSTIMA HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA (Prilog 2)


Ad. 3.


Dipl. inž. Ivan Maricević,


IZVJEŠĆE o radu Hrvatskoga šumarskog
društva (između 98. i 99.
Skupštine (Prilog 3)


Prof. dr. Branimir Prpić,
IZVJEŠĆE O DJELATNOSTI ŠUMARSKOG
LISTA TIJEKOM 1994.
GODINE (Prilog 4)


Ad. 4.


Slavko Matić, primili ste u materijalu
za ovu Skupštinu Program rada u
1995. godini i posebne naznake za aktivnosti
koje se odnose na pripreme za
obilježavanje 150. obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva i 120. obljetnice
ŠUMARSKOG LISTA i inicijativu
za osnivanje Hrvatske akademije
šumarskih znanosti. Predlažem da prof,
dr. Mladen Figurić i dr. Joso Gračan
naznače važnije zadatke s obrazloženjem
u posebnim dijelovima Programa
rada.


(Prilog 5. i 6.)


Prof. dr. Mladen Figurić,
Mnogi nas pitaju što će za Hrvatsku
i hrvatsko šumarstvo značiti Hrvatska
akademija šumarskih znai osti? Kako i
na koji način će se uklopiti u postojeću
infrastrukturu struke? Da li će biti preklapanja
u radu s postojećim institucijama
— Hrvatskoga šumarskog društva,
Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta,
HAZU-om, J. P. »Hrvatske šume
«?


Odgovaramo im: Osnivanje Hrvatske
akademije šumarskih znanosti znači:
Stvaranje velike moći — moći znanja
kroz okupljanje i koncentraciju vodećih
šumarskih znanstvenika i eksperata
(domaćih i stranih) na proučavanju i
promidžbi uloge šumarskih znanosti i
struke, šuma i šumarstva u svekolikom
razvitku hrvatskog gospodarstva, te da
predlaže kako da se iskoriste suvremene
tekovine znanstvenih istraživanja
u razvitku domovine u suradnji s društvenim,
prirodnim, medicinskim i tehničkim
znanostima.


Pokušat ću to objasniti u daljnjem
izlaganju.


Hrvatska Akademija šumarskih znanosti
zamišljena je kao učeno društvo
koje povezuje vrhunske domaće i inozemne
šumarske i ine znanstvenike koji
djeluju na određenim specijalističkim
područjima ili koji su vezani za odred
ene šumarske discipline s ciljem poticanja
oblikovanja mišljenja o aktualnim
pitanjima znanosti i gospodarenja šumama,
s ciljem optimalnog upravljanja
obnovljenim prirodnim resursima.


U razvijenim društvima vrhunski
stručnjaci i eksperti, posebice uvažene
osobe, povezani su bez obzira na specifične
discipline u znanstvena društva
visoke vrsnoće i kakvoće u akademije
ili učena društva.


To znači da osnivanje Hrvatske akademije
šumarskih znanosti ima cilj i nastojanje,
da se hrvatski i međunarodni
stručnjaci i eksperti s područja šumarstva
povezu u oficijalnoj instituciji,
kompatibilnoj sličnim međunarodnim
institucijama.


HAŠZ nije alternativa HAZU, međutim
u tradicionalnoj akademiji ima
vrlo malo članova iz područja šumarskih
znanosti, pa se radi toga želi povezati
stručnjake šumarstva u zasebnu
Akademiju. To nije izoliran slučaj niti
u svijetu niti u Hrvatskoj. Već se na
tom načelu osnovane HA medicinskih
znanosti, Hrvatska akademija obrazovnih
znanosti, te Hrvatska akademija
tehničkih znanosti. Taj broj četiri vjerojatno
nas prati u povijesti ranija šumarstva
i šumarske struke (četvrti smo fakultet
po starosti u Hrvatskoj) pa i
HAŠZ.


Osnivanjem Hrvatske akademije šumarskih
znanosti stvorit će se dakle zajednica
eksperata i znanstvenika otvorenih
i međusobnih s područja šumarskih
znanosti, koja će potaknuti njihovu
suradnju i bolje korištenje znanja,
neopterećenu od istraživačkog rada na
tekućim projektima koje financira Ministarstvo
znanosti ili J. P. Hrvatske


373
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 48     <-- 48 -->        PDF

šume. Ova istraživanja bit će neopterećena
rezultatima i rokovima, to će biti
znanstvena istraživanja i znanstvene
špekulacije grupe najvrsnijih šumarskih
eksperata, domaćih i stranih, koji će
istraživati temeljnu problematiku razvitka
šumarstva, neopterećenu svakodnevnim
problemima.


Predviđanje tijekova razvoja trendova
u idućem stoljeću više je od nužnosti
za sve znanstvenike, gospodarstvenike,
poslovne ljude, političare, a
svakako i za svakog od nas posebice.


U tim procjenama budući članovi
HAŠZ-a moraju biti fleksibilni, oslobođeni
duhovne krutosti, pretjerana
optimizma, ali i pesimizma, prenaglašena
zastupanja određenih stajališta,
ideološkog dogmatizma i različitih interesa
koji bi iskrivili prosuđivanje. Zbog
svega toga štovane gospođe i štovano
gospodo, treba nam Hrvatska akademija
šumarskih znanosti.


Iz tih razloga osnivanje HAŠZ neće
i ne smije biti preklapanje u radu s
postojećim ili budućim znanstveno-istraživačkim
projektima za poznate naručitelje.
Bitne odlike ovih istraživanja
su mogućnost neopterećenih razvojnih
istraživanja kroz stvaranje nekonvencionalnih
i neformalnih grupa domaćih
i međunarodnih eksperata njihov rad
na određenim temama aktualnim za
svekoliko šumarsko gospodarstvo, što
nije djelatnost ni Šumarskog fakulteta
niti Šumarskog instituta.


Ovome smo podredili i ciljeve i organizaciju
Akademije, pa i kriterije izbora
članova.


U pripremama za inicijativnu Skupštinu
radna skupina je izradila NACRT
STATUTA HRVATSKE AKADEMIJE
ŠUMARSKIH ZNANOSTI I
NACRT PRAVILNIKA O PREDLAGANJU
I IZBORU ČLANOVA HRVATSKE
AKADEMIJE ŠUMARSKIH
ZNANOSTI, koji su prihvaćeni
na Upravnom odboru HŠD-a.


Dozvolite, radi Vaše potpune informiranosti,
naznačit ću nekoliko osnovnih
elemenata: Organizacijski ustroj
HAŠZ-a sastojat će se iz SKUPŠTINE
te članstva. Članovi će biti u zvanju,
redovitih, izvanrednih, počasnih i članova
suradnika. Upravu čine predsjednik,
dva dopredsjednika i glavni tajnik.


HAŠZ sačinjavaju četiri odjela i to:


1. ODJEL ZA UZGAJANJE
ŠUMA
2. ODJEL ZA UREĐIVANJE


ŠUMA I ŠUMARSKU POLITIKU


3. ODJEL ZA ZAŠTITU ŠUMA I
LOVSTVO i
4.
ODJEL ZA ISKORIŠĆIVANJE
ŠUMA I UPORABU
DRVA.
Svaki razred imat će tajnika razreda.


Za izbor u članstvo izrađen je poseban
PRAVILNIK gdje su članovi visoki
znanstveni i stručni istraživači.


Nastojat će se okupiti što bolje svjetske
i domaće znanstvenike, ali isto tako
smo svjesni činjenice da će se sastav i
vrsnoća članova profilirati tek radom i
da će se ustroj HAŠZ dinamički mijenjati.
Akademija nije zamišljena kao
zatvorena i statička institucija, pače,
njezina koncepcija funkcionira, zamišljena
je na otvorenosti i stalnom obnavljanju.


Postavlja se pitanje: zašto smo baš
danas pokrenuli inicijativu, upravo na
godišnjoj Skupštini Hrvatskoga šumarskog
društva?


Zato gospodo, jer naše Hrvatsko šumarsko
društvo je stručno-staleško društvo
i izuzetno je važan dio života našeg
naroda kroz povijest, a brojnošću svojih
članova i opsegom svoje djelatnosti dokazalo
je i dokazuje razvijenost i bogatstvo
svoje kulture. Društvo je nositelj
i inicijator niza djelatnosti u povijesti
hrvatskoga šumarstva i hrvatske države,
a u ovom trenutku opet se mora
postaviti u odnosu na razvoj struke, i
kao obično opet mora biti i bit će inicijator
za osnivanje još jedne institucije
u svojoj struci. Ovaj puta predlaže se
osnivanje HAŠZ. Ne smijemo propustiti
da nas vrijeme prijeđe, jer Hrvatsko
šumarsko društvo to nije nikada
dopustilo.


Kod osnivanja novih institucija, ma
koje vrste bile, postavlja se obično pitanje
financiranja. Možemo Vam odmah
odgovoriti da se ne traže nikakva
dodatna financijska sredstva, da će se
rad HAŠZ uglavnom financirati kroz
sponzorstvo vlastite izdavačke i druge
djelatnosti, ali i da će naći svoje mjesto
u financiranju iz državnog proračuna
putem natječaja kroz Ministarstvo znanosti
i tehnologije. Od ovog našeg društva
moli se da HAŠZ, kao integralni
dio Hrvatskog šumarskog društva koristi
dio postojećih prostora u Šumarskom
domu, koji je i izgrađen za promidžbu
šumarske znanosti.


