DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 56     <-- 56 -->        PDF

POPIS


DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŠUMARSTVA DJELATNIH
TIJEKOM 1994.


Uredništvo "Šumarskoga lista "daje u ovome prvom dvobroju 1955. popis diplomiranih
inženjera šumarstva djelatnih u 1994. godini. U popisu nalazimo ponajprije kolegice i
kolege iz državne uprave zatim Šumarskoga fakulteta i Šumarskoga instituta, Javnoga
poduzeća "Hrvatske šume " te onih institucija za koje smo znali da prema značenju svojega
posla imaju u sastavu diplomirane inženjere šumarstva.


Svrha ovoga popisa je različita. To je ponajprije tradicija udruge i našega časopisa koji
su slične popise u prošlosti redovito objavljivali. "Šumarski list" kao glasilo Hrvatskoslavonskoga
šumarskog društva pratio je, s cehovskog stajališta, kretanje svojih članova
u službi, davao izvješća o uplatama članarine i pretplate časopisa za pojedince.


Kako smo danas ponovno staleška udruga koja vodi brigu kako o struci tako i o svakome
članu, ovaj popis je korak povratka u dobru tradiciju.


Popis šumarskih inženjera ima i veliko praktično značenje u struci. Svaki čitatelj
"Šumarskoga lista " dobiva pregled o tome gdje tko radi, što može olakšati neposrednu
stručnu suradnju i izmjenu iskustava.


Jedan od najprivlačnijih motiva za objavljivanje popisa je informacija pojedincima o
tome gdje trenutačno rade njihovi prijatelji kolegice i kolege njihova godišta ili drugi
poznati šumari.


Ovaj popis nije obuhvatio sve diplomirane inženjere šumarstva djelatne u Republici
Hrvatskoj, budući da nismo raspolagali s podacima o svim radnim mjestima šumara izvan


nabrojenih institucija.
Navješćujemo, da će i časopis "Drvna industrija", u jednom od slijedećih brojeva
objaviti popis diplomiranih inženjera drvne tehnologije.
Koristimo priliku zahvaliti se svima koji su nam pomogli prilikom sastavljanja popisa.


Posebnu zahvalnost dugujemo direktoru J.P. "Hrvatske šume", Josipu Dundoviću, dipl. inž.
i Danku Kraliku, dipl. iur.


Popis je sastavio Hranislav Jakovac, dipl. inž-, tajnik Hrvatskoga šumarskog društva.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 57     <-- 57 -->        PDF

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE,


Ivan Tarnaj, ministar


I. ODJEL ZA ŠUMARSTVO
Prof. dr. se. Joso Vukelić, pomoćnik ministra Vera Cvek, viši stručni savjetnik
Ljubomir Salak, načelnik odjela Toša-Todor Radaković, savjetnik
Dr. se. Karlo Bezak, viši stručni savjetnik Krešimir Turk, savjetnik


II. ODJEL ZA SUMARSKO-LOVNU INSPEKCIJU
Stjepan Vuk, načelnik odjela Branko Iviček, republički inspektor
Milan Krlic´, republički inspektor Ivan Božičević, republički inspektor, Centar republičkih organa uprave
Ante Tustonjić, republički inspektor Rijeka ppl
Mr. se. Stjepan Opalieki, viši inspektor Ivan Kovač, republički inspektor, Centar republičkih organa uprave Split
Mile Dodan, republički inspektor ppl


INSPEKTORI PO ŽUPANIJAMA


Županija Ličko-Senjska Marko Rukavina, inspektor
Zagrebačka Sandra Zečević, inspektor
Slizana Trninie, inspektor
Virovitičko-Podravska Boško Kurika, inspektor
Željko Komadina, inspektor
Krapinsko-Zagorska Vesna Šaraf-Đanešić, inspektor
Davor Cesarec, inspektor
Požeško-Slavonska Karmela Glova, inspektor
Marijan Matić, inspektor
Sisačko-Moslavačka
Varaždinska
Koprivničko-Križevačka
Bjelovarsko-Bilogorska
Branko Kesegić, inspektor
Đuro Kušan, inspektor
Marinko Huzijak, inspektor
Zlatko Prvčić, inspektor
Karmen Novak, inspektor
Mirko Husar, inspektor
Brodsko-Posavska
Osječko-Baranjska
Istarska
Međimurska
Grad Zagreb
Danica Luc, inspektor
Rade Veselinović, inspektor
Nevenka Radulović, inspektor
Boris Baćić, inspektor
Nedjeljko Damir, inspektor
Davor Kapec, inspektor
Primorsko-Goranska Arinka Pavić, inspektor Branko Specie, inspektor (mirovina)
Slavica Delač, inspektor Marina Margaletić, pripravnik


DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE, Ilica 44


Miho Miljanić, zamjenik ravnatelja
Miroslav Rukavina, savjetnik za zaštitu šuma
Željko Štahan, savjetnik za zaštitu šuma


ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Dekan: Prof. dr. se. Slavko Matić


ŠUMARSKI ODJEL


Prodekan: Izv. prof. dr. se. Milan Glavaš


KATEDRA ZA UZGAJANJE ŠUMA
Igor Anić, asistent
Ivan Tikvić, asistent


Prof. dr. se. Đuro Rauš, predstojnik


Pavle Miljovski, stručni suradnik


Prof. dr. se. Slavko Matić


Gordana Žnidarić, stručni suradnik


Izv. prof. dr. se. Zvonko Seletković
KATEDRA ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Izv. prof. dr. se. Joso Vukelić
Doc. dr. se. Ante Tomašević Izv. prof. dr. se. Radovan Križanec, predstojnik
Mr. se. Milan Oršanić, znanstveni asistent Prof. dr. se. Šime Meštrović
Mr. se. Željko Španjol, znanstveni asistent Mr. se. Juro Čavlović, znanstveni asistent
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 58     <-- 58 -->        PDF

KATEDRA ZA PEDOLOGIJU
Mr. se. Andrija Vranković, predstojnik
Mr. se. Nikola Pernar, znanstveni asistent


KATEDRA ZA DENDROMETRIJU
Prof. dr. se. Ana Pranjic´
Izv. prof. dr. se. Nikola Lukić, predstojnik
Sofija Babic´, (dipl. inž. agr.), stručni suradnik
Mr. se. Tono Kružić, znanstveni asistent


KATEDRA ZA ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
Izv. prof. dr. se. Ante Krpan, predstojnik
Željka Ivanković, znanstveni novak


