DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Lokalitet je 43. odjel g. j . Zalesina Šumarija
Skrad. Pokus osnovan 1970. godine
sadnjom duglazije, goleme tuje,
goleme jele, obične jele, obične smreke
i sitkanske smreke. Rezultati: »Zelena
duglazija ima vrlo intenzivan visinski i
debljinski rast i prirast, dobro zdravstveno
stanje i visoku kakvoću debla
(te) se preporuča njezino unošenje u
skupinama u slična bukova staništa u
Gorskom kotaru. . . . obična jela i
obična smreka kao domaće vrste imaju
prednost za masovno unošenje na staništu
degradirane bukve . . . Sitkanska
smreka za sada pokazuje najslabije rezultate
i ne preporuča se njezino unošenje
«.


P. RastovskiiK. Bezak: Istraživanja
stanja prehrane i rasta obične buKatalog
knjiga 94/95 »Lov — ribolov
doživljaji su prirode« predstavlja ponudu
214 knjiga iz lovstva i ribolova
»kuhinje za divljač i ribu« te umjetničke
i slikovne vodiče za prirodu.


Knjige o lovstvu razvrstane su na:
općenito o lovu
i za izobrazbu 25 knjiga,


o divljači
i o staništima 39 knjiga,
lovna praksa 16 knjiga,
oružje i streljivo 10 knjiga,
lovački psi 23 knjige,
doživjaji u lovu,
beletristika i
putni vodiči 70 knjiga.
Iz ribolova i udičarenja ponuđeno je
10 knjiga, pripreme divljači i ribe 8, te
iz umjetnosti 7 knjiga.


Od 241 knjiga kao nove označene su


25. Od novoizašlih knjiga izdvajamo:
— knjigu E. Wagennechta Bewirtschatung
von Schalenwild tj. gospodarenje
s papkarskom divljači (jelen, srna,
muflon, divlja svinja). U knjizi se naglašava
da u uzgoju divljači treba voditi
računa i o »zdravoj šumi«, tj. da brojno
stanje divljači treba biti ograničeno
kako ne bi ugrožavalo šumu. Opseg
knjige je 472 stranice sa 150 slika; cikve
(Fagus sylvatica L.) panonskog
područja Hrvatske. — »Bukvi pogoduje
sastojinski oblik gospodarenja, a uzgojne
radove proreda prvenstveno provoditi
u proizvodnom dijelu sastojine
(ali) je potrebno neminovno nastaviti s
daljnim istraživanjima«.


Pregledni članci su:


J. Gračan: FAG7AUSTRIA - Seminar
o ekonomici i iskorištavanju
šuma za zemlje u prijelazu na tržišnu
ekonomiju i
M. Harapin: Izvješće o sudjelovanju
Republike Hrvatske na prvom sastanku
stručnjaka o nastavku rada II.
ministarske konferencije o zaštiti šuma
Europe 23-24 lipnja 1994.
KATALOG KNJIGA
ZA LOVSTVO I RIBOLOV


jena knjige je 686 austrijskih šilinga
(oko 370 kuna).


— knjigu Naturschutz und Jagd autora
J. Schulte-a, dugogodišnjeg odgajatelja
mladih lovaca; 324 stranice, cijena
531 šiling.
— Knjigu Mein Leben mit Bdren W.
Freund-a, koji je 17 godina promatrao
socijalno ponašanje medvjeda; opseg
knjige 150 stanica, cijena 311 šilinga.
Za pripremu polaganja lovačkog ispita
na raspolaganju su četiri knjige između
232 i 875 stranica. leđna od njih
je s naslovom Vor und nach Jager Priifung
H. Krebs-a (Prije i poslije lovačkog
ispita). To je 48. ponovo obrađeno
izdanje s preko 1800 pitanja i odgovora
na 607 stranica i blizu 700 ilustracija,
fotografija i crteža crnobijelih i u boji.
Cijena 421 šiling.


U knjizi G. Wandel-a Revier — einrictungen
selbst gebaut od 264 stranice
nalazi se 240 fotografija i skica te 90
konstruktivnih crteža; cijena 421 šiling.


Za područje Karpata tri su knjige:


— Jose Pavuk Baren in der Karpaten.
Rumunjska je, piše autor, kao
malo koja zemlja bogata s divljači među
kojom je i medvjed »simbol iskonske
Iz činjenice, da 21 članak zauzima
samo 309 stranica »Radova« uključivo
slike, grafikone i sadržaje na engleskom
jeziku, i usprkos činjenici da su članci
označeni kao znanstveni, proizlazi da
sažeto prikazuju materiju i da ne mogu
biti zazorni za čitanje. To više, što su
istraživanja izvršena u cilju osiguranja
primjene rezultata u praksi. Također
su vrijedni pozornosti i onih stručnjaka
koji ih neće imati prilike, momentalno
ili uopće, primijeniti. Neki su i od šireg
ekološkog značaja kao onaj o teškim
kovinama u tlima u području Jastrebarskog.


O. Piškorić
snage i hrabrosti mnogobrojnih basni i
pripovijedaka tu ima svoju domovinu«;
184 stranice, cijena 198 šilinga.


— August von Spafes Karpatenhirsche
sa zapisima dugogodišnjeg upravitelja
dvorskih lovišta rumunjskog kralja;
104 stranice, 311 šilinga.
- Peter Weber (HRSG) Karpathen
— Wo die Einsamkeit den Waidmenn
look (Karpati — gdje osamljenost privlači
lovce. Lovačke dogodovštine svojedobnih
lovaca u Karpatima kao Lot-
hara grofa Hoensbroechs, Augusta von
Speisz-a i dr.; 304 stranice s fotografijama
i crtežima, 586 šilinga.
Navedimo i knjigu Otta Busdorfa
Wilddieberei und Forstermorde u dva
sveska o borbi šumara i lovaca s krivolovcima
sve »do jezovitih umorstava«;
oba sveska 594 stranice uz cijenu 608
šilinga za oba.


Na popisu se nalaze i knjige o divljači
i o lovu na Aljaski, u Kanadi, Keniji
i, najnovija, u Kalahari na jugu Afrike
»za evropljane životno neprijatne ali zanimljive
zemlje«.


Izdavač Kataloga je Hubertsverlag


H. H. Hitschmann GmhH/Osterreichesche
Agrarverlag, 1141 Wien, Linzerstrasze
32.
O. Piškorić