Poticanje gospodarskog razvitka koji
je u skladu s društvenim i gospodarskim
razvitkom Republike Hrvatske, njenim
prirodnim bogatstvima i međunarodnim
vezama, a za dobrobit današnjih i budućih
naraštaja, uvijek su bile odlike
ovog našeg društva.


I na kraju dozvolite mi da predložim
INICIJATIVNI ODBOR za provođenje
postupka osnivanja HAŠZ:


1.
Prpić
2. Rauš
3.
Matić
4. Figurić
Dr. Joso Gračan
Cijenjeno Predsjedništvo, dame i gospodo,
kolegice i kolege želim Vas podsjetiti
da su PROGRAMOM RADA u
1995. godini predviđene i određene aktivnosti
za obilježavanje 150. obljetnice
HŠD-a i 120. obljetnice Šumarskog lista
u (jesen) 1996. godine. U skladu udluke
Upravnog odbora tiskan je u Šumarskom
listu broj 5—6/94. str.
(198-199) PROGRAM RADA ODBORA
ZA OBILJEŽAVANJE 150.
OBLJETNICE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA i 120. OBLJETNICE
ŠUMARSKOG LISTA pa
smatramo da ste upoznati sa sadržajem
i zadacima koji se trebaju utvrditi i početi
obavljati. ORGANIZACIJSKI
ODBOR u najkraćem vremenu imenovat
će uže radne grupe, koje će najneposrednije
raditi na određenoj dokumentaciji
— osnovi za pisanje referata
i koreferata iz određenih područja znanosti
i struke, razvojnih i povijesnih priloga,
te obavljati poslove opće organizacijske
prirode.


Na kraju molim sudionike 99. Skupštine,
da ako imaju primjedbe na PROGRAM
RADA u 1995. godini, a posebno
u odnosu na sadržaj za obilježavanje
obljetnica, da to svakako iznesu
u raspravi.


Očekujemo prijedloge za MOTO
OBLJETNICA.


Ad. 5.


Slavko Matić, otvaram raspravu o
2, 3. i 4. točki dnevnog reda.
Rasprava


Oskar Piškorić, dipl. inž. odmah
na početku želim izraziti svoje veliko
zadovoljstvo što smo danas ovdje u Križevcima,
gdje je davne 1860. godine
osnovano GOSPODARSKO ŠUMARSKO
UČILIŠTE. Odlukom o održavanju
99. Skupštine HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA upravo
ovdje u Križevcima, Upravni odbor želio
je a što je uspio naglasiti zasluge
građana grada Križevaca i građane
ovog kraja više generacija, koji su stvarali
uvjete za prve korake prihvaćanja
šumarske znanosti i struke. Ti su procesi
zasigurno bili odlučujući da se naša
šumarska znanost i praksa paralelno uspješno
razvijala i unapređivala s razvi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 49     <-- 49 -->        PDF

jenim zemljama zapadne Evrope i da
ova generacija šumara ima dobre temelje,
da i dalje uspješno razvija i primjenjuje
rezultate naše i svjetske šumarske
znanosti u konkretnim prirodnim uvjetima
naše domovine.


Volio bih da u našem PAMETARU
zapišemo da je u sklopu Prve Skupštine
Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva
1876. g. organizirana EKSKURZIJA
u Križevce. Sudionici ekskurzije
doputovali su posebnim vlakom iz Zagreba
do Lepovina, a u šumu su putovali
šumskom željeznicom, gdje su bili
upoznati o uvjetima i načinu sječe i
izrade šumskih sortimenata (pragova,
ogrijevnog drva, ugljena . . .). Ogrijevno
drvo najviše se je otpremalo u
Beč i Zagreb.


Treća redovita glavna Skupština Hrvatsko-
slavonskoga Šumarskog društva,
održana je 20. listopada 1879. godine
u Križevcima, a sudionike Skupštine
dočekalo je gradsko poglavarstvo.


Prof dr. Ante B. P. Krpan, predlaže
da se Programom rada za 1995.
godinu predvide aktivnosti o osnivanju
SEKCIJE ZA PROUČAVANJE
ŠUMSKOG RADA. Za realizaciju
toga prijedloga predložio je inicijativni
odbor: Stjepana Tomljanovića, dipl.


Prilog 1.


U skladu čl. (26-35) STATUTA Hrvatskoga
šumarskog društva, na sjednici
Skupštine održanoj 22. prosinca
1994. godine prihvaćen je ovaj


POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE
I NJENIH TIJELA


Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način
rada Skupštine Hrvatskoga Šumarskog
društva (u daljnjem tekstu: HŠD) i njenih
tijela, a posebno: sazivanje i vođenje
sjednica, održavanje i tijek rada
ma sjednicama, način donošenja odluka,
odlaganje, prekid i zaključivanje
sjednice, sastavljanje zapisnika o radu
na sjednicama i drugih pitanja.


Članak 2.


Sjednice Skupštine HŠD-a održavaju
se po potrebi, a u pravilu jednom godišnje.


Članak 3.


Prijedlog dnevnog reda Skupštine do


nosi Upravni odbor HŠD-a.


inž., prof. dr. Stanislava Severa, mr.
Ivana Martinića i sebe.


Đuro Kušan, dipl. inž. skreće pozornost
na razne neopravdane kritičke
primjedbe u javnosti (radio, tisak . . .)
o odgovornosti šumarske struke zbog
sječe i prodaje određenih vrsta drveća
(jele i smreke) za Božične blagdane.
Između ostaloga naglašava da je potrebno
i ubuduće u ime struke najneposrednije
utjecati na određene institucije
radi stvaranja uvjeta da se racionalnim
gospodarenjem u šumarstvu osiguraju
dovoljne količine tih proizvoda (jele
smreke . . .) za tržište, a to znači da
se prirodnim i umjetnim pošumljavanjem
i poznatim metodama uzgajanja
šuma postižu pozitivni - gospodarski
(ekonomski) opravdani rezultati.


Predsjedavajući primjećuje da je u
ime šumarske struke u proteklom razdoblju
bilo u više navrata dobrih prijedloga,
šumarske struke, koje ćemo i
ubuduće ponavljati i znanstvenostručno
obrazložiti i na taj način najbolje
odgovoriti svima onima koji ne
znaju ili ne žele znati što je uzrok a
što posljedica negativnih pojava prema
šumi u konkretnim slučajevima.


Nakon provedene rasprave prihvaćeno
je uvodno izlaganje, izvješća i
određena obrazloženja po pojedinim
točkama dnevnog reda.


Članak 4.
Sjednice Skupštine saziva Upravni
odbor. Ako Upravni odbor odbije sazvati
sjednicu, postupit će se kako je
utvrđeno člankom 34. Statuta Hrvatskoga
šumarskog društva.


Sjednica Skupštine saziva se pismenim
putem.


O sazivanju sjednice delegacije Skupštine
se obavještavaju pismom 30 dana
prije održavanja u kojem mora biti naznačeno
mjesto i vrijeme održavanja
sjednice i prijedlog dnevnog reda.


Članak 5.
Sjednicu Skupštine otvara i vodi
predsjednik Upravnog odbora do izbora
Radnog predsjedništva, pošto
prethodno utvrdi da je sjednici nazočan
dovoljan broj delegacija.


Članak 6.


Poslije izbora Radnog predsjedništva
pristupa se utvrđivanju dnevnog reda.


Ad. 6.


Ivan Maričević, predlaže da Komisija
za zaključke na temelju prihvaćenog
uvodnog izlaganja, prihvaćenih izvješća,
Programa rada za 1995. godinu,
prijedloga koji su sadržani u dokumentaciji
i dati u raspravi, pripremi tekst
zaključaka, koje će UPRAVNI ODBOR
kritički raspraviti i prihvatiti kao
podlogu za razradu neposrednih aktivnosti
— zadataka.


Prijedlog je prihvaćen.
Predsjedavajući Slavko Matić zahvalio
se svim sudionicima koji su sudjelovali
u pripremama i uspješnom radu


99. Skupštine te je uzvanike pozvao na
kraći susret — DOMJENAK, koji je
pripremljen u organizaciji s našim domaćinima,
koji su nas dočekali s velikom
pažnjom i ljubavi, na čemu im se
u ime svih nas najsrdačnije zahvaljujem.
Predsjednik
Upravnog odbora
Prof. dr. Slavko Matić


Zapisničar
Ivan Maričević, dipl. inž.


Ovjerovitelji:


1. Dr. Branimir Mayer, v.r.
2. Dr. Stevo Orlić, v.r.
Članak 7.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na
temelju prijedloga dnevnog reda iz poziva
za sjednicu.


Članak 8.


Pošto predsjedavajući Radnog predsjedništva
objavi utvrđeni dnevni red
sjednice, prelazi se na izlaganje, raspravljanje
i odlučivanje o pojedinim
točkama dnevnog reda.