KATEDRA ZA LOVSTVO
Izv. prof. dr. se. Dominik Raguž, predstojnik
Mr. se. Marijan Grubešić, znanstveni asistent


KATEDRA ZA EKONIMIKU
Hranislav Jakovac, stručni suradnik, voditelj terenske školske nastave


KATEDRA ZA ORGANIZACIJU PROIZVODNJE U ŠUMARSTVU
Prof. dr. se. Simeun Tomanić, predstojnik
Doc. dr. se. Venlc Vondra
Mr. se. Ivan Martinić, znanstveni asistent


KATEDRA ZA ŠUMARSKU GENETIKU I DENDROLOGIJU


Prof. dr. se. Ante Krstinić, predstojnik
Prof. dr. se. Zelimir Borzan


Prof. dr. se. Ivan Trinajstic´ (dipl. inž. agr.)
Mr. se. Davorin Kajba, znanstveni asistent
Marilena Idžojtić, asistent
Mr. se. Josip Franjić, znanstveni novak


KATEDRA ZA ZAŠTITU ŠUMA


Izv. prof. dr. se. Milan Glavaš, predstojnik
Mr. se. Boris Hrašovec, znanstveni asistent
Mr se. Danko Diminić, znanstveni asistent
Josip Margaletić, asistent


KATEDRA ZA ŠUMSKA TRANSPORTNA SREDSTVA
Izv. prof. dr. se. Ivan Knežević´
Dr. se. Dragutin Pičman, znanstveni asistent


KATEDRA ZA GEODEZIJU
Zvonimir Kalafadžic´, viši predavač (i dipl. inž. geod.), predstojnik
Mr. se. Vladimir Kušan, znanstveni asistent
Zvonimir Horvatić, stručni suradnik
Mr. se. Renata Pernar, znanstveni novak


KATEDRA ZA STROJARSTVO


Prof. dr. se. Stanislav Sever, (dipl. inž. stroj.), predstojnik
Dr. se. Dubravko Horvat, (dipl. inž. str.), asistent


ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU


Dr. se. Uroš Golubović, znanstveni savjetnik


NASTAVNO-POKUSNI ŠUMSKI OBJEKTI


Stipe Špoljarić, poslovođa (stručni suradnik), Zalesina
Stjepan Crnko, poslovođa (stručni suradnik), Lipovljani


ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO


v.d. ravnatelja: dr. se. Joso Gračan
ODJEL ZA EKOLOGIJU


Dr. se. Nikola Komlenović, znanstveni savjetnik, rukovoditelj odjela
Dr. se. Petar Rastovski, znanstveni savjetnik
Dr. se. Branimir Mayer, viši znanstveni suradnik
Goran Bušić, suradnik
Dunja Novosel, rukovoditelj laboratorija


ODJEL ZA OPLEMENJIVANJE I ŠUMSKO SJEMENARSTVO


Dr. se. Franc Mrva, viši znanstveni suradnik, rukovoditelj odjela
Dr. se. Joso Gračan, znanstveni savjetnik
Mr. se. Karmelo Poštenjak, znanstveni asistent
Mr. se. Tibor Littvay, istraživač suradnik
Maja Gradečki, istraživač suradnik
Zlatko Perić, suradnik


ODJEL ZA ZAŠTITU I UZGAJANJE ŠUMA


Dr. se. Miroslav Harapin, znanstveni savjetnik, rukovoditelj odjela
Dr. se. Marija Halambek, viši znanstveni suradnik
Mr. se. Marijan Ocvirek, istraživač suradnik
Mr. se. Boris Liović, istraživač suradnik


Sanja Novak-Agbaba, suradnik
Dinka Matošević, suradnik


ODJEL ZA TIPOLOGIJU ŠUMA


Mr. se. Ankica Krznar, znanstveni asistent, rukovoditelj odjela
Dr. se. Jakob Martinović, znanstveni savjetnik
Dr. se. Juraj Medvedović, znanstveni suradnik
Mr. se. Vlado Krejči, znanstveni asistent
Mr. se. Boris Vrbek, znanstveni asistent
Mr. se. Jela Bilandžija, istraživač suradnik
Mr. se. Miroslav Benko, znanstveni asistent
Dijana Gajdek-Vuletić, istraživač suradnik
Vlado l.indie. istraživač suradnik
Vladimir Novotny, suradnik
Vilko Viličić, istraživač suradnik
Tomislav Dubravac, suradnik


ODJEL RASADNIČKE PROIZVODNJE


Željko Oreškovic´, istraživač suradnik, rukovoditelj odjela
Romana Maradin, suradnik
Valentin Roth, istraživač suradnik


INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA,
Split, Put Duilova 11


ZAVOD ZA ŠUMARSTVO
Dr. se. Vladimir Topic´, znanstveni suradnik
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 59     <-- 59 -->        PDF

JAVNO PODUZEĆE "HRVATSKE SUME" P.O. ZAGREB


UPRAVA ŠUMA


01 DIREKCIJA


1 VINKOVCI


2 OSIJEK


3 NAŠICE


4 POŽEGA


5 BJELOVAR


6 KOPRIVNICA


7 ZAGREB


8 SISAK


9 KARLOVAC


10 OGULIN


11 DELNICE


12 SENJ


13 GOSPIĆ


14 BUZET


15 SPLIT


UKUPNO


URED DIREKTORA


Josip Dundović, direktor poduzeća
Mr. se. Ivan Mrzljak, pomoćnik direktora
Krunoslav Jelčić, stručni suradnik za internu kontrolu i reviziju za
gospodarenje šumama i koordinaciju gospodarenja privatnim šumama
Tomislav Starčević, stručni suradnik za internu kontrolu i reviziju za
gospodarenje šumama i koordinaciju gospodarenja privatnim šumama
Vladimir Skorup, stručni suradnik za internu kontrolu i reviziju za
gospodarenje šumama i koordinaciju gospodarenja privatnim šumama
Josip Crnković, stručni suradnik za internu kontrolu i revizij u za gospodarenje
šumama i koordinaciju gospodarenja privatnim šumama
Slavko Horvatinović, savjetnik direktora


SLUŽBA ZA PROIZVODNJU
Stjepan Tomljanović, rukovoditelj
Milan Žgela, stručni suradnik za rasadničku proizvodnju
Stjepan Puljak, stručni suradnik za iskorišćivanje šuma
Ivan Hodić, stručni suradnik za iskorišćivanje šuma
Alojzije Frković, stručni suradnik za lovstvo
Petar Milinković, stručni suradnik za iskorišćivanje šuma
Josip Sikora, stručni suradnik za uzgoj šuma


