DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJAČI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
RONOM zbog štete koju su prouzročili na pokusnim
parcelama sjemenskog kukuruza.


Obični galeb


(Larus ridibundus L., 1758)


Osim spomenutih vrsta ptica trovanju su izloženi i
galebovi, posebice vrsta obični galeb, koja je najčešća
u ovom kraju.


Galebovi se hrane pretežito ribom, ali ih sve češće
zapažamo na oranicama i gradskim smetištima.


Uginule galebove pronalazili smo oko Kopačkog
jezera, na ribnjacima PIK-a »Belje«, na Staroj biljskoj
Dravi i na drugim mjestima u Baranji. Svi nađeni
primjerci bili su lagani kao pero. Pojedine žive primjerke
odnosili smo u Institut, i pokušali ih liječiti.
Unatoč davanju prirodne hrane te vitaminskih koktela,
ugibali su za kratko vrijeme. Postoji sumnja da su
ptice možda ugibale od bolesti.


Divlje guske


(Anser, Brisson, 1760)


Na području Zoorezervata »Kopački rit« i istoimenog
Parka prirode već godinama opstoji populacija
sive divlje guske (Anser a. anser L., 1758). Tijekom
listopada dolaze i druge vrste gusaka. Najbrojnije su
guske glogovnjače (Anser fabalis L., 1758). Jata su
vrlo velika i često broje više od 30.000 primjeraka.


Noće na Kopačkom jezeru, a preko dana odlaze na
oranice i polja PIK-a »Belje« i preko Dunava u Bačku
gdje se zadržavaju i hrane.


Uginuća divljih gusaka prijavila je Šumarija »Tikveš
«. Nađeno je 24. uginule divlje guske (vrsta nije
utvrđena) za koje se sumnja da su otrovane nepoznatim
zaštitnim sredstvom (Gec, 1972.).


Riječna riba


(Pisces)


Na području baranjskog podunavlja živi 43 autohtone
i 8 aloktone vrste ribe. Riba živi u otvorenom
toku rijeke Dunava i Drave, te u brojnim melioracijskim
kanalima i barama nezaštićenog i zaštićenog (od
poplave) područja Baranje.


Uginulu otrovanu ribu nalazili smo u kanalima pustara:
»Jasenovac«, »Sokolovac« i »Mirkovac«, u kanalu
Barbara i u Staroj biljskoj Dravi.


Najugroženije porodice riba su: štuke (Esocidae),
šaranke (Cyprinidae), somovi (Siluridae) i grgeči (Percidae),
tj. vrste: crvenperka, deverika, kesega, obični
šaran, štuka, som, smuđ.


Utjecaj zaštitnih sredstava na ostali živi svijet hidroekosustava
istraživanog područja nije ispitan. Utvrđeno
je samo pogoršanje ekoloških uvjeta i nestanak
nekih životinjskih vrsta.


RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Discusion and conclusion


Suočeni sa činjenicom da se danas u zaštiti šumskih
i ratarskih kultura koristi oko 630 različitih zaštitnih
sredstava (Maceljski et al., 1993.) od kojih je većina
otrovna za životinje, zabrinuti smo za opstanak rijetkih
i prorijeđenih vrsta koje su od posebnog kulturnog,
edukativnog, znanstvenog i turističkog značenja za Baranju
i istočnu Slavoniju. Pri tome mislimo i na europskog
zeca, vrlo značajnu lovnu divljač, koja postaje
sve rjeđa kao i orlove štekavce kojih u Baranji ima
još oko 18 pari.


U tablici 1. navedeni su pojedinačni slučajevi uginuća
životinja za koje nismo sa sigurnošću utvrdili
uzročnika iz razloga što su kemijsko-biološke analize
vrlo skupe, a često ne dokazuju vrstu upotrebljenog
zaštitnog sredstva kojim je neka životinja otrovana.


O trovanju divljih svinja kod sela Draža postoje
različita mišljenja. Neki lovni stručnjaci vjeruju da je
trovanje prouzročeno otrovnim mamcima za miševe i
voluharice (rodenticidima), a drugi ga pripisuju trovanju
ureom s kojom se najčešće pa priručnim stovarištima
u blizini oranica ne ophodi s dovoljnom pozornošću.


Osim divljih svinja ugrožena je i srneća divljač
(poljski tip srne). Prema informacijama članova lovač


kih društava »Zec« iz Branjine i »Srndać« iz Kneževa,
prvo veće ugibanje srneće divljači zabilježeno je 1983.
godine. Pomor srna u 1990. godini prouzročen je insekticidom
Thiodanom E-35, koji nema uporabnu dozvolu
za uništavanje glodavaca.


Spomenutim insekticidom prvi su se počeli koristiti
vinogradari i voćari koji su sasvim slučajno ustanovili
njegovu učinkovitost u suzbijanju glodavaca. Nakon
toga počeli su ga koristiti i ratari na djetelištima (Špoljarić,
1992.).


Thiodan E-35 je zaštitno kemijsko sredstvo vrlo
pogibeljno za divljač ukoliko se primjenjuje na otvorenim,
neogradenim površinama. Štete divljači bile bi
znatno manje da se prije tretiranja postavi poljari, koji
bi za vrijeme karence sprečavali dolazak divljači.


Osim srna, uginuo je i veći broj običnih zečeva
(Lepus europaeus Pallas, 1778.) i stanoviti broj vrlo
korisnih rovki (Soricidae), koje obično prate najezde
miševa i voluharica s kojima se i hrane.


Ugroženost rovki nije posebno istraživana, stoga
se ne zna prava veličina štete. Uvjerljiva je pretpostavka,
da se nakon suzbijanja glodavaca javlja tzv. »biološki
vakuum«, privremeni nestanak rovki, koji će kroz
neko vrijeme ispuniti pridošle rovke iz bliže okolice.