Članak 9.
Kada izvjestitelj obavi svoje izlaganje
o određenoj točki dnevnog reda, predsjedavajući
otvara raspravu i poziva delegate
da se jave za riječ i iznesu svoje
mišljenje, prijedloge i stavove o pitanjima
o kojima se raspravlja.
Sudionik koji dobije riječ mora se
pridržavati predmeta raspravljanja i
može govoriti samo o pitanju koje je
na dnevnom redu.


Članak 10.
Skupština može na prijedlog predsjedavajućeg
ili pojedine delegacije odlu


375
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 50     <-- 50 -->        PDF

čiti da se raspravljanje o pojedinom pitanju
prekine i da se predmet ponovno
prouči, odnosno da se pribave potrebni
podaci za iduću sjednicu.


Članak 11.


Poslije završenog raspravljanja o pojedinoj
točci dnevnog reda, Skupština
pristupa donošenju odluke ili zaključka.
O prijedlogu odluke, odnosno zaključka
odlučuje se glasovanjem. Prije
glasovanja predsjedavajući utvrđuje
nacrt odluke, odnosno zaključka koji
treba donijeti u svezi s pojedinom točkom
dnevnog reda.


Ako ima više prijedloga za rješavanje
pojedinog pitanja koje je na dnevnom
redu, prvo se glasa o prijedlogu datom
u materijalu za sjednicu, a zatim o prijedlozima
datim na samoj sjednici i to
onim redom kako su prijedlozi dani.


Članak 12.


Glasovanje na sjednici je u pravilu
javno, ako Statutom HŠD-a nije određeno,
da se o pojedinim pitanjima glasa
tajno ili ako o tajndm glasovanju odluči
Skupština.


Javno glasovanje obavlja se dizanjem
ruku ili pojedinačnim izjašnjavanjem
putem prozivke svake delegacije. Delegacije
Skupštine glasaju na taj način
što se izjašnjavaju »za« ili »protiv« prijedloga
odluke, ili se suzdržavaju od
glasovanja.


Članak 13.
Članovi delegacije usuglašavaju svoje
stavove prije konačnog glasovanja kao
delegacija.
Ako nema suglasnosti i jedinstvenog
stava delegacije, delegacija iskazuje
suzdržani glas.


Članak 14.
Kada se glasanje obavlja javno, rezultate
glasovanja utvrđuje predsjedavajući.


Rezultat glasovanja utvrđuje se na
osnovi broja glasova delegacija »za« i
»protiv« prijedloga odluke i broja delegacija
uzdržanih od glasovanja.


Prijedlog odluke prihvaćen je i odluka
po prijedlogu donijeta je ako se


Prof. dr. Slavko Matić


za prijedlog izjasnila nadpolovična većina
nazočnih delegacija.


Članak 15.


Kada se na sjednici Skupštine bira
novi Upravni odbor Skupštine HŠD-a,
sjednica se zaključuje nakon izbora
Upravnog odbora.


Članak 16.
Zakazana sjednica Skupštine odgađa
se kada nastupe razlozi koji onemogućuju
održavanje Skupštine u zakazani
dan i vrijeme.
Sjednica Skupštine odgađa se i kada
se prije njenog otvaranja, ustanovi da
sjednici ne prisustvuje dovoljan broj delegacija.
U ovom slučaju postupit će se
na način kako je to utvrđeno člankom


35. Statuta HŠD-a.
Članak 17.
U slučaju odlaganja sjednice Skupštine
nazočne delegacije se obavještavaju
o održavanju nove sjednice, a nenazočnim
delegacijama dostavlja se pismeno
obavještenje o ponovno zakazanoj
sjednici.


Članak 18.


Sjednica Skupštine prekida se u sljedećim
slučajevima:


1. Kada se tijekom sjednice broj nazočnih
delegacija smanji ispod propisanog
broja za održavanje sjednice.
2. Kad se sjednica zbog dugog trajanja
ne može završiti istog dana.
3. Kad je o određenoj točki dnevnog
reda potrebno prethodno usaglasiti.
4. Kada dođe do težeg narušavanja
reda na sjednici, a predsjednik nije u
stanju da istu povrati normalnom toku.
Sjednica se može prekinuti i radi odmora.
Sjednicu prekida predsjedavajući.


Članak 19.
Na svakoj sjednici Skupštine vodi se
zapisnik o radu na sjednici.
Zapisnik na sjednici vodi stručni radnik
HŠD-a, s time da i delegat u Skupštini
može po potrebi biti zapisničar.


Zapisnik se mora izraditi najkasnije
u roku od 30 dana od održavanja sjednice.


Članak 20.
U zapisnik sa sjednice Skupštine
unose se svi bitni podaci o radu sjednice
Skupštine a posebice:


— broj sjednice,
— mjesto i datum održavanja.
— vrijeme početka i završetka,
— imena nazočnih i nenazočnih delegacija,
— odluke i zaključci donijeti po pojedinim
točkama dnevnog reda,


— i ostali važniji događaji na sjednici.
Članak 21.


Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjedavajući
radnog predsjedništva, zapisničar
i dva ovjerovitelja zapisnika.


Zapisnik sa sjednice čuva se u arhivi
HŠD-a.


OSTALA TIJELA SKUPŠTINE


Članak 22.
Na rad ostalih tijela Skupštine (Upravni
odbor HŠD-a, Nadzorni odbor
i druga tijela) shodno će se primijeniti
odgovarajuće odredbe Statuta HŠD-a i
ovog Poslovnika.


Članak 23.
O pravilnoj primjeni ovog Poslovnika
brine se predsjedavajući radnog predsjedništva,
odnosno predsjednik pojedinog
tijela Skupštine kada postupa po
ovom Poslovniku, a izmjene i dopune
istog obavljaju se na način i postupku
kako je donijet.


Članak 24.


Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja.


U Križevcima, 22. prosinca 1994.


Predsjednik
Upravnog odbora
Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.


UVODNO IZLAGANJE O RADU I AKTIVNOSTIMA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Dame i gospodo, kolegice i kolege!
Prošlo je nešto više od godinu dana
od naše zadnje izborne skupštine na
kojoj smo se kao i uvijek do sada opredijelili
za kontinuirani rad glede na


pretka našeg društva i šumarske struke
u cjelini. Na Skupštini smo zacrtali temeljne
smjernice našega rada i napretka
pazeći pri tome da nam linija
uspjeha ide uzlazno.


Godinu dana u dugom životu našega
društva ne predstavlja dugo razdoblje,
posebice glede činjenice da ovo naše
društvo za dvije godine slavi 150 godina
neprekinutog rada i postojanja. Godinu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 51     <-- 51 -->        PDF

dana je dugo i kratko razdoblje, ovisno
s kojeg stajališta promatramo i ocjenjujemo
rad kojeg smo uložili u društvo.
Naše je mišljenje da je društvo u ovih
godinu dana obogaćeno radom stručnih
službi, Upravnog odbora i svih vrijednih
članova koji se okupljaju oko njega,
te mu posredno ili neposredno pomažu
da ostane na onoj razini na kojoj smo
ga nasljedili od naših uvaženih predhodnika.


Konkretne aktivnosti s kojima smo
se bavili unutar društva, iznijet će poslovni
tajnik HŠD u narednom izlaganju.
Mi ćemo nastojati iznijeti neke temeljne
pretpostavke koje su nas inspirirale
i rukovodile kreirajući politiku
za koju mislimo da će naići na punu
podršku svekolikog članstva.


Prije svega dozvolite mi da izrazim
veliko zadovoljstvo što ovu našu Skupštinu
održavamo u Križevcima, gradu
u kojem je davne 1860. godine bačeno
sjeme šumarske struke i znanosti. Iz
tog sjemena nikla je velebna šuma u
kojoj stalno nalazimo inspiraciju za svoj
rad i ljubav za struku i domovinu. Križevci
su uvijek imali sluha za šumarsku
struku i znanost i nije slučajno da je i
slavne 1860. godine pobijedio u natječaju
za formiranje Gospodarskog šumarskog
učilišta, budući da je osim
zgrada, polja i šuma učilištu ponudilo
i svoju ljubav. Poznavajući Križevce i
križevčane, njegov okoliš, a posebice
šume na Kalniku, uvjereni smo da im
je šumarska znanost i struka tu ljubav
stostruko vratila.


U proteklih godinu dana naše aktivnosti
bile su usmjerene u više pravaca
za koje smatramo da su temeljne za
rad i razvoj kako HŠD tako i šumarske
struke. To su ove aktivnosti:


Rad na daljnjoj afirmaciji Šumarskog
lista kao znanstvenog i stručnog glasila
hrvatskog šumarstva kako po sadržaju
tako i po formi, a posebno po nakladi.
Kod toga smo imali na umu njegovih
118 godina i afirmaciju koju je stekao
i ima u ovom dijelu Europe, a i u svijetu,
budući da je citiran u znanstveno
afirmiranim časopisima svijeta. Osim
toga, u ovoj smo godini postigli da naš
časopis primaju sve Uprave šuma u Hrvatskoj
odnosno da na 15 Uprava odlazi
400 primjeraka časopisa. Kod toga
posebna hvala J. P. »Hrvatske šume«
i Komisiji za znanstveni rad istog poduzeća
koji su omogućili da časopis izlazi
u nakladi od 1500 primjeraka i distribuira
se diljem Hrvatske i svijeta. Detaljnije
podatke o Šumarskom listu iznijet
će njegov glavni i odgovorni urednik.