RAZVOJNO-PLANSKA SLUŽBA


Mr. se. Božidar Tomičić, rukovoditelj
Zvonko Lneniček, stručni suradnik za planiranje
Slavko Šunjić, stručni suradnik za razvoj građevinarstva i investicija
Mr. se. Milan Zdjelar, stručni suradnik za razvoj organizacije
Goran Cajzek, stručni suradnik za kalkulacije i izradu planskih dokumenata
Adolf Malek, stručni suradnik za razvoj gospodarskog sustava


BROJ ZAPOSLENIH


TIJEKOM 1994. GOD. NA DAN 31. 12. 1994.
38 38
106 106
50 50
50 46
77 69
116 116
81 81
102 95
38 36
49 46
32 32
79 79
29 29
29 28
26 24
49 44
948 919


Mirko Frčo, suradnik za projektiranje
Zdravko Čuljak, analiza plana poslovanja i investicijskih ulaganja


SLUŽBA ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Mr. se. Gašpar Kabijanić, rukovoditelj


Marijan Sagovac, stručni suradnik za bilanciranje gosp. šuma


Dubravko Janeš, stručni suradnik za izradu uređajnih elaborata


Ivica Milković, stručni suradnik za katastar šuma


Goran Kovač, izrada šumskogospodarske osnove područja RH


Marina Popijač, "HS FOND" i evidencija izvršenja radova po šumskogo


spodarskoj osnovi područja


SLUŽBA ZA EKOLOGIJU


Mr. se. Petar Jurjević, rukovoditelj


Dr. se. Đuro Kovačić, savjetnik za gospodarenje šumama u Direkciji, šef


Odjela za ekologiju u UŠ Buzet


Krešimir Štimae, stručni suradnik za ekologiju i prostorno planiranje


Sanja Rajić, stručni suradnik za zaštitu šuma


KOMERCIJALNA SLUŽBA


Dragutin Cuković, rukovoditelj (dipl. inž. drv. tehn.)


Lidija Gečić, komercijalist prodaje i nabave (dipl. inž. drv. tehn.)


Bozo LŠestan, samostalni komercijalist prodaje i nabave


INFORMATIČKA SLUŽBA


Branko Meštrić, rukovoditelj


Ivan Lojan, specijalist za razvoj


Ratko Matošević, GIS, geografsko informacijski sustav šumarstva
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 60     <-- 60 -->        PDF

UPRAVA ŠUMA VINKOVCI


URED UPRAVITELJA


Damir Cvrković, upravitelj Uprave
Adam Pavlović, savjetnik


PROIZVODNI ODJEL


Stjepan Nikolić, šef odjela
Graciano Rubić, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Ivan Šumanovac, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Boris Ljubetić, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Mato Simumć, stručni suradnik za zaštitu šuma
Đuro Bertić, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Stjepan Lončar, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Ivan Đukic´, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Stjepan Tuškan, stručni suradnik za ekologiju
Željko Đurković, stručni suradnik za lovstvo
Slavko Đurčinović, stručni suradnik za grad. i investicije
Perica Beuk, stručni suradnik za mehanizaciju
Stjepan Brajković, stručni suradnik za pripremu rada
Mijo Špoljarić, stručni suradnik za pripremu rada
Matej Grigic´, stručni suradnik za zaštitu na radu
Mato Sarčević, instruktor za obuku radnika
Slavko Sarčević´, umirovljeni
Ilija Krstić, umro


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Ladislav Jursik, šef odjela
Stjepan Vinceljak, stručni suradnik za organizac. i studij rada
Gojko Pinjuh, stručni suradnik za preob. gosp. sustava
Mijo Janković, stručni suradnik za planiranje
Mr. se. Nikola Segedi, stručni suradnik C. HAZU (umro)
Josip Maznik, stručni suradnik pri HAZU


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Mr. se. Martin Krajina, šef odjela
Stjepan Dodig, samostalni taksator
Josip Grgljanić, samostalni taksator
Danko Sušac, samostalni taksator
Stjepan Jemrić, taksator
Igor Polferov, taksator


KOMERCIJALNI ODJEL


Stjepan Đurik, šef odjela
Zlatko Andričević, komercijalist prodaje i nabave
Zvonimir Mišić, komercijalist prodaje i nabave
Ivan Zovak, komercijalist prodaje i nabave


INFORMATIČKI ODJEL
Milan Turkalj, programer šumarske obrade


ŠUMARIJA LIPOVAC


Ivan Rajković, upravitelj šumarije
Ilija Aleksić, revirnik
Željko Kalauz, revirnik


ŠUMARIJA VUKOVAR


Ivica Božičević, upravitelj šumarije
Branko Trifunović, pomoćnik upravitelja


ŠUMARIJA SLAVONSKI BROD


Antun Basanović, upravitelj šumarije
Zdenka Bošnjaković, revirnik
Karlo Pačić, revirnik
Krunoslav Seletković, revirnik
Željko Rubil, revirnik


ŠUMARIJA ORIOVAC
Darko Pavičić, upravitelj šumarije
Tomislav Božić, revirnik
Refika Delalić, revirnik
Nenad Vorkapić, revirnik
Jasna Bubanj, revirnik


ŠUMARIJA TRNJANI


Jozo Vragolović, upravitelj šumarije
Đurđa Jagić, revirnik
Tihomir Rosandić, revirnik
Miljenko Sajer, revirnik


ŠUMARIJA STRIZIVOJNA


Vladimir Zvonar, upravitelj šumarije
Vesna Ančić-Tunuković, revirnik
Ivica Nikolić, revirnik


ŠUMARIJA MIKANOVCI


Mato Bunjevac, upravitelj šumarije
Vinko Knežević, revirnik
Josip Vorgić, revirnik


ŠUMARIJA STROŠINCI


Željko Bodrožić, upravitelj šumarije
Zlatko Cegledi, revirnik
Ivan Mikinac, revirnik


ŠUMARIJA VINKOVCI


Zlatko Kovačević, upravitelj šumarije
Marko Knežević, pomoćnik upravitelja
Đurđica Filipović, revirnik
Marica Rečić, revirnik
Željka Vitković, revirnik
Tomislav Tominac, revirnik


