DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVUAĆI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
se pravcem sjever - jug od Banskog brda do rijeke lja svinja, lisica, europski zec i mali sisavci iz skupine
Drave. To je ujedno i granica između posjeda PIK rovki (Sorcidae), a od ptica rod gusaka, orlovi štekavci,
»Belje« i J. P. »Hrvatske šume«. škanjci, galebovi i vrani (Tablica 1). Ugrožena je i


riba i brojne vrste beskralježnjaka koji žive u vodenom
Od sisavaca najugroženija je srna (poljski tip), divprostoru
ovog područja.


B A H A K J A


LOVNO-ŠUKSKO PODRUČJE J-P - "HRVATSKIH ŠUMA"


X . 1 : 200.000
L K G K N D A


- NASIP "DRAVA-DUHAV" I "KOPAČEVO-ZMAJEVAC"
O - NASELJA - PUSTARE
—. - GRANICA IZMEĐU POLJOPRIVREDNIH ORANICA
I LOVN0-ŠUMSK0C PODRUČJA "HRVATSKIH ŠUMA"
UH
- LOVNO-ŠUMSKO PODRUČJE
Jft \ - RIJEKE, JEZERA. DUNAVCI. BARE, EOKOVI


NALAZI UGINULIH KRALJEŠNJAKA
Died vertebrate findings


Divlja svinja U razdoblju od 1960.-1990. godine zabilježili smo
(Sus s. scrofa Linn. 1758) više slučajeva uginuća divljih svinja. Jedno masovnije
uginuće dogodilo se 1970. godine u blizini sela Draž.


Medu krupne papkare koji žive u Baranji ubrajaju


U jednom plitkom vodotoku pronađeno je 20 uginulih


se divlje svinje. Prema posljednjem prebrojavanju u


divljih svinja (pretežno nazimadi).


1991. godini, — na lovno-šumskom području »Hrvat


skih šuma« u Baranji živjelo je 2.049 divljih svinja.
Obična srna - (poljski tip)*


Divlje svinje hrane se pretežno u šumi i ritu, ali


(Capreolus capreolus Linn. 1758)


povremeno odlaze na oranice PIK-a »Belje«, gdje dolaze
u dodir s različitim zaštitnim sredstvima koja se Od trovanja pesticidima povremeno strada i druga
koriste u poljodjelstvu. divljač. Godine 1990. na lucerištu u blizini sela Po


* Radi se o istoj vrsti prilagođenoj uvjetima kulturne stepe