Obilježavanje 150 obljetnice Hrvatskog
šumarskog društva predstavlja
značajnu temu s kojom smo se bavili
tijekom ove godine. Naše je mišljenje
da tu značajnu obljetnicu moramo dostojno
obilježiti, budući da je to jubilej
s kojim bi se mnoge struke itekako ponosile
i koji zaslužuje trud i uložena
sredstva, jer je to jubilej koji po važnosti
izlazi iz okvira samo šumarske
struke. To je za Hrvatsku značajan datum.
Prema detaljno usvojenom programu
obilježvanja jubileja vidljivo je
da se on sastoji od trodnevnih svečarskih,
stručnih i terenskih aktivnosti vrlo
ambiciozno se planira izdavanje nekoliko
knjiga koje bi obilježile taj jubilej,
od kojih je posebno značajna knjiga povijesnih
događanja, zatim šumarski priručnik,
rječnik šumarskih pojmova i
monografija hrasta lužnjaka. Želja nam
je da se takav ambiciozni plan u potpunosti
ostvari.


Upravni odbor HŠD je dosta vremena
i aktivnosti posvetio realizaciji
ideje o osnivanju Hrvatske akademije
šumarskih znanosti u okvirima redovitih
aktivnosti Hrvatskog šumarskog
društva. Detaljnije o tim radovima
ćemo biti informirani u daljnjem tijeku
rada Skupštine. Htio bih posebno istaknuti
da je HAŠZ nužnost današnjeg trenutka
šumarstva Hrvatske i hrvatskog
gospodarstva. To je daljnji korak razvoja
struke koja je tijekom svoje povijesti
imala stalno ulaznu putanju i koja
je u svom razvoju pratila razvoj šumarstva
Europe. Naša je struka, nastava i
znanost svoj razvoj počela u Križevcima,
nastavila 1898. godine na Sveučilištu
u Zagrebu kao Šumarska akademija,
zatim 1919. prešla na fakultetsku
nastavu u sastavu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta, da bi 1959. godine
nastavila kao samostalan Šumarski fakultet.
Danas je došlo vrijeme da pored
značajnih šumarskih i drvarskih institucija
kao što su Šumarski fakultet, Šumarski
institut, Javno poduzeće »Hrvatske
šume«, Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva, Croatiadrvo, Exportdrvo
i niz afirmiranih proizvodnih
uslužnih i drugih organizacija imamo
jednu ustanovu koja će objedinjavati
sve šumarske znanstvene potencijale
radi daljnje afirmacije struke i obnove
domovine.


Poseban trud ulagali smo, a trebat
ćemo ulagati i veći, na aktivnostima
oko afirmacije struke glede njenog digniteta
posebice kada je u pitanju šumarska
etika, a usudio bi se reći i moralni
lik šumara, u odnosu na struku i obveze
koje je dužan prema struci ispunjavati.
Naša je struka dobrim dijelom uteme


ljena na profesionalnoj etici koja čini
skup normi, vrijednosti i ciljeva s kojima
se moramo rukovoditi kao pripadnici
profesije u primjeni svog profesionalnog
znanja. Najčešće se radi o pisanim
kodeksima kao što su primjerice
osnove gospodarenja i drugi materijali
sadržani u zakonima, pravilnicima i poslovnicima,
kojih se moramo pridržavati
ali su još važniji oni neformalni,
nepisani kodeksi struke u dugoj Europskoj
šumarskoj tradiciji i od naših velikih
predhodnika, koji su utkani u svaki
profesionalni odnos prema šumi kao
najvažnijem ekosustavu kako s gospodarskog
tako i s općekorisnog stajališta.
Nažalost moramo se složiti s činjenicom
da je 50 godina u našoj najnovijoj povijesti
bilo obilježeno primitivnom srbokomunističkom
sustavnom destrukcijom
svega što je bilo sveto u hrvatskoj
tradiciji i povijesti. Rezultati destrukcije
su danas manje ili više uočljivi u
pojedinim područjima naše struke, a
vrlo se je teško ne složiti s činjenicom
da joj moramo pružiti snažan otpor.
Isto tako bilo bi dobro da ima što manje
onih koji su najvjerojatnije zalutali
u našu struku i misle da im je šuma
isključivo sredstvo lake i često puta
problematične zarade.


Kao što imamo svijetle primjere požrtvovanog
i poštenog šumarskog rada
u našim predhodnicima od kojih mnogi
i danas sjede među nama, tako sa sigurnošću
možemo tvrditi da i danas medu
aktivnim šumarskim stručnjacima
imamo veliku većinu koja nastavlja tradicije
naših predhodnika. Danas, kad
pred nama stoje veliki zadaci i izazovi
obnove razrušene domovine, nužno je
više pozornosti posvetiti i obnovi i ustroju
onog lika šumarskog stručnjaka s
kojima smo se uvijek ponosili i koji je
i danas velikoj većini trajni uzor.


Uvjereni smo da mjere koje su danas
vrlo aktualne u hrvatskom šumarstvu,
a odnose se na permanentno obrazovanje
kako visokostručnih kadrova tako
i ostalih stručnih profila neophodnih za
dobro funkcioniranje struke, predstavljaju
značajan korak u podizanju stručnog
i moralnog lika stručnjaka. U tome
su dužni svi dati svoj obol od znanstvenih
i nastavnih ustanova do proizvodnih
i inspekcijskih institucija.


Šumarska struka preko svojih kadrova
pokriva i upravlja 43,5% površine
naše domovine. To je velika čast
i odgovornost za sve ono što se s tim
prostorom događa, posebice s ekološkog
i gospodarskog stajališta. Čvrsta
veza s domaćim ljudima, seljacima, koji
su uvijek bili vezani uz šumu i šumarstvo,
tijekom vremena je sve više slabi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 52     <-- 52 -->        PDF

la, što se u svakom slučaju negativno
odražavalo i na šumu i radove u njoj.
Mišljenja smo da nam je danas primaran
zadatak vratiti domaće ljude u
šumu te ih vezati za šumarstvo putem
stalnih radova koji će im osiguravati
stalne prihode. Mi od seljaka moramo
stvarati stalnu i sigurnu stručnu radnu
snagu koja će radove u šumi obavljati
u zimskim mjesecima kad zamru poljodjelski
radovi. Naša je dužnost da ih u
tome obrazujemo i osiguramo im uvjete
za nabavu mehanizacije i ostalih sredstava
rada. Takvih primjera imamo dosta
u zemljama s vrlo razvijenim gospodarstvom
kao što je Švicarska i Austrija,
gdje je evidentna obostrana korist
sudionika takve suradnje. Osim toga,
to bi u svakom slučaju dovelo do afirmiranja
struke i vraćanja onih kadrova
u šumu koje smo svojim nerazumnim
postupcima udaljili, posebno dovođenjem
jeftinije ali i nesposobnije radne
snage iz drugih krajeva.


Hrvatsko šumarsko društvo mora u
najskorije vrijeme poraditi na svekolikoj
afirmaciji svih onih šumara koji su
morali napustiti svoju domovinu od kojih
se mnogi od njih više nikada nisu
vratili. Nažalost veliki je broj šumarskih
stručnjaka koji su završili šumarski fakultet
u Zagrebu a veliki dio svoga radnog
vjeka proveli su u stranim zemljama.
Svojim su poštenim i stručnim radom
afirmirali Hrvatsku i njenu šumarsku
struku, a naša je sveta dužnost da
danas u slobodnoj Hrvatskoj obavimo
njihovu rehabilitaciju kako s ljudskog
tako i sa stručnog stajališta. Izdavanje
monografije sa svim dostupnim podacima
o njima i njihovom radu bila bi
naša obveza, pa predlažemo da je u
najskorije vrijeme i ispunimo. Pored
svih ljudskih i moralnih razloga rad na
ovom projektu bi bio značajan prilog
povijesti hrvatskoga šumarstva i hrvatskoga
naroda.


Pored navedenog rada u ovoj godini
dužnost nam je istaknuti da je Upravni
odbor podržao aktivnosti koje smo poduzeli
u javnom istupu zajedno sa Šumarskim
fakultetom i Šumarskim institutom
zbog pravilne obaviještenosti javnosti
o neargumentiranim i zlonamjernim
napadima na hrvatsko šumarstvo i


J. P. »Hrvatske šume«. Osim toga u
tijeku je inicijativa Šumarskog fakulteta
u Zagrebu da se J. P. »Hrvatske šume«
predloži za državnu nagradu za tehničku
kulturu »Faust Vrančić« zbog
vrlo uspješne sveobuhvatne organizacije
takmičenja šumskih radnika, a koju
mi svesrdno podržavamo.
U zajednici s društvom pravnika u
privredi grada Zagreba održali smo


stručno predavanje i raspravu o Zakonu
za zaštitu okoliša prije njegovog
donošenja u Saboru Republike Hrvatske.
Prema ocjeni nazočnih predavanje
je imalo pozitivan utjecaj na promjenu
nekih članova zakona i afirmiranju šumarske
struke.