ŠUMARIJA VRBANJA


Franjo Prebanić, upravitelj šumarije
Luka Vukovac, pomoćnik upravitelja
Mato Benačić, revirnik
Tomislav Užarević, revirnik
Zlatko Jokić, revirnik
Terezija Užarević, revirnik


ŠUMARIJA GUNJA


Željko Hećimović, upravitelj šumarije
Drago Klarić, upravitelj šumarije
Hrvoje Lučić, revirnik
Vlado Polferov, revirnik


ŠUMARIJA ŽUPANJA


Ilija Gregorović, upravitelj šumarije
Đuro Grebene, revirnik
Antun Leaković, revirnik
Jozo Simunović, revirnik
Damir Tucaković, revirnik


ŠUMARIJA CERNA


Marko Majstorović, upravitelj šumarije
Andrija Kristić, revirnik
Franjo Jovanovac, revirnik
Marica Žagar, revirnik
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ŠUMARIJA OTOK RADNA JEDINICA PROMET
Mr. se. Darko Beuk, upravitelj šumarije Marko Jelić, pomoćnik rukovoditelja


Mirko Šušnjar, pomoćnik rukovoditelja


Ivan Popić, pomoćnik upravitelja
Nikola Perak, revirnik


PRIPRAVNICI


Željko Stipanović, revirnik


Ante Sabljić, revirnik
Katica Babić
Anto Glavaš


Mladen Babić, revirnik


Dario Kremer


Dragoslav Curčić, revirnik


Dario Musa


Davor Prnjak, revirnik
Tomislav Županjac


Božica Miloš
RADNA JEDINICA MEHANIZACIJA Ljerka Pehar


Branka Prnjak
Željko Sučić, rukovoditelj Ilija Mišetić


Zdenko Drglin, pomoćnik rukovoditelja
Pavle Kašikić


UPRAVA SUMA OSIJEK


URED UPRAVITELJA ŠUMARIJA ĐAKOVO
Mr. se. Pavle Vratarić, upravitelj Uprave


Dragutin Vračević, upravitelj šumarije


Eduard Kalajdžić, savjetnik


Stanislav Zivković, pomoćnik upravitelja
Krunoslav Filipović, pomoćnik upravitelja


PROIZVODNI ODJEL


Danko Radoš, revirnik
Ondrej Lovaš, šef odjela Petar Klepo, revirnik
Ivan Makir, strućni suradnik za uzgajanje šuma Zrinko Perić, revirnik
Zvonimir Holik, stručni suradnik za iskoriš. šuma Šimo Barišić, revirnik
Josip Cvitković, stručni suradnika za mehanizaciju Josip Kolić, revirnik
Dražen Špoljarić, stručni suradnik za grad. i investicije Željko Prevoznik, revirnik
Nikola Komlenac, stručni suradnik za pripremu rada Željka Šikić, revirnik


Helena Prevoznik, pripravnica-revirnica
RAZVOJNO-PLANSKI ODJEL Branko Romić, pripravnik revirnik


Jasenka Maras, šei´ odjela
Darko Hamilton, stručni suradnik za projektiranje ŠUMARIJA OSIJEK


Stanko Antunović, upravitelj
ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA Milan Stanić, revirnik


Marijan Falica, šef odjela Dražen Košutić, revirnik
Radoslav Puzavac, samostalni taksator Dragutin Pfajfer, revirnik
Zlatan Mihaljević, samostalni taksator Juraj Naglav, revirnik
Boris Drenjančević, samostalni taksator Jasenka Vizentaner, revirnik


Dalibor Tone, taksator


Mirjana Polimac, stručni suradnik za izradu HŠ fonda i prać. osnova
ŠUMARIJA VALPOVO


Darko Cvijić, pomoćnik taksatora


Stjepan Vidaković, upravitelj šumarije


Vladimir Brezovac, upravitelj šumarije Baranjsko Petrovo Selo


ODJEL ZA LOVSTVO


Stjepan Plantak, revirnik
Marin Forgić, šef odjela Milan Marković, revirnik
Branko Urošević, stručni suradnik za ishranu divljači Dragutin Lipošćak, revirnik


KOMERCIJALNI ODJEL
ŠUMARIJA TIKVES


Vladimir Pološki, šef odjela


Štipan Brdar, upravitelj šumarije


Josip Blažeković, stručni suradnik za nabavu


Jerko Mihaljević, upravitelj šumarije Darda


Radoslav Brandić, stručni suradnik za lovni turizam


RADNA JEDINICA "SUMATRANS"


INFORMATIČKI ODJEL
Berislav Vinaj, šef odjela Kemal Hrustić, upravitelj


UPRAVA SUMA NAŠICE


URED UPRAVITELJA PROIZVODNI ODJEL
Andrija Stefančić, upravitelj Uprave Zdravko Danie, šef odjela
Mijo Muršić, savjetnik Vlatko Podnar, stručni suradnik za uzgajanje šuma
59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Josip Bečarević, stručni suradnik za zaštitu šuma
Đuro Vasiljević, stručni suradnik za zaštitu šuma
Krunoslav Bašić, stručni suradnik za uređivanje šuma
Anđelko Cosić, stručni suradnik za uređivanje šuma
Šandor Keceli, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Zlatko Zupčić, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Željko Marman, stručni suradnik za lovstvo
Branko Mandić, stručni suradnik za mehanizaciju
Davor Butorac, pripravnik


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Dr. se. Stjepan Klasić, šef odjela
Ivan Vajdička, stručni suradnik za analizu


KOMERCIJALNI ODJEL


Josip Papp, šef odjela
Branko Sitaš, stručni suradnik za prodaju


ŠUMARIJA ĆERALIJE
Mladen Plantak, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA DONJI MIHOLJAC


Davorin Fekete, upravitelj šumarije
Siniša Cmelak, revirnik
Karlo Drašinac, revirnik
Radoje Medenica, revirnik
Boris Romanic, revirnik


ŠUMARIJA ĐURDENOVAC


Josip Hlobik, upravitelj šumarije
Siniša Kajgana, revirnik
Ivica Kezerle, revirnik
Stjepan Sabljak, upravitelj šumarije — mirovina


ŠUMARIJA KOSKA


Josip Jugovic, upravitelj šumarije
Senka Dundović, revirnik
Mirko Hudinčec, revirnik
Hrvoje Vučinić, revirnik


