DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 8     <-- 8 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 331-337
mislili ljudi, da šume ima u izobilju, i gdje su poradi
toga šume, koje obarajuće drvlje bez razloga, koje
obratjajući ih na svrhe gospodarske, znamenito izkrčile
«. Stoga treba »obdržavati pravi razmjer medu potroška
dervah i odgovarajućeg stanja šuman« (str. 182).
To će se postići uređenjem šuma metodom rašestarenja
i pošumljivanjem raspoloživih nepošumljenih površina.
Kako, odgovorio je jednim primjerom. Dodajmo, da
je u ono vrijeme u Europi vladala bojazan, a Tomić
ne naglašava da li je situacija i kod nas slična onoj u
Europi.


U trećem dijelu članka, objavljenom u 12. broju,
Tomić piše o pošumljivanju. Iz tog dijela navodimo
odlomak o prikazu obavljenih pošumljivanja, jer je to
i prilog povijesti pošumljivanju kod nas. Tekst glasi:


»U si. narodnoj sluinskoj regimenti ima borovik, što se
zove Bosiljevo. Tu su po lepom suhom vremenu rano u
proletje vas berek i paprat, koj je već verlo gusto bio uzrasto,
upalili i do zemlje ga popalili. Požarište ovo uzoraše zatim
na brazde, metnuvši svaku brazdu na 3 od prilike stope
širine. Budući ovako zemlja uzorana, povlačiše brazde jedan
put i posijaše na njih borovo seme i povlačiše po drugi put
brazde š derljačom (branom) neoterjenom po čemu je seme
u zemlju došlo te tako setva okončana bila. Drugoga leta
na neuzoranih 2 stope širokih, brazdah podigo se opet berek
i paprat, i na istih uzoranih brazdah nikoše po koji paprati,
nu time mladjani usev i obranu dobi proti vetrz i nepogodam,
te je veselo uspevao.


Na ovi se način od 1828. do 1840. godine 214 ralih
pustare pretvorilo u krasan borovik. Nu 1840. godine pojavio
se požar, koj je mladoj toj šumi mnogo štete nanio.


Isto tako u Babinoj gori, si. nar. sluinske regimente,
gde je također zasijana šuma, i gde su ponajviše na brazde
posijali borovo seme, ima jedna dolina, na kojoj su posijali
želud (hrastov žir) s najboljem uspehom ovako:


Buduć želud u listopadu (Okt.) pobran, da njegovo čuvanje
nema neprilike, posijaše ga odmah u jesen, čega radi,
kao što obično biva berek i paprat, do zemlje popališe.
Potom su zemlju plitko uzorali, i čim su rezali prvu brazdu,
težak jedan, idući za plugom, metao bi želud na stopu duljine
u zemlju. Režući drugu brazdu, pokriše pervu, u kojoj već
želud bjaše, i na ovi su način setvu od brazde do brazde
nastavljali bez velika truda. Želud biaše pri tom potpunu
zemljom pokriven, i u proletje uznice tako lepo, da se ta
setva brojiti može medju one, kojeno najvretnije tegoše za
rukom.« I dodaje, da je ovdje bila pjeskovita ilovača, ali
ako je zemlja teža treba i dvostruko oranje. (Str. 239—240).


U istom godištu objavljen je i prijevod članka iz
časopisa Gospodarskog društva »vel. hercežije Hessu«
O uplivah šumah na plodovitost zemljan. Ime prevoditelja
nije objavljeno, ali se pretpostavlja da ga je
preveo A. Tomić.


2.
U banskoj ili civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji od
1. siječnja 1858. godine stupio je na snagu Zakon o
šumama koji je 1852. godine donijet za zemlje austrijske
carevine, odnosno zapadne pole Austro-ugarske
monarhije. Uz taj Zakon donijet je i šumsko-odštetni
cjenik kojeg je već u rujnu 1857. godine u br. 39.
objavio Gospodarski list. Tomić je taj cjenik izdao iste
1857. godine na njemačkom jeziku pod naslovom
(prema priloženoj reprodukciji naslovne stranice), koji
u hrvatskom glasi: Šumsko-odštetni cjenik na temelju
nad} Den


®ninDfftfcen bcr 23eWage D .


M


mit
nUstlj´djfieii jJattnte »om 24. ,3uiii 1857 ttlajfentn, mio »om


1. .SBnntr 1858 in Wukftmitit trttenoen ntaen
Slfltrtm 18&V.


3?o!ionc I . SBuajbrtiđf rei t> c,8 Dr. Siubnjtg ©oj


Šumsko-odštetni cjenik po zasadama Priloga D dopuštenim
najvišim Patentom od 24. V. 1857. i od 1. siječnja 1858. na
snagu stupajućeg Zakona o šumama


Priloga D najvišeg Patenta od 24. lipnja 1857. godine
k Zakonu o šumama koji stupa na snagu 1. siječnja
1858.


Svoj uvod u Cjenik Tomić je obilježio sa »Zagreb,


3. studenoga 1857.« Uz novčane iznose odštete, tarifne
stavove, date su i upute za njegovu primjenu u kompliciranim
slučajevima. Tako, npr., »ako se ukradu
jače motke za obruče« primijenit će se cijena za tehničko
drvo IV. i V. stavke Cjenika.
3. U Listu mesečnom 1843. godine Tomić je prikazao
obrise »racionalne metode uređivanja šumskog gospodarstva
«, kako ju je sam nazvao, a razradio tridesetak
godina kasnije u Šumarskom listu u raspravama.
a) Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uređene
šume i njihov razmjer međusobno i prema površini
ciele šume obzirom na ophodnju — god. 1877.
br. 2. str. 133-134,


b) Razjašnjenje k racionalnoj metodi uređivanja
šumskog gospodarstva - 1883. br. 3. str. 106-123,
c) K pitanju koja je odgovarajuća mjera naravi šume,
kod šumsko uređenja uporabiti ima - 1884. br.


1.
str. 5-8,
d) Dodatak razjašnjenju rationalne methode uređivanja
šumskog gospodarstva — 1884. br. 2, str.
84-92,