U ovom kratkom pregledu naših aktivnosti
razmišljanja o radu HŠD nastojali
smo na što je moguće kraći i jednostavniji
način upoznati naše članstvo o
svemu onome što smo napravili i što
namjeravamo napraviti sa željom da
unaprijedimo našu struku i naše društvo.


IZVJEŠĆE


o radu Hrvatskoga šumarskog
društva (između 98. i 99. Skupštine)
98. Skupština HŠD-a održana je 25.
studenoga 1993. godine u Zagrebu u
Šumarskom domu, s manje delegata i
gostiju zbog ograničenog prostora u
dvorani, nego na 97. Skupštini. Odlukom
Upravnog odbora na 4. sjednici
održanoj 27. listopada 1994. godine u
Vrbovcu utvrđen je Prijedlog dnevnog
reda, datum i mjesto održavanja i orjentaciono
broj sudionika — delegata i
gostiju.
Ovo Izvješće sastavljeno je u skraćenom
obliku, a na temelju ukupnih aktivnosti
organa Šumarskih društava i
Hrvatskoga šumarskog društva i članova
u određenim organizacijama - institucijama
i članova u mirovini. Pregled
zajedničkih i posebnih aktivnosti
HŠD-a redovno se objavljuju u našem
znanstveno-stručnom i društvenom glasilu
ŠUMARSKOM LISTU. Osnivanjem
J. P. »Hrvatske šume« i poduzeća
drvne tehnologije sve više dolazi do angažiranja
velikog broja naših članova
na zadacima unapređenja šumarske i
drvnotehnološke struke i primjene racionalnijih
organizacijskih oblika i novih
tehnološko-tehničkih rješenja poznatih
u svjetskoj pa i našoj proizvodnoj
i poslovnoj praksi.


Polazimo od pretpostavke da većina
naših članova i delegata ovdje nazočnih
čitaju Šumarski list, objavljene znanstvene
i stručne članke te druge sadržaje
i obavijesti, pa smatramo da ovo
Izvješće ne treba sadržavati opis i posebna
obrazloženja o radu određenih
organa i članova HŠD-a u proteklom
razdoblju.


Ukratko ćemo vas podsjetiti i pozvati
da sudjelujete u raspravi, radi kritičkog
i stvaralačkog odnosa u traženju što uspješnijeg
djelovanja naše staleške-šumarsko-
drvnotehnološke organizacije,
na razvoj i unapređenje šumarske i


drvnotehnološke znanosti, struke


prakse, na odnose unutar i između or


gana i organizacija u Hrvatskoj i u me


đunarodnim relacijama.


U proteklom (biti će 150 godina
1996. g.) razdoblju na svih 98. skupština
donesene su odluke od posebnog
značenja za šumarsku i drvnotehnološku
znanost i praksu, a u 1996. godini
nadamo se verifikaciji i onih odluka Hrvatskoga
šumarskog društva koje su
bitno utjecale na očuvanje identiteta hrvatskoga
čovjeka i našeg naroda na tlu
lijepe naše domovine. U tome smislu i
našim programom rada u 1995. godini
obvezujemo naše članove i organe
HŠD-a, — ŠD-a da intenzivno nastave
s pripremama za obilježavanje VELIKIH
OBLJETNICA u 1996. godini.


Pregled važnijih registriranih aktivnosti
u vremenu između 98. i ove 99.
Skupštine HŠD-a i ŠD-a:


— Na konstituirajućoj, odnosno prvoj
sjednici održanoj 26. siječnja 1994.
godine u Zagrebu, na prijedlog prof,
dr. Branimira Prpića izabran je prof,
dr. Slavko Matić za PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA.
Slavko Matić, predsjednik zahvalio
se na izboru i odmah je naglasio
osnovna područja rada i neposredne
poslove i zadatke koje treba postavljati
i rješavati u određenom mandatu.


Posebno je istakao poslove i zadatke
na uređivanju i tiskanju »ŠUMARSKOG
LISTA«, održavanju i prenamjeni
poslovnog prostora »ŠUMARSKOG
DOMA« PODRUMA i DVORIŠTA,
na STATUTU, PRAVILIMA
I DRUGOJ DOKUMENTACIJI (arhivi,
knjižnici . . .) na UTVRĐIVANJU
I UNAPREĐENJU ODNOSA na relaciji
ŠUMARSTVO - DRVNA TEHNOLOGIJA,
obilježavanju 150. OBLJETNICE
RADA HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA i 120. OBLJETNICI
IZLAŽENJA ŠUMARSKOG
LISTA, na pripremama za
OSNIVANJE HRVATSKE AKADEMIJE
ŠUMARSKIH ZNANOSTI, na
UNAPREĐENJU STRUČNE SLUŽBE
I UKUPNIH ODNOSA sa svim
zainteresiranim organizacijama — institucijama
i pojedincima zbog postizanja
rezultata u radu.


Nakon svestrane rasprave praktično
svih članova Upravnog odbora prihvaćeni
su prijedlozi predsjednika s tim da
su OSNOVNE SMJERNICE za izradu
PROGRAMA RADA HŠD-a na 98.
Skupštini sastavni dio PROGRAMA
RADA u 1994. godini.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Glavni i odgovorni urednik Šumarskog
lista Branimir Prpić, najavio je
radikalnije promjene u strukturi uređivačkog
odbora, oblicima i sadržajima,
poslovnim i drugim odnosima u pripremi
i tiskanju. Vi ste svjedoci da je
taj zadatak izvršen tijekom ove godine,
a nadamo se pozitivnoj ocjeni nakon
izvješća glavnog urednika.


— Kao što je na prvoj sjednici
UPRAVNOG ODBORA prihvaćen
ZAPISNIK 98. Skupštine, tako su i na
2., 3., i 4. sjednici bez posebnih primjedbi
verificirani objavljeni sadržaji i
dokumenti u »Šumarskom listu« broj
1—2, 3—4 i 5—6., a Zapisnik 4. sjednice
s određenom dokumentacijom bit će
objavljen u »Šumarskom listu« broj
9—10 koji je pripremljen za tisak.
— Na sjednicama Upravnog odbora,
između ostalog, vodila se rasprava i
utvrđivali prijedlozi o prihvaćanju konkretnih
odluka — zaključaka o poslovnim
godišnjim i tromjesečnim rezultatima.
— Na temelju izvješća stručne službe
i odgovarajućih pregleda (dokumenata)
o ostvarenju plana po važnijim stavkama
PRIHODA I RASHODA i po
pojedinim djelatnostima (STRUČNE
SLUŽBE, ŠUMARSKI LIST i
OSTALE DJELATNOSTI) i objavljivanja
u »Šumarskom listu«, praktično
svi naši članovi mogu pratiti aktivnosti
HŠD-a. Poslovni rezultati — prihodi i
rashodi uvijek su bili uravnoteženi kao
i svi obračuni (zaključni računi) do sada.
Godišnji obračuni za 1994. godinu
sigurno će imati pozitivne predznake.
Dio neutrošenih financijskih sredstava
zajedno s prihodima u 1995. godini
utrošit će se prema financijskom planu
koji je praktično određen, prihodima
od visine sredstava koja se ostvaruju
od zakupnine za poslovni prostor u
»Šumarskom domu«, pretplate i dotacija
za »Šumarski list« i ostalih prihoda,
te rashodima za održavanje »Šumarskog
doma«, tiskanja »Šumarskog lista«
te financiranja aktivnosti organa i
stručne službe HŠD-a.


— O poslovima i zadacima i uvjetima
za izdavanje Šumarskog lista - podnijet
će Izvješće glavni urednik.
— U 1994. godini nastavljeni su poslovi
na izradi odgovarajuće projektne
dokumentacije za uređenje poslovnih
prostorija u prizemlju, podrumu i dvorištu.
— Po završetku stolarskih, ličilačkih
i krovopokrivačkih radova, pristupilo
se je sanaciji podrumskih prostora gdje
je predviđen ŠUMARSKI KLUB i pripremnim
radovima u dvorištu. Za nastavak
uređenja tih prostora izrađena
je projektna dokumentacija i nastavit
će se radovi tijekom 1995. godine.
— Na uređenju podrumskog prostora
do Vukotinovićeve i Perkovćeve ulice
izvodit će se radovi za potrebe J. P.
»Hrvatske šume«.
— Za obnavljanje dvorišne fasade također
su pripreme uglavnom obavljene.
— U skladu sa zaključcima Upravnog
odbora u više navrata vode se razgovori
s Exportdrvom, Institutom za razvoj i
međunarodne odnose - IRMO-om, o
iseljenju iz dijela poslovnog prostora
koje koriste po Ugovoru o zakupu —
očekujemo iseljenje po dogovoru. S Fakultetom
kemijskog inženjerstva i tehnologije
i Knjižnicama grada Zagreba
vodi se već više godina postupak o iseljenju
— sudskim putem. Imamo obećanje
odgovornih predstavnika Knjižnice
grada Zagreba da će početkom 1995.
godine odseliti i bez daljnjeg postupka
na Sudu.