UPRAVA


URED UPRAVITELJA
Mr. se. Juraj Zelic´, upravitelj uprave


PROIZVODNI ODJEL


Terezija Bošnjak, šef odjela
Josip Gašpar, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Luka Milosevic´, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Miroslav Luc, stručni suradnik za zaštitu šuma
Željko Zečić, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Božidar Terzić, stručni suradnik za lovstvo
Lazo Vujić, stručni suradnik za grad. i investicije — mirovina
Vladimir Frantz, stručni suradnik za grad. i investicije
Vicko Najvro, stručni suradnik za mehanizaciju
Adam Radivojevič, instruktor za obučavanje radnika


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Joco Maletič, šef odjela
Ivica Tomić, stručni suradnik za projektiranje
Georgije Bogojević, stručni suradnik za kalkulacije i raspodjelu
Krešimir Međugorac, stručni suradnik za studij rada i vremena


ŠUMARIJA NAŠICE
Krunoslav Glova, upravitelj šumarije
Karmelija Hajek, revirnik
Krunoslav Mašić, revirnik
Siniša Zupčić, revirnik


ŠUMARIJA ORAHOVICA


Josip Šebetić, upravitelj šumarije
Viktor Pavlica, revirnik
Vladimir Vinković, revirnik
Tomislav Matek, revirnik


ŠUMARIJA SLATINA


Vladimir Gabrić, upravitelj šumarije
Mirko Somođi, revirnik
Zdenko Rabić, revirnik
Snježana Kućina, revirnik


ŠUMARIJA SL. DRENOVAC


Ivan Ivanović, upravitelj šumarije
Ljiljana Dobrić, revirnik
Danko Kuric, revirnik


ŠUMARIJA VOĆIN


Miran Kolarić, upravitelj šumarije
Antun Rap, revirnik
Nataša Dondur, revirnik


RADNA JEDINICA "TRANSPORT I MEHANIZACIJA"
NAŠICE
Mr. se. Željko Tomašić, rukovoditelj RJ


RADNA JEDINICA "TRANSPORT I MEHANIZACIJA"
SLATINA
Josip Turk, rukovoditelj RJ


POŽEGA


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA
Ante Miličević, šef odjela
Željko Najvirt, samostalni taksator
Božidar Kempf, taksator
Berislav Puaća, taksator
Ivica Samardžić, pomoćni taksator
Goran Urh, pomoćni taksator
Velibor Vujić, pomoćni taksator
Irena Žarković, pomoćni taksator


KOMERCIJALNI ODJEL


Božidar Legac, šef odjela
Marcel Kostić, referent prodaje
Ivan Prgić, referent prodaje


INFORMATIČKI ODJEL
Dražen Dumančić, šef odjela
Zvonimir Laslo, programer šumskih obrada
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ŠUMARIJA CAGLIN
Siniša Bukarica, revirnik
Damir Matošević, revirnik


Vlado Leko, upravitelj šumarije


Jasenka Kovačević, revirnik


Stjepan Anić, revirnik


Dario Ban, revirnik


Zdenko Devčić, revirnik
Milan Jurković, pripravnik


ŠUMARIJA PLETERNICA


Vlado Keglević, revirnik
Marijan Aladrović, upravitelj šumarije
ŠUMARIJA KAMENSKA Zoran Kajtar, revirnik
Tomica Marinac, revirnik


Stjepan Blažičević, upravitelj šumarije


Vladimira Leko-Kvesić, revirnik


Davor Karan, revirnik


Antonio Cirko, revirnik


Zvonimir Vuković, revirnik


Radovan Rotar, pripravnik


Boris Miler, revirnik
Davor Zec, pripravnik


ŠUMARIJA POŽEGA


ŠUMARIJA KUTJEVO
Davorin Krakar, upravitelj šumarije
Hrvoje Zdelar, revirnik


Perica Benčič, upravitelj šumarije


Ivica Fliszar, revirnik


Željko Ognjenčić, revirnik


Ljiljana Fliszar, revirnik


Dragica Simić, revirnik


Branko Smojvir, revirnik


Nedeljka Vasilj, revirnik


Tihomir Bilić, pripravnik


Ratko Vasilj, revirnik
Željko Simunović, pripravnik


ŠUMARIJA VELIKA


ŠUMARIJA NOVA GRADIŠKA
Zlatko Lisjak, upravitelj šumarije
Stjepan Curić, revirnik


Ivan Štanfar, upravitelj šumarije


Ivica Đurčević, revirnik


Ivan Duvnjak, revirnik


Damir Nuić, revirnik


Zoran Ferković, revirnik


Silvija Vrček, revirnik


Vojislav Grubač, revirnik


Damir Berač, pripravnik


Mirjana Matošević, revirnik
Davor Pečnjak, revirnik


R.J. MEH. I GRAĐEVINARSTVO N. GRADIŠKA
Ivan Višić, revirnik
Darko Mesić, revirnik Mladen Sertić, upravitelj


Jadranko Paulus, revirnik Dubravko Penić, pripravnik
Suzana Penić, revirnik Krunoslav Szabo, revirnik
Oliver Vlainić, revirnik Željko Malenica, revirnik


ŠUMARIJA NOVA KAPELA
R.J. MEH. I GRAĐEVINARSTVO POŽEGA


Damir Jelić, upravitelj šumarije Ivan Caspar, upravitelj
Željko Bešlić, revirnik Branimir Mikić, struč. suradnik


UPRAVA SUMA BJELOVAR


Anđelko Kalabek, samostalni taksator
Oskar Marinić, samostalni taksator


URED UPRAVITELJA


Mr. se. Ivan Volf, upravitelj uprave


Franjo Potnar, samostalni taksator


Marijan Bedeković, pomoćnik upravitelja


Dražen Husak, samostalni taksator
Nada Antonović, taksator


PROIZVODNI ODJEL


Dalibor Biruš, taksator
Mijo Kovačević, šef odjela


Goran Godina, taksator


Božidar Bačak, stručni suradnik za uzgajanje šuma


Ilija Kukoleća, taksator


Ana Knepr, stručni suradnik za uzgajanje šuma


Miloš Polak, taksator


Davor Mravunac, stručni suradnik za uzgajanje šuma


Igor Hasl, pomoćnik taksatora


Slobodan Vučetić, stručni suradnik za iskoriš. šuma


Dejan Pavlović, pomoćnik taksatora


Željko Lcdinski, od 15. 07. 1994. župan Bilogorsko-Podravske županije


Sandra Saračević, pomoćni taksator


Miroslav Horvat, stručni suradnik za mehanizaciju


Kazimir Čorić, inv. mirovina
Čedomir Matić, sporazumni prekid r.o.


