DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Jedna austrijska tvrtka prošlog je
ljeta (1994.) za smrekove furnirske
trupce ponudila 1580 austrijskih šilinga,
a za A trupce 230 austrijskih šilinga
više nego za B trupce. Cijena B trupaca
iznosila je 980 austrijskih šilinga. Te
razlike u cijeni upućuju na korisnost
čišćenja debla od grana, posebno u seljačkom
maloposjedu.


Cijena smrekovo/jelovih trupaca B
klase u Austriji do lipnja 1992. godine
kretala se oko 1150 austrijskih šilinga.
Godinu dana kasnije pala je na 810
austrijskih šilinga i na tom se iznosu
zadržala četiri mjeseca kada je počela
rasti i u travnju 1994. godine dosegla
950 austrijskih šilinga.


Za polaganje državnog stručnog ispita
u Austriji potreban je najmanje
trogodišnji rad poslije diplome pod
vodstvom šumarskog stručnjaka.
Glavna područja ispita sačinjavaju:


— šumska ekologija (uzgajanje i zaštita
šuma),
— tehnika (tehnika rada i organizacije,
strojevi),
— gospodarenje (kalkulacije, organizacija
gospodarenja) i
— pravo (općenito i specifično šumarsko).
U NEKOLIKO REDAKA


Šumski kompleks Puszcza Bialowieza
zauzima površinu od 145 000 ha, od
čega je 58 000 ha u Poljskoj, a 87 000
ha u Bjelo-Rusiji. U Poljskoj je 5069
ha izdvojeno za nacionalni park, 4750
ha kao prirodno zaštićeno područje te
48 ha kao rezervat za uzgoj rijetkih
životinja, posebno bizona. - Ostala površina
je gospodarska šuma u kojoj ophodnja
za hrast iznosi 240 godina, a za
obični bor 140 godina. Kao primješane
vrste na sušem staništu nalazi se obični
grab i gorski javor, a na vlažnijim staništima
jasen i crna joha.


Austrijski šumoposjednici darovali su
početkom 1994. godine dva transporta
drva za Bosance. Jedan transport dobili
su žitelji Orašja u Bosni, a drugi izbjeglice
u izbjegličkom logoru Gašinci kod
Đakova (F Vi 68).


U Norveškoj je već donesen, a u Finskoj
i Švedskoj u pripremi je novi Zakon
o šumama s jako naglašenom ekološkom
komponentom. Sadržavat će
ekobilancu, a velike čiste sječe bit će
zabranjene.


Tri milijuna m3 drva trošit će tvornica
celuloze koja se podiže na zapadu
Finske. S godišnjom proizvodnjom od
600 000 tona celuloze to će biti najveća
tvornica u svijetu. U tvornici će biti
zaposleno 1500 radnika.


Za ograničenje izvoza oblovine iz sjeveroistočnih
dijelova USA bori se novoosnovano
Udruženje protiv izvoza
oblovine listača. Članovi tog Udruženja
nisu pripadnici Pokreta zelenih nego
drvna industrija. Ako se izvoz ne može
potpuno isključiti treba ga bar zakonskim
mjerama ograničiti na razumnu
mjeru. Jedan od osnovnih razloga je, i
to na prvome mjestu, briga za potrajnost
gospodarenja šumama u USA, a
upozorava se i na činjenicu da i zemlje
TREČEG SVIJETA uvode ograničavanja
izvoza oblovine.


Na Sveučilištu za kulturu tla u Beču
/Universitat fur Bodenkultur ili skraćeno
BOKU/ upisano je 8000 studenata.
Najveći priliv studenata imaju studijska
usmjerenja planiranje krajolika i
njega krajolika. Na studiju šumarstva
upisan je ukupno 821 student, od čega
153 u prvu godinu.


U Gornjoj Austriji oko 300 seljaka
bavi se uzgojem božičnih drvaca. Na
poticaj Poljoprivredne komore osnovana
je Radna zajednica seljaka proizvođača
božičnih drvaca i ukrasnog bilja
(ARGE), s ciljem međudobnog povezivanja
i informiranja o tržištu, a u
budućnosti i zajedničkom prodajom.


O. P.