— Uređenju prizemlja prema idejnoj
zamisli nije se još pristupilo — postoje
realne mogućnosti da se taj prostor u
vrlo kratkom vremenu pripremi bez većih
ulaganja.
— Na 4. sjednici Upravnog odbora
HŠD-a, između ostalog, prihvaćene su:
teze za izradu PROGRAMA RADA
ZA OBILJEŽAVANJE 150. OBLJETNICE
HŠD-a i 120. OBLJETNICE
IZLAŽENJA ŠUMARSKOG
LISTA; inicijativa za osnivanje HRVATSKE
AKADEMIJE ŠUMARSKIH
ZNANOSTI i Odluka za održavanje
99. Skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva u Križevcima.
— Naša Šumarska društva prema prijedlogu
Upravnog odbora dostavila su
nam kratka IZVJEŠĆA o svome radu,
koja su dio ovoga izvješća.
Smatram da ih nije potrebno komentirati
- neka to delegacije čine ukoliko
ocjene potrebitim.


Na kraju mogu izraziti i svoje osobno
zadovoljstvo, što sam imao čast i dužnost
da radim kao tajnik HŠD-a 11
godina. Nastojat ću da stečeno znanje


o radu HŠD-a ugradim u dokumentaciju
koju ćemo predstaviti povodom obljetnica
(150. i 120.) našoj i svjetskoj
javnosti.
Šumarska znanost i struka kroz 150
godina čuvala je uspješno šumu i identitet
hrvatskoga naroda na tlu lijepe
naše domovine, a to će činiti i ubuduće
još uspješnije.


I. Maricević
IZVJEŠĆE O DJELATNOSTI »ŠUMARSKOG LISTA« TIJEKOM 1994. GODINE


»Šumarski list« tiska se u 1994. u
većem formatu, na kvalitetnijem papiru
i uz korištenje fotografija u boji. U smislu
oblika i kakvoće tiska »Šumarski
list« drži se plana donesenog na prošloj
godišnjoj Skupštini Hrvatskoga šumarskog
društva.


Do danas su izašla četiri dvobroja na
ukupno 268 stranica, što je u odnosu
na prijašnji format oko 400 stranica,
budući da novi oblik ima oko 50% znakova
više u odnosu na stari.


Dvobroj 9—10 nalazi se u završnoj
fazi tiskanja, dok je zadnji dvobroj
obrađen za predaju u tisak. Dosljednom
primjenom institucija recenzija
kako za znanstvene tako i za stručne


članke, uredništvu treba vremena da
uhvati korak s izlaženjem. Kako je »Šumarski
list« priznat kao znanstvenostručni
časopis iz područja šumarstva u
svijetu i u nas, želimo i dalje održati
njegovu današnju razinu.


Tijekom 1995. »Šumarski list« će izlaziti
svaki mjesec, a velik dio njegova
prostora posvetit ćemo pripremi za proslavu
150. godina Hrvatskoga šumarskog
društva i 120. godina izlaženja
»Šumarskog lista« u 1996. godini.


Usprkos uspjehu časopisa znamo da
je premalo stručnih informacija iz Hrvatske
i iz inozemstva. Pred nama je
razdoblje u kojemu želimo postići viši
stupanj stručne suradnje s kolegama iz


pojedinih uprava šuma. Dobrim izborom
sažetih izvješća o stručnim iskustvima
uprava šuma i pojedinaca ili zapaženih
događanja povezanih uz druge
struke kao što su npr. vodoprivreda,
poljoprivreda, cestogradnja, turizam i
dr. »Šumarski list« bi postao zanimljiviji
i čitaniji.


Redakcija se priprema stupiti u kontakt
s kolegama pretplatnicima iz SLovenije,
Mađarske, Austrije, Njemačke,
Švicarske, Češke, Slovačke, Italije i
dr., kako bi nas izvješćivali o najzanimljivijim
stručnim i znanstvenim zbivanjima
iz svoje zemlje.


Na sadržaj »Šumarskog lista« nismo
mogli bitno utjecati budući da je ovisio
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 54     <-- 54 -->        PDF

o pristizanju članaka, što nije bilo preoizašlih
brojeva kao i onih u tisku, znanručja,
a najmarljiviji u pisanju bili su
lovci


bilno. Ako uzmemo sadržaj do danas stveni i stručni članci pokrili su sva pod--
B. Prpić


Hrvatsko šumarsko društvo i Šumarska
društva utvrđuju i donose godišnje
PROGRAME RADA o posebnim i zajedničkim
aktivnostima, ciljevima i zadacima
u skladu odredbi i sadržaja
STATUTA, Osnovnih smjernica za
iduća razdoblja, Zakona i drugih odgovarajućih
normi i odluka, spoznaja šumarskih
i drvnotehnoloških znanosti i
prakse te općih uvjeta u Republici Hrvatskoj
.


1955. godine uz redovno organiziranje
aktivnosti na pojedinim područjima
za PROGRAM RADA u 1995. godini
predlažu se kao sastavni dio posebni
poslovi i zadaci, koji će se obavljati
radi pravovremenih priprema za obilježavanje
150. OBLJETNICE RADA
HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA (1846-1996.) i 120. OBLJETNICE
IZLAŽENJA ŠUMARSKOG
LISTA. 98. Skupština HŠD-a
prihvatila je Osnovne smjernice za izradu
PROGRAMA RADA za 1994. i
iduće razdoblje. U ovome Programu
rada samo ćemo naznačiti važnije Polazne
osnove sadržane u STATUTU
HŠD-a, ŠUMARSKOM LISTU, GLASNIKU
ZA ŠUMSKE POKUSE, RADOVIMA,
DRVNOJ INDUSTRIJI i
drugim stručnim publikacijama, i dokumentaciji
koja se odnosi na problematiku
naših djelatnosti.


Niz pitanja (a i odgovori), koja se u
današnjim uvjetima postavljaju, a na
koja je potrebno znanstveno stručno i
praktično odgovoriti i zbog budućnosti
šuma, razvoja i unapređenja šumarstva
i drvne tehnologije, sadržana su u ZAPISNICIMA
i ostaloj dokumentaciji
Hrvatskoga šumarskog društva i u ARHIVIMA
HRVATSKE -Komora,
Sindikata, političkih i drugih organizacija
i pojedinaca.


Člankom 11. STATUTA Hrvatskoga
šumarskog društva određene su zajedničke
osnove na kojima se temelje naše
aktivnosti, između ostalih navodimo:


— poticanje stvaralačke inicijative za
razvoj šumarstva i drvne tehnologije;
— praćenje razvoja znanosti, tehnologije
i primjene rezultata istraživanja
u praksi;
— angažiranje struke u svrhu uspostavljanja
i očuvanja skladnog razvoja
biljnih zajednica šuma na određenim
prostorima;
PROGRAM RADA U 1995. GODINI


— utjecaji na stvaranje potrebnih
uvjeta za stručno osposobljavanje kadrova
i racionalno korištenje svih činitelja
za unapređenje naših djelatnosti;
— stvaranje uvjeta za izdavanje
znanstvenih i stručnih knjiga, časopisa
i drugih stručnih publikacija;
— uspostavljanje i razvijanje suradnje
među društvima u zemlji i u međunarodnim
odnosima;
— organiziranje savjetovanja i drugih
stručnih skupova, izložbi u cilju upoznavanja
stručne i ukupne javnosti o
stvarnim vrijednostima šumarske i
iidrvnotehnološke struke i njenom ukupnom
doprinosu u razvoju našeg čovjekaii društva na ovome tlu;


— i druge osnove za izradu programaii određenih zadataka HŠD-a i ŠD-a.
Razvoj i ciljevi i mjere za njihovo
ostvarivanje.
Osnovne djelatnosti:


— Uređivanje šuma
— Uzgajanje šuma
— Krš — šume . . .
— Zaštita
šuma i očuvanje ekosustava
— Iskorišćivanje šuma
— Sporedni šumski proizvodi
— Građevinarstvo i šumarstvo
— Sredstva za rad
— Lovstvo
Prateće i pomoćne djelatnosti:
— Komercijalno poslovanje
— Informatika,
planiranje, organiziranja
poduzeća — suradnja, kadrovska
politika
— Knjigovodstvo i financije
— Preustrojstvo i obnova i odnosi iskorišćivanja
šuma — primarne
prerade drva (pilanska proizvodnja,
proizvodnja furnira, parketa1i određenih polufinalnih proizvoda.
Ciljeve i programirane zadatke uspješno
ćemo ostvarivati neposrednim angažiranjem
naših članova, a po potrebi
i znanstvenike i stručnjake iz drugih
struka za određena pitanja, kako su to
radili naši članovi u razdoblju od 1846.
godine do danas.


Oblici rada i zadaci:


— Unapređivanje, uspostavljanje i
iirazvijanje dugoročnije suradnje s organizacijama
— poduzećima — institucijama
šumarstva, drvne tehnologije, celuloze,
kemije, prometa drvnim proizvodima
(Javnim poduzećem »Hrvatske
šume«, Šumarskim fakultetom, Šumarskim
institutom i s drugima).