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Mirjana Sučević, pripravnik, sistem analitičar
Zvonko Podlesak, šef odjela
Stjepan Kovačević, stručni suradnik za investicije, izgradnju prometnica i
grad. objekata ODJEL ZA EKOLOGIJU
Srdan Popović, stručni suradnik za projektiranje


Mr. se. Branko Bradić, šef odjela
Zlatko Jurišić, stručni surdnik za projektiranje


Dubravka Tončić, stručni suradnik za ekologiju


ODJELZAUREĐIVANJEŠUMA (I ZAU.Š.KOPRIVNICA)
KOMERCIJALNI ODJEL


Milan Butković, šef odjela
Lazar Božović, samostalni taksator Željko Vusić, šef odjela
Ivan Cug, samostalni taksator Zoran Badanjek, komercijalista prodaje i nabave
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 64     <-- 64 -->        PDF

INFORMATIČKI ODJEL


Marina Mamić, v.d. šefa odjela
Martina Pavičic, administrator baze podataka


ŠUMARIJA BJELOVAR
Milan Presečan, upravitelj šumarije
Slaven Ernjak, revirnik
Žarko Lončar, revirnik
Zlatko Njegovec, revirnik
Željko Šibenik, revirnik
Frederika Unger, revirnik


ŠUMARIJA ČAZMA


Mile Jelič, upravitelj šumarije
Bernarda Bukovac, revirnik
Đuro Geršak, revirnik
Vera Pavlič, revirnik
Darko Trgovac, revirnik
Dražen Volf, revirnik


ŠUMARIJA DARUVAR


Drago Mihič, upravitelj šumarije
Mirjana Amidžič, revirnik
Bariša Ćurčija, revirnik
Željka Škunca, revirnik
Dalibor Bakran, pomoćnik revirnika
Damir Milobara, revirnik


ŠUMARIJA GAREŠNICA


Marijan Haistor, upravitelj šumarije
Željko Đuričić, revirnik
Mirko Gereci, revirnik
Nikola Vidovič, revirnik
Mladen Greidl, revirnik


ŠUMARIJA GRUBIŠNO POLJE


Antun Pehaček, upravitelj šumarije
Zdravko Brekalo, revirnik
Ivan Bukovac, revirnik
Željko Kirinčić, revirnik
Jadranka Korade, revirnik


ŠUMARIJA IVANSKA


Dragutin Bosanac, upravitelj šumarije
Josip Bartolčić, revirnik
Miloš Drača, revirnik
Vojislav Šušnjić, revirnik
Snježana Došen, pomoćnik revirnika


ŠUMARIJA LIPIK


Vilim Drašner, upravitelj šumarije
Sandra Zečević, revirnik (sporazumni prekid r.o.)


ŠUMARIJA DULOVAC


Vladimir Lacina, upravitelj šumarije
Snježana Kostelac-Majcan, revirnik
Željko Olijan, revirnik
Dušan Skračić, revirnik


ŠUMARIJA PAKRAC
Edo Kukec, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA SIRAČ


Vlado Nervo, upravitelj šumarije
Čedomir Amidžič, revirnik
Goran Harambašić, revirnik
Radoslav Rudić, revirnik


ŠUMARIJA SUHOPOLJE


Vlado Glavak, upravitelj šumarije
Vlado Hegedušić, revirnik
Josip Matančić, revirnik


ŠUMARIJA VELIKI GRDEVAC


Anton Škunca, upravitelj šumarije
Damir Benić, revirnik
Ivan Jambreković, revirnik
Biljana Kiš, revirnik
Dušan Radosavac, revirnik


ŠUMARIJA VELIKA PISANICA


Stjepan Ivezić, upravitelj šumarije
Željko Bedeković, revirnik
Nikola Radmanović, revirnik
Mirko Šćetinac, revirnik (mirovina)
Renata Vuk, revirnik
Tihomil Tomić, revirnik


ŠUMARIJA VIROVITICA


Antun Crnčić, upravitelj šumarije
Zlatko Tutić, revirnik
Pavao Jengić, revirnik
Siniša Prpić, revirnik
Nevenko Štimac (sporazumni prekid r.o.)


ŠUMARIJA VRBOVEC


Đuro Kauzlarić, upravitelj šumarije
Željko Gubijan, revirnik
Milorad Krasnov, revirnik
Nada Kučan, revirnik
Franjo Šimunek, revirnik
Mate Špehar, revirnik
Savo Trbojević, revirnik
Suzana Trninić, pomoćnica revirnika


RADNA JEDINICA TRANSPORT


Miroslav Križan, referent transporta
Marinko Unger, referent transporta


RADNA JEDINICA GRAĐEVINARSTVO
Milivoj Bota, referent građevinarstva


PRIPRAVNICI


Damir Hasl
Vanja Tomljenović-Prica
Emil Balint
Virna Petrović
Goran Pejaković
Damir Dramalija
Tatjana Posavac
Goran Mustač
Dražen Štrković
Danijela Badanjek-Hačka
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 65     <-- 65 -->        PDF

UPRAVA ŠUMA KOPRIVNICA


URED UPRAVITELJA
Anđelko Serdarušić, upravilelj Uprave


PROIZVODNI ODJEL


Josip Gregurec, šef odjela
Branko Belčić, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Stjepan Vrček, stručni suradnik za zaštitu šuma
Krunoslav Jakupčić, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Mr. se. Margita Šiler, stručni suradnik za ekologiju
Miroslav Brnica, stručni suradnik za lovstvo
Franjo Kolar, stručni suradnik za grad. i invest.
Zvonimir Kučić, stručni suradnik za mehanizaciju
Tihomir Devic´, stručni suradnik za pripremu rada


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Dražen Videc, šef odjela
Davorin Rodek, stručni suradnik za planiranje
Marija Leljak, stručni suradnik za analize, kalkulacije i raspodj.


