DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 15.9 (497.13 - Baranja) Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38


UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJAČI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH
ŽIVOTINJA OD PRIMJENE KEMIJSKIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA
NA LOVNO-ŠUMSKOM PODRUČJU SJEVEROISTOČNOG DIJELA BARANJE


THE ENDANGERMENT OF SOME SPECIES OF HUNTING WILDLIFE
AND PERMANENTLY PROTECTED ANIMALS FROM THE APPLICATION
OF PROTECTIVE CHEMICAL AGENTS ON THE HUNTING-FORESTRY AREAS IN
THE NORTH-EASTERN PART OF BARANJA


Mr. sc. Darko GETZ*


SAŽETAK: U razdoblju od I960.—1990. na lovno-šumskom području
Baranje te u užoj okolici grada Osijeka nađen je veći broj životinja za koje
se pretpostavlja da su uginule od trovanja nepoznatim zaštitnim sredstvom.


Uginule i bolesne životinje nalazili smo na području Beljskog lovišta (u
zaštićenim objektima prirode, Kopački rit) i na oranicama Poljoprivredno-industrijskog
kombinata (PIK) »Belje«. Samo manji broj našli smo u užoj
okolici Osijeka. Ugroženost od trovanja veća je u zoni dodira kulturne stepe
s prirodnim ekosustavom.


Prema našim zapažanjima najugroženije vrste su: srna, divlja svinja, europski
zec i rod rovki (Soricidae), a od ptica: divlje guske, orlovi štekavci,
galebovi, vrane gačci. Ugrožena je i riba i brojne vrste beskralješnjaka koji
žive u vodama ovog područja.


Intoksikacija je dokazana samo u slučaju orla štekavca i ribe. Do ugibanja
divljači i drugih korisnih životinja dolazi najčešće zbog nepažnje rukovatelja
zaštitnim sredstvom. Potrebno je pooštriti kontrolu prometa i uporabe zaštitnih
sredstava. U slučajevima štete od divljači i ptica preporučuje se uporaba
ekološki najprihvatljivijih sredstava koja su u službenoj uporabi. Od poljodjelaca
se zahtijeva veća pozornost i obzir prema divljači u zoni dodira prirodnih
ekosustava s kulturnom stepom.


Ključne riječi: Kopački rit, divljač, ptice, trovanje, zaštita . . .


UVOD - Introduction


U razdoblju od 1960.-1990. godine na području
sjeveroistočnog dijela Baranja i u užoj okolici grada
Osijeka nađen je veći broj životinja za koje je dokazano
ili se sumnjalo da su uginule od trovanja nepoznatim
zaštitnim sredstvom.


Uginule i bolesne životinje nalazili smo na području
Beljskog lovišta J. P. »Hrvatske šume« (u Specijalnom
zoološkom rezervatu i Parku prirode »Kopački rit«,


17.720 ha) i na oranicama Poljoprivredno-industrijskog
kombinata »Belje«. Samo manji broj životinja našli
smo u užoj okolici grada Osijeka.
Na osnovi iskustva, ugroženost od nesavjesne uporabe
zaštitnih sredstava veća je u zoni dodira kulturne
stepe s prirodnim ekosustavima (karta 1). Granica između
šumsko-stepskih, močvarno-ritskih biljnih zajednica
i kulturne stepe dugačka je gotovo 60 km i pruža


* Mr. sc. Darko Getz, Uprava šuma Osijek, JP »HRVATSKE ŠUME«