DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJAČI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE.. Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
Budući da šumske površine graniče s poljodjelskim trebalo bi poboljšati suradnju Službi za zaštitu šuma
površinama, interesi oko zaštite kultura trebali bi biti s odgovarajućim službama za zaštitu poljodjelskih i
obostrani. Najčešće životinje iz prirode ugrožavaju postočarskih
kultura i nastambi. Zajednički bi trebali
ljodjelske kulture, a rjeđe stoka ratara ugrožava šumrješavati
probleme i nesuglasice, kako je to praksa u
ske kulture. Štete u poljodjelstvu koje prouzrokuje zapadnim zemljama. S druge strane, Državna uprava
divljač znatno premašuju novčane vrijednosti šteta na za zaštitu kulturne i prirodne baštine i Državna uprava
divljači zbog nepravilne (i protuzakonite) uporabe zaza
zaštitu okoliša, trebale bi zajedno s Ministarstvom
štitnih sredstava. Vjerojatno je to razlog zbog čega se za poljodjelstvo i šumarstvo inicirati ozakonjenje ekoponeki
poljodjelci nesavjesno odnose prema zaštiti loški najučinkovitijih metoda i sredstva za suzbijanje
lovne faune i zaštićenim životinjama. U budućnosti šteta od divljači i šteta na divljači.


LITERATURA


1.
Gee, D. (1972.) Kopačevski rit — Upravljani prirodni Mikuska, J. (1980.) Ugibanje ptica u upravljanom prirezervat,
Jelen - jubilarno izdanje, str. 118—131, rodnom rezervatu »Kopački rit« 1978, Larus 31—32.
časopis Lovno-šumskog i poljoprivrednog gazdinstva str. 441-442, godišnjak Zavoda za ornitologiju Istra
»Jelen« — Beograd. živačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti, Zagreb.


2.
Ham, J., Mikuska, J., Gee, D. (1989.) Ekološka
uloga bjelorepana, Haliaeetus albicilla L., Zbornik Mikuska, J., Mikuska, T. (Rukopis) Kolonija gačaca,
radova 3. simpozija »Suvremeni pravci uzgoja divljaCorvus
frugilegus L., u Hrvatskoj u 1993. godini,
či«, 25., 26. i 27. maj 1989., na Brijunima. Osijek.
3.
Maceljski, M., et. al. (1993.) Pregled sredstava za Špoljarić, J. (1993.) Zimsko suzbijanje poljskih glodazaštitu
bilja u Republici Hrvatskoj, Glasnik zaštite vaca, Gospodarsli list 1, str. 33, Zagreb.
bilja, 3/4, god. XVI, str. 143-147, glasilo Sekcije za Zavod za prostorno planiranje i urbanizam Zajednice opbiljnu
zaštitu Hrvatskog agronomskog društva, Zaćina
Osijek, (1980.) Kopački rit, str. 25-29, Prostorni
greb. plan — prijedlog, Osijek.
SUMMARY: In the period from 1960—1990. on the hunting-forestry
ground in Baranja and in the close surroundings of the town Osijek, a large
number of animals was found, for which there was a suspicion that they had
died because of poisoning with unkhown protective device.


We were finding dead and sick animals in the area of the hunting ground
Belje (Special ZOO Reservation Kopački rit) and on the fields of Agricultural


— industrial combine »Belje«. Only a small number of animals has been
found in the close surroundings of the town Osijek, Poisoning endanger is
bigger in the zone of meeting the cultural steppe with the natural ecosystems.
According to our observations, the most endangered species are: does,
boars, European hare and shrews (Soricidae), and birds: wild geese, white-tailed
sea eagles, gulls and rook crows. Fish is also endangered as well as
numerous kinds of invertebrates that live in the water parts of this area.


Intoxication was proved only in the case of white-tailed sea eagles and
fish. Dying of deer and other useful animals appears mostly because of the
carelessness of protective device worker. It is necessary to intensity traffic
control and control of the protective device use. In the cases of damage
because of deer and birds, it is recommended to use most acceptable ecological
devices which are in official use. Farmers must greater attention and be
considerate of deer in the zone of meeting the natural ecosystem with the
cultural steppe.


Key words: Kopački rit, wildlife, birds, poisoning, protection . . .