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Milan Butković, šef odjela za US Bjelovar i Koprivnica
Vladimir Malez, samostalni taksator
Zvonko Kranjc, samostalni taksator
Mirjana Grahovac-Tremski, pomoćnik taksatora
Damir Kukec, pomoćnik taksatora
Jasna Rinkovec, pomoćnik taksatora


KOMERCIJALNI ODJEL


Ante Stanković, šef odjela
Stjepan Ivaniš, komercijalist prodaje


INFORMATIČKI ODJEL
Suzana Ketiš, programer šum. obrade


ŠUMARIJA ČAKOVEC


Josip Barulek, upravitelj šumarije
Benjamino Horvat, revirnik
Roža Antonija Carić, revirnik
Mario Manjkaš, pomoćnik revimika — poslovođa


ŠUMARIJA ĐURĐEVAC


Mirko Kovačev, upravitelj šumarije
Savo Preradović, pomoćnik upravitelja
Željko Birta, revirnik
Đurđica List, revirnik
Georgije Vukelić, revirnik
Franjo Zvonar, revirnik
Krešimir Mihaldinec, pomoćnik revimika — poslovođa
Đuro Jendrijev, pomoćnik revimika — poslovođa
Tomislav Ledinski. pomoćnik revimika — poslovođa


ŠUMARIJA IVANEC


Ivan Canžar, upravitelj šumarije
Milorad Batinić, revirnik
Bruno Bogdanić, revirnik


ŠUMARIJA KLOŠTAR PODRAVSKI


Zlatko List, upravitelj šumarije
Mirko Kalala, revirnik
Marija Prašnički, revirnik
Đuro Kranželić, revirnik
Branko Sobota, revirnik


ŠUMARIJA KOPRIVNICA


Marijan Sajfar, upravitelj šumarije
Jelena Adrović, revirnik
Bojana Bijać, revirnik
Goran Klos, revirnik
Zoran Simić, revirnik
Ivan Svare, revirnik
Jadranko Vlahinja, revirnik


ŠUMARIJA KRIŽEVCI


Zdravko Leljak, upravitelj šumarije
Rade Rakić, revirnik
Milan Škomac, revirnik
Marinko Prka, revirnik
Tibor Balint, revirnik
Vladimir Zelenika, revirnik


ŠUMARIJA LUDBREG


Franjo Mlinarić, upravitelj šumarije
Gabrijel Horvat, revirnik
Mirko Makar, revirnik
Milan Makaj, revirnik


ŠUMARIJA PITOMACA


Stjepan Sabarić, upravitelj šumarije
Željko Kovačev, revirnik


ŠUMARIJA REPAŠ


Želimir Senjan, upravitelj šumarije
Branko Petrović, revirnik
Marijana Belak, revirnik
Zvonimir Ištvan, pomoćnik revimika — poslovođa


ŠUMARIJA SOKOLOV AC


Krešimir Kužic. upravitelj šumarije
Damir Felak, revirnik
Tihomir Kolak, revirnik
Veljko Mamula, revirnik
Krunoslav Arač, revirnik
Marina Juratović, revirnik


ŠUMARIJA VARAŽDIN


Marin Tomaić, upravitelj šumarije
Bruno Jalušić, revirnik
Ivan Krašek, revirnik
Emilija Seidl, revirnik


R. J. TRANSPORT I MEHANIZACIJA VARAŽDIN
Ivan Zaja, upravitelj transporta
PRIPRAVNICI


Davor Topolnjak
Gordana Večerić
Veljko Kučar
Krunoslav Jurić
Goran Svaco
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 66     <-- 66 -->        PDF

UPRAVA ŠUMA ZAGREB


URED UPRAVITELJA
Mato Mihanić, upravitelj uprave
Luka Filipović, pomoćnik upravitelja uprave
Ivan Mikinac, savjetnik


PROIZVODNI ODJEL


Mirko Bauernfreund, šef odjela
Josip Kosorčić, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Tomislav Stigleitner, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Đuro Mirić, stručni suradnik za zaštitu šuma
Grgo Tomljenović, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Nives Farkaš-Topolnik, stručni suradnik za ekologiju


Inland.i Vincelj, stručni suradnik za privatne šume
Mirko Bilman, stručni suradnik za lovstvo
Emil Kohn, stručni suradnik za građevinarstvo i investicije


RAZVOJNO-PLANSKI ODJEL


Đuro Delić, šef odjela
Miroslav Skobić, stručni suradnik za organizaciju i studij rada


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Juraj Pavelić, šef odjela
Branislav Brkić, samostalni taksator
Vinko Ledinski, samostalni taksator
Dragan Devčić, taksator
Ružica Pavelić, taksator
Davor Bilović, pomoćnik taksatora
Davor Cesarec, pomoćnik taksatora (pr. r.o. — sporazumno)
Aida Crnko, pomoćnik taksatora (pripravnica)
Davor Janković, pomoćnik taksatora (pripravnik)
Snježana Pavlić, pomoćnik taksatora
Marina Popijač, pomoćnik taksatora (pripravnica, pr. r.o. — protekom v.)


KOMERCIJALNI ODJEL
Biserka Isak, pomoćnik komercijalista za prodaju


INFORMATIČKI ODJEL


Juraj Gašparović, šef odjela
Ana Hercegovac, organizator obrade podataka
Igor Prpić, organizator obrade podataka
Jadranka Rosa, organizator obrade podataka


ŠUMARIJA DONJA STUBICA


Ivan Pihler, upravitelj šumarije
Branko Iviček, upravitelj šumarije (do sporazumnog prekida r.o.)
Davor Poslončec, revirnik
Davor Zurak, revirnik


ŠUMARIJA DUGO SELO


Mirko Sertić, upravitelj šumarije
Ivan Puđak, revirnik
Petar Milinović, revirnik
Milan Pavičić, revirnik
Emil Canžar, revirnik-pripravnik


ŠUMARIJA JASENOVAC


Stjepan Petreš, upravitelj šumarije
Marijana Ivanković, revirnik
Zlata Peldić, revirnik


ŠUMARIJA KRAPINA


Branko Tušek, upravitelj šumarije
Zvonko Gregurović, revirnik
Josip Ormuž, revirnik


Goran Petrač, revirnik
Rudolf Vodolšak, revirnik


ŠUMARIJA KUTINA


Ivica Stožicki, upravitelj šumarije
Valerija Kinderman, revirnik
Petar Krančević, revirnik
Tihana Kršul, revirnik
Damir Šlogar, revirnik


ŠUMARIJA LIPOVLJANI


Ivan Jelčić, upravitelj šumarije
Davor Hlebec, revirnik
Snježana Hlebec, revirnik
Frano Kovačević, revirnik (umro)
Marija Špendić, revirnik


ŠUMARIJA NOVOSELEC


Stjepan Štrban, upravitelj šumarije
Ivica Brebrić, pomoćnik upravitelja šumarije
Srećko Barbaric, revirnik
Davor Horvat, revirnik
Aleksandra Pugar, revirnik
Nenad Vorel, revirnik