— Neposrednije i intenzivnije razvijati
suradnju na relacijama Upravni odbor
Hrvatskoga šumarskog društva i šumarskih
društava. Inicirati osnivanje
ŠD na područjima, gdje to do sada nisu
učinili potencijalni članovi.
— Što veći broj članova društva angažirati
u akcijama, i njihov neposredni
utjecaj na sadržaj rada.
— Stalno pratiti primjenu znanstvenih,
stručnih i drugih rješenja i njihovu
primjenu u šumarstvu, industriji prerade
drva i zanatstvu.
— Organizirati više stručnih popularnih
predavanja, savjetovanja i razgovora
na teme šumarske znanosti i prakse:
Problematika proizvodnje, razvoja
šumarstva i drvne tehnologije »Propadanje
šuma — uzroci i posljedice«; »Primjena
suvremenih metoda rada u našim
djelatnostima — kompjuterizacija i dr.;
Čovjek, društvo — šuma, priroda i dr.
— Posebnim aktivnostima izvršnih
organa Hrvatskoga šumarskog društva
i Društava posredno i neposredno utjecati
na donošenja odluka nadležnih
državnih i drugih organa, kojima će se
zaustaviti procesi koji ugrožavaju šumu
i čovjekov okoliš. Prema najnovijim istraživanjima
(podacima) zdravstveno
stanje šuma nije zadovoljavajuće.
— Unapređivanje i razvijanje izdavačke
djelatnosti dugoročni je zadatak
svih naših organizacija — potrebno je
više zajedničkih akcija za realizaciju
ambicioznih ciljeva. Šumarski list znanstveno-
stručno i društveno glasilo Hrvatskoga
šumarskog društva uspješno
izlazi 118 godina i postoje svi uvjeti za
uspješan rad i u idućem razdoblju. Potrebno
je aktualizirati pripreme za izdavanje
Šumarskog priručnika i drugih
stručnih publikacija.
— Utvrđivanje zajedničkih zadataka
zbog izgrađivanja bibliotečno-informacijskog
sustava za potrebe naših djelatnosti,
i dalje raditi na uređivanju
stručne knjižnice Hrvatskoga šumarskog
društva.
— Nastaviti razradu projektnog zadatka,
kojim bi se određeni dio prostora
u Šumarskom domu namjenio za
popularizaciju šumarstva i prerade


ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 55     <-- 55 -->        PDF

drva. Pristupiti razradi zadataka za obilježavanje
150. godina rada Hrvatskoga
društva 1846-1996. i 120 godina izlaženja
Šumarskog lista (1877-1996.).


— Nastaviti s poslovima i zadacima
na održavanju zgrade Šumarskog doma.
Pristupiti adaptaciji podruma, i prizemlja
prema prihvaćenim projekcijama
prenamjene od Upravnog odbora
HŠD-a.
— S predstavnicima Tehnološkog fakulteta
i Gradske knjižnice u što kraćem
vremenu doći do sporazuma o njihovom
iseljenju kako bi se pristupilo
rekonstrukciji i prenamjeni prostora u
Šumarskom domu prema našim programima.
— Raditi na unapređivanju rada
stručne službe Hrvatskoga šumarskog
društva za obavljanje tekućih poslova,
a posebno na izradi podloge za redovne
aktivnosti organa Hrvatskoga šumarskog
društva radi realizacije mogućih
ciljeva i zadataka naznačenih i u ovom
Programu.
— Unapređivati, uspostavljati i razvijati
suradnju s organizacijama inženjera
i tehničara i dr. u zemlji i inozemstvu.
PROGRAM RADA ODBORA
ZA OBILJEŽAVANJE


150. OBLJETNICE HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA I
120. OBLJETNICE
ŠUMARSKOG LISTA
1. Pokrovitelj: Predsjednik Republike
Hrvatske (zatražiti prijem kod
gospodina ministra Ivana Tarnaja, dipl.
inž. šumarstva, radi obrazloženja programa
i dogovora o obilježvanju ovih
obljetnica. Grupa: prf. dr. se. Slavko
Matić, prof. dr. se. Branimir Prpić,
prof. dr. se. Joso Vukelić, dr. se. Joso
Gračan i dipl. inž. šumarstva Josip
Dundović. Prof. dr. se. Joso Vukelić,
zadužen za prijem kod gospodina ministra).
2. Organizator: HRVATSKO
ŠUMARSKO
DRUŠTVO
SUORGANIZATORI:


— Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Zagreb
— »Hrvatske šume«, Zagreb
— Šumarski fakultet, Zagreb
— Šumarski institut, Jastrebarsko
SPONZORI:
— »Exportdrvo«, Zagreb
— »Croatiadrvo«, Zagreb
— »Drvorijeka«, Rijeka
— »Belišće«, Belišće
3.
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
— Ministar Ivan Tarnaj, dipl. inž. šumarstva,
predsjednik
— Prof. dr. se. Slavko Matić
— Prof. dr. se. Branimir Prpić
— Prof. dr. se. Mladen Figurić
— Prof. dr. se. Joso Vukelić
— Akademik Dušan Klepac
— Prof. dr. se. Đuro rauš
— Dr. se. Joso Gračan
— Josip Dundović, dipl. inž. šumarstva
Ivan Maričević, dipl. inž. šumarstva


— Tomislav Starčević, dipl. inž. šumarstva
— Adam Pavlović, dipl. inž. šumarstva
— Tomislav Lešković, dipl. inž. šumarstva
— Mr. Darko Beuk, dipl. inž. šumarstva
— Mr. se. Ivan Pentek, dipl. inž. šumarstva
— Božidar Longin, dipl. inž. šumarstva
— Mr. se. Ivan Volf, dipl. inž. šumarstva
4.
POČASNI ODBOR
— svi predsjednici HŠD-a
— svi tajnici HŠD-a
— svi glavni urednici ŠL
— ministri i doministri
— akademici
— Hrvatsko lovačko društvo
— Hrvatsko ekološko društvo
— Hrvatsko biološko društvo i drugi
5. MJESTO: ZAGREB (Intercontinental
. . .)
6. VRIJEME: JESEN 1996 (Listopad)
orjentaciono trajanje 3 dana
(15-25. 10. 1996.)
7. TEZE ZA IZRADU PROGRAMA
— pismo svim šumarskim društvima
i ustanovama (uprave šuma, Institut,
Fakultet, drvnoindustrijska poduzeća.
— objaviti prvu informaciju u Šumarskom
listu, »Hrvatskim šumama«, nakon
posjeta gospodinu ministru Tarna-


Zaduženi: Matić, Maričević i Gračan
Rok: rujan 1994. godine


8. SADRŽAJ.PROGRAMA
A. Svečani dio (prvi dan 10 sati Intercontinental,
. . .) referati: S. Matić,
HŠD, B. Prpić, ŠL
Počasni članovi HŠD, nagrade, pravilnici
Na križ i oltar domovine: cvijeće
Uzvanici:
Gosti:


Predstavnici: društava, ustanova, poduzeća,
sponzora i dr.


DOMJENAK: Intercontinental
Šumari tamburaši? . . .
KAZALIŠTE ili KONCERTNA


DVORANA
Isti sastav kao u 10 sati
Zaduženi za organizaciju svečanog


dijela (t. poziv): Matić, Prpić, Figurić,
Starčević, Maričević, Gračan


B. Stručni dio (drugi dan 9-17 sati)
Mjesto: HŠD, Fakultet
Trajanje: 1 dan
Prije podne: HŠD i ŠL pozivni referati


— Razvoj (povijesni) broj referata i
tko
— Znanost, prilog (projekti i zadaci
— rezultati istraživanja)
— Obrazovanje
— Muzeji
— Umjetnost i kultura
— Proza
— Monografija
— Bibliografije
— ŠL - svečani broj ili ZBORNIK
— Godišnjica Instituta (50 godina)
C. TERENSKI DIO (treći dan)
— Teza:
— Svi sudionici na iste objekte
— 2—3 ekskurzije prema interesu
(Šumarska, drvna, zajednička, papir i
celuloza)
— voditelji radi izrade programa
Na raspravu šumarskim društvima
preko lista »Hrvatske šume«, Gračan
zadužen da to objavi nakon što »Program
« prihvati Upravni odbor HŠD-a.


OSNIVANJE
HRVATSKE AKADEMIJE
ŠUMARSKIH ZNANOSTI


Upravni odbor Hrvatskoga Šumarskog
društva prihvatio je inicijativu svojih
članova da se organizirano pristupi
pripremama za osnivanje HAŠZ-i.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Osnivači će imenovati svoje predstavOrgani
HŠD-a neposredno će sudje- osnovala Akademija šumarskih znanonike
u inicijativni odbor, koji će obaviti lovati u organiziranju posebnih aktivno- sti.
sve pripreme. sti, kako bi se u što kraćem vremenu


PRAVILNIK O IZBORU POČASNIH I ZASLUŽNIH ČLANOVA


Na osnovi članka 33. Statuta Hrvatskoga
Šumarskog društva 99. Skupština
ovoga Saveza održana 22. prosinca
1994. godine u Križevcima donosi


PRAVILNIK


o izboru počasnih i zaslužnih članova
Članak 1.


