DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 431.9:18 (497.13 - Jadransko područje) Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 39-43


UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA
U PRIOBALNOM DIJELU JADRANA S OTOCIMA TIJEKOM 1994. GODINE


INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF FOREST
FIRES ALONG THE ADRIATIC COAST AND ISLANDS DURING 1994


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: U članku su prikazane vremenske prilike i njihov utjecaj na
pojavu šumskih požara u priobalnom dijelu Jadrana s otocima od 1. travnja
do 30. rujna 1994. Sušna razdoblja, prikazana kroz meteorološki indeks
opasnosti od šumskih požara, uvjetovala povećanje čestina u klasama velike
i vrlo velike opasnosti u srpnju i kolovozu, što je utjecalo na veći broj
šumskih požara većih razmjera.


Uz učinkovito djelovanje unajmljenih protupožarnih zrakoplova Canadair
CL-215,6 protupožarnih helikoptera »MI-8«, koji su djelovali u parovima iz
zračnih luka Krk, Split i Dubrovnik, kao i novi ustroj Hrvatske vatrogasne
zajednice, znatno je smanjena sagorjela površina po jednom šumskom požaru.


UVOD


Vlada Republike Hrvatske u ožujku je ove godine III. Aktivnosti u uspostavi učinkovita sustava za
na temelju članka 3. stavka 5. Zakona o zaštiti od gašenje požara.
požara, donijela Program aktivnosti u provedbi poseb


U drugom je poglavlju Državni hidrometeorološki


nih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku


zavod Republike Hrvatske naznačen kao nositelj za


Hrvatsku u 1994. godini.


datka da od 1. travnja do 1. listopada izračunava
Program se sastoji od tri poglavlja, i to: dnevne meteorološke indekse opasnosti od šumskih


I. Osiguranje normativnih i općih postavki za
požara (IOP), a za katastrofalnih šumskih požara poostvarivanje
programa zaštite od požara, red IOP-a u obvezi je dostavljati i vrlo kratkoročnu
prognozu (nowcast) za područje zahvaćeno velikim


II. Provođenje preventivnih aktivnosti u uklanjanju
šumskim požarom, s posebnim osvrtom na promjenu


opasnosti od nastajanja i širenja požara i tehnoloških


smjera i brzine vjetra.


eksplozija s naznakom nositelja zadataka, i


ŠUMSKI POŽARI TIJEKOM 1994. GODINE


Na temelju podataka Odjela informatičkog sustava
požara smanjen je 33,3%, a ukupno je spaljena površina
smanjena 308%.


Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske


Prema toj evidenciji i citiranu razdoblju, u tablici


za razdoblje od 1. travnja do 30 rujna 1994. godine,


1. dat je iskaz većih šumskih požara (iznad 100 ha
na području priobalnog dijela Jadrana naše zemlje za


spaljene površine po jednom požaru) za priobalni dio
bilježeno je 140 šumskih požara (spaljeno je 4520 ha). Jadrana s otocima, s klasom opasnosti na dan nastanka


Prema istom razdoblju u prošloj godini, broj šumskih
šumskog požara.


* Tomislav Dimitrov, dipl. inž. DHMZ RH, Zagreb, Grič 13