ŠUMARIJA NOVSKA


Ivo Lovrić, upravitelj šumarije
Dinko Hace, pomoćnik upravitelja šumarije
Darko Rebec, revirnik
Zlata Stankić-Hace, revirnik
Miodrag Tomaz, revirnik
Radini!;] Đurić, revirnik-pripravnica


ŠUMARIJA POPOVAČA


Zlatko Bublić, upravitelj šumarije
Nikola Jureša, revirnik


ŠUMARIJA REMETINEC


Petar Grabundžija, upravitelj šumarije
Zeljka Kušan, revirnik
Ivan Zembić, revirnik
Ljupko Bagarić, revirnik-pripravnik


ŠUMARIJA SAMOBOR


Milan Mesić, upravitelj šumarije
Zvonko Cobanković, revirnik
Damir Otmačić, revirnik
Adam Resanović, revirnik
Milan Simunović, revirnik


ŠUMARIJA VELIKA GORICA


Marijan Barulek, upravitelj šumarije
Kazimir Caklec, pomoćnik upravitelja šumarije
Tvrtko Kolarić, revirnik
Maksimilijan Udovć, revirnik
Darko Vuletić, revirnik
Miroslav Šarić, revirnik (sporazuman prekid r.o.)
Tibor Lorincz, revirnik-pripravnik
Jasenka Puškarić, revirnik-pripravnica
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ŠUMARIJA ZAGREB


Herbert Krauthacker, upravitelj šumarije


Josip Jarić, pomoćnik upravitelja šumarije


Feliks Bevanda, revirnik


Tatjana Duričić, revirnik


Jasenka Hatlak-Ivkov, revirnik (sporazuman prekid r.o.)


Inga Mamić, revirnik
Damir Pavelić, revirnik


ŠUMARIJA ZLATAR


Milan Gregurović, upravitelj šumarije
Željko Novak, revirnik


URED UPRAVITELJA
Ignac Dorotić, upravitelj Uprave
Adam Zahirović, upravitelj Uprave (mirovina)


PROIZVODNI ODJEL


Mirko Tomić, šef odjela
Ilija Nukić, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Krešimir Erjavec, stručni suradnik za zaštitu šuma


Petar Baltic, stručni suradnik za iskoriš. šuma i investicije


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL
Đuro Kušan, šef odjela (od 1. 07. 1994. županijski šumarski inspektor)


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Stjepan Benčić, šef odjela
Ruža Sobačić, samostalni taksator


Tihomir Pejnović, taksator


Tanja Lončarić, taksator


Teodor Drobnjak, privremeno pom. revirnika u šumariji Sisak


ŠUMARIJA SISAK


Darinka Žuna, upravitelj šumarije


Rafael Slijepčević, revirnik


Marijan Ilijević, revirnik


Vladimir Ikasović, revirnik


Neven Rastović, revirnik


RADNA JEDINICA HORTIKULTURA ZAGREB
Petar Sirinić, rukovoditelj RJ
Izabela Kuzle, referent hortikulture
Sandra Wolf, referent hortikulture — pripravnica


RADNA JEDINICA TRANSPORT I MEHANIZACIJA
VELIKA GORICA
Petar Ivanić, rukovoditelj RJ


RADNA JEDINICA TRANSPORT KUTINA
Ivica Cerovski, rukovoditelj RJ


UPRAVA SUMA SISAK


Slavko Šobaćić, revirnik


Slavica Zemljić, pomoćnik revirnika


Bozo Grbić, pomoćnik revirnika — za privatne šume


Vlatko Uzelac, pomoćnik revirnika


Darko Abramović, pomoćnik revirnika


Drago Domazetović, pripravnik


ŠUMARIJA LEKENIK


Zvonko Rožić, upravitelj šumarije


Goran Gobac, revirnik


Vlatko Petrović, revirnik


Almaz Mujagić, revirnik


Petar Petrović, pripravnik


ŠUMARIJA POKUPSKO


Suzana Tabain Pajnić, upravitelj šumarije
Valentin Žinić, upravitelj šumarije (mirovina)
Rade Miljuš, revirnik
Nenad Poljak, revirnik
Sanja Blažičko, revirnik. privremeno u Direkciji
Ivan Šćrbak, pomoćnik revirnika — za privatne šume


ŠUMARIJA PETRINJA
Milan Celap, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA SUNJA
Đuro Dražić, upravitelj šumarije


UPRAVA SUMA KARLOVAC


URED UPRAVITELJA


Josip Maradin, upravitelj Uprave


Stjepan Mikuc, pomoćnik upravitelja


Ante Ivanisevic, savjetnik za lovstvo


Stjepan Lukačić, savjetnik za privatne šume (mirovina)


PROIZVODNI ODJEL


Stjepan Stavljenić, šef odjela
Šime Ronćević, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Vesna Rukavina, stručni suradnik za zaštitu šuma
Mladen Tonković, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Petar Vitas, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Višnja Topolovac, stručni suradnik za ekologiju
Jadranka Šalek-Grginčić, stručni suradnik za privatne šume
Josip Mikan, stručni suradnik za grad. i investicije
Ivan Vukić, stručni suradnik zagrađ. i investicije


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Dujo Pavelić, šef odjela


Dragutin Culig, stručni suradnik za planiranje


Zvonimir Pavlina, stručni suradnik za projektiranje


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Ivan Grginčić, šef odjela
Marijan Dančulović, samostalni taksator
Stjepan Skundrić, samostalni taksator
Ivica Vukić, samostalni taksator
Leon Milinković, takstor
Radovan Jakšić, taksator
Zdravko Pavlešić, taksator
Mile Radoćaj, taksator
Željko Rendulić, taksator
Zvonko Pinušić, pripravnik
Marinko Matešić, pripravnik
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 68     <-- 68 -->        PDF

KOMERCIJALNI ODJEL
Vlado Starešinić, šef odjela
Mirko Miladinović, stručni suradnik prodaje


INFORMATIČKI ODJEL


Nenad Munčić, organizator obrade podataka
Vladimir Stojkovic, programer šumske obrade (sporazumni prekid r.o.)


ŠUMARIJA DRAGANIĆ


Ivan Pavličić, upravitelj šumarije
Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije (do 30. 06. 1994.)


ŠUMARIJA DUGA RESA
Zoran Sabljarić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA JASTREBARSKO


Petar Slavina, upravitelj šumarije
Danko Kuric, revirnik
Sanja Perić, revirnik


Ivica Matoc, pomočnik