Izbor počasnog člana je izuzetno priznanje
— počast koja se dodjeljuje kao
životno priznanje pojedincima, za uspješno
obavljanje stručnih poslova, za
izuzetne zasluge, koji su svojim radom
pridonijeli razvoju i unapređenju šumarstva,
industrije za preradu drva, čovjekovog
okoliša, šumarske znanosti i
stručnog obrazovanja.


Članak 2.
Za počasne članove, u smislu članka


1. ovog Pravilnika, mogu biti izabrani:
a) osobe bez obzira na školsku
spremu i poslove koje obavljaju, ako
su svojim radom kao istaknuti kulturni,
javni, politički ili društveni djelatnici,
ili djelatnici društvenih organa, odnosno
kao istaknuti rukovoditelji organizacija
i njihovih asocijacija i drugih institucija,
doprinijeti razvoju i unapređenju
šumarstva i drvne tehnologije;


b) inženjeri i tehničari šumarstva i
drvne tehnologije:


— koji su svojim radom neposredno
utjecali na inženjere i tehničare šumarstva
i drvne tehnologije i drugih zanimanja
na otklanjanju posljedica velikosrpske
agresije na Hrvatsku;
— koji se uspješno bave znanstvenim
i stručnim radom, i inovacijama u oblasti
šumarstva i drvne tehnologije.
c) inženjeri i tehničari drugih struka
koji su uspješnim radom doprinijeli razvoju
i unapređenju šumarstva i drvne
tehnologije;


d) strani državljani koji uživaju međunarodno
priznanje za razvoj i unapređenje
znanosti, tehnike i tehnologije
u oblasti šumarstva i drvne tehnologije
ili imaju naročito zasluge za razvijanje
prijateljske međunarodne suradnje s
Hrvatskim šumarskim društvom.


Članak 3.


Izbor za zaslužnog člana je posebno
priznanje koje se daje članovima orga


nizacija HŠD-a, odnosno inženjerima i
tehničarima šumarstva i drvne tehnologije
koji su se naročito istakli radom u
trajanju od najmanje deset godina kao
aktivni članovi u jednoj od organizacija
HŠD-a i koji su radili na jačanju i afirmaciji
svojih organizacija.


Članak 4.
Za zaslužne članove, u smislu članka


3. ovog Pravilnika, mogu biti izabrani:
a) inženjeri i tehničari šumarstva i
drvne tehnologije:


— koji u organizacijama inženjera i
tehničara rade na okupljanju progresivnih
snaga i njihovom uključivanju u postupke
u izgrađivanju suvremenih proizvodnih
i ekonomskih odnosa,
— koji imaju priznata stručna i znanstvena
djela ili projekte, koji su se svojim
stručnim radom istakli u znanstveno
istraživačkom radu, školstvu, gospodarskoj
izgradnji, proizvodnji, uslužnim
djelatnostima ili neprivrednim djelatnostima
u oblasti šumarstva i drvne tehnologije,
— koji su se kao aktivni članovi svojih
organizacija istakli kao društveni
radnici i koji su predano, požrtvovno i
dragovoljno radili na razvijanju, unapređenju,
jačanju i afirmaciji svojih organizacija;
b) inženjeri i tehničari drugih struka
koji su svojim predanim radom doprinijeli
razvoju i unapređenju šumarstva i
drvne tehnologije;


c) strani državljani, inženjeri i tehničari
šumarstva i drvne tehnologije, koji
imaju naročite zasluge za razvijanje
prijateljske međunarodne suradnje
HŠD-a.


Članak 5.
Prijedlog za počasnog odnosno zaslužnog
člana Hrvatskoga Šumarskog
društva podnosi Upravni odbor Šumarskog
društva — sekcija.


Po prijedlozima koji stignu najkasnije
jedan mjesec prije održavanja Skupštine,
Upravni odbor Hrvatskoga Šumarskog
društva mora donijeti odluku.


Prijedlog mora biti detaljno obrazložen.


Upravni odbor HŠD-a razmatra prijedlog
i ako bude prihvaćen s dvotre


ćinskom većinom podnosi ga kao svoj
na odluku Skupštini.


O odbijanju ili usvajanju prijedloga
Upravni odbor kojem je podnijet prijedlog,
dužan je obavijestiti predlagača.


Za počasnog, odnosno zaslužnog
člana izabran je onaj kandidat za koga
je glasovalo dvije trećine delegacija nazočnih
na Skupštini.


Forumi jedne organizacije ili pojedinci
ne mogu javno predlagati lica za
izbor počasnog odnosno zaslužnog
člana udruge organizacije.


U tijeku rada Skupštine izuzetno
može biti podnijet prijedlog za izbor
počasnog odnosno zaslužnog člana ako
je postignut potpun dogovor i suglasnost
svih delegacija.


Počasnim, odnosno zaslužnim članovima
izdaje se o tome posebna povelja
ili diploma.


Povelja (diploma) mora sadržavati
pored imena dobtnika i datum odluke
Skupštine organizacije koja je obavila
izbor, kao i naziv organizacije koja je
počasnog člana odnosno zaslužnog
člana izabrala.


Povelje (diplome) počasnog odnosno
zaslužnog člana ne razlikuje se po izgledu
i obliku., već samo u tome da li
se dodjeljuje počasnim ili zaslužnom
članu, što je u povelji (diplomi) ispisano
krupnim posebnim slovima.


Izgled i oblik povelje (diplome)
određuje organizacija koja je izdaje, s
tim da mora sadržavati znak.


Članak 7.
Predaja diplome obavlja se na svečan
način i tom prilikom se dobitniku dodjeljuje
i zlatna značka.


Članak 8.


Prava počasnog odnosno zaslužnog
člana su pored prava redovnog člana
još i slijedeća:


— da prisustvuju kao gosti ako nemaju
svojstvo delegata redovnim skupštinama
i svim stručnim i drugim skupovima:
kongresima, savjetovanjima, seminarima
i slično koje organizira organizacija
koja ga je izabrala bez plaćanja
kotizacije ili druge naknade;
- da sve publikacije i materijale
koje objavljuje organizacija koja ga je


ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 57     <-- 57 -->        PDF

izabrala dobivaju besplatno;


— da obvezno budu pozivani na svečane
skupove i priredbe koje organizira
organizacija koja ga je izabrala.
Članak 9.


Zvanje počasnog ili zaslužnog člana
gubi se na OSNOVI PRESUDE
SUDA ČASTI.


Zvanje počasnog ili zaslužnog člana
prestaje ako je takav član osuđen od
redovnog suda za krivično djelo.


U slučaju prestanka zvanja počasnog
ili zaslužnog člana iz prethodnih stavaka
zatražit će se vraćanje povelje (diplome).


Članak 10.
Ovaj Pravilnik donijela je 99. Skupština
Hrvatskoga Šumarskog društva
održana 22. prosinca 1994. g. u Križevcima.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje
se od dana donošenja.
Križevci, 22. prosinca 1994.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 58     <-- 58 -->        PDF

´"US1?


"/Sr"


^7 n
>1^


t. 7!
GO )´?´
«
*ffcwMf l?´l<*1^3 I/" f ´ ´ I«.´ RV; *
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Prevtšnja odluka kojom grof Goluchowski, predsjednik Carskog-kraljevskog ministarstva
unutarnjih posala iz Beča obavještava bana Coroninia daje dopušteno ustrojenje
gospodarsko-Sumarskog učilišta i ratamice u Križevcu.


IZ1401759.


Njegovo Carsko-kraljevsko Apo


stolsko Veličanstvo je s previšnjom


Odlukom od 12. travnja tekuće


godine, prema prijedlogu cjelovitih


odredbi koje su dogovorene s


Vašom ekscelencijom, prilog pod


1.110., za podizanje gospodarskog i


šumarskog učilišta u vezi s ratar


nicom u Križevcu, u Hrvatskoj, iz


voljevalo odobriti i najmilostivije


dozvoliti, da se Hrvatska


zemaljska, konkurencijalna i
komercijalna zaklada, na način
kao što je to zatraženo priloženim
brojčano dokumentiranim glavnim


prijedlogom, kao ovdje pod 2.14.,
može obavezati da snosi troškove


prvog podizanja i uređenja kao i
novih troškova upravljanja i
održavanja (ove škole).


Njegovom Gospodstvu
Carsko-kraljevskom Banu
Hrvatske i Slavonije
Feldmaršahi Lajtnantu
Ekscelenciji


Grofu
Coronini Coronberg


^y/7l& A´#/4. A>ens. C ylM*JćS&int*
,»«.... /J>, s.... (Ppt^u /.,. ,y* r,^.


r/».


s,„ ytyi, -J*,-//1 .0.


-v


f> T» /v*r* ^-^*-iC´ — *
s,*,.
v#/.„S.„< jf^.y^^.^^^6. f/f"


~#*jr s*.


ARHIV HRVATSKE
ZAGREB