DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 45     <-- 45 -->        PDF

T. Dimitrov: UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA U PRIOBALNOM DIJELU JADRANA... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 39-43
LITERATURA


Bertović, i drugi, (1987): Osnovne zaštite šuma od požara, rujan 1994., Odio informatičkog sustava MUP-a RH
CIP, Zagreb. 1994, Zagreb.
DHMZ, (1994): Bilten iz područja meteorologije, hidrologije vlad a Republike Hrvatske: Program aktivnosti u provedbi
i zaštite čovjekova okoliša 6/94, 7/94, 8/94 i 9/94. posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Re-
MUP RH, (1994): Podaci o šumskim požarima za priobalni publiku Hrvatsku u 1994. godini, sjednica od 17.
dio Republike Hrvatske za razdoblje 1. travanj — 30. ožujka 1994. Zagreb.


SUMMARY: This paper deals with weather conditions and their influence
on the occurrence of forest fires along the Adriatic Coast and islands from
1st April up to 30th September 1994. Dry periods indicated by the meteorological
index of forest fire risk resulted in an increase of sectors in classes
of great and very great risk in July and August, contributing to a larger
number of forest fires of greater dimensions.


The combined efficient operation of hired anti-fire airplanes Canadair
CL-215, six anti-fire helicopters Ml-8, operating in pairs from airports at
Krk, Split and Dubrovnik, together with the new organization of Croatia Fire
Brigade Association, considerably reduced the burned area per forest fire.


ORGANIZACIJA ŠUMARSKE SLUŽBE 1747. G.
U GRADIŠKOJ PUKOVNIJI


Čim su Turci bili istjerani iz Slavonije, već 1691. god., Graničari, osim
kordunske službe morali su obrađivati oficirsku zemlju, a ekonomskim upraviteljima
davati desetinu. Obaveza na obradu zemlje prestala je 1747., a na
desetinu 1700.


General Hildburgshausen izdaje 1747. god. za Gradišku pukovniju naredbe
o organizaciji šumarske službe. Imenovano je 5 šumara s plaćama u
naravi, t.j. u drvima.


1764. god. uređena je žirovina, lov, ribolov i točenje pića. Oficiri nisu
smjeli točiti piće.
1764. god. izdane su naredbe, da svaka graničarska kuća treba predati
3 svračje i 30 vrapčijih glava u sjedište svoje satnije.
1780. god. izdana je naredba da svaki šumar treba ubiti 6 vukova, a selo 2.
1784. god. car Josip II. zabranio je zvoniti radi razbijanja oblaka.
1804. god. organiziraju se seoski hambari, u koje bi se hrana skupljala
kao rezerva. 1816. god. je bila glad, te su ti hambari dobro poslužili.


11. IV. 1848. god. Graničari su oslobođeni vršenja carske tlake (rabote).
29. X. 1850. god. uveden je strogi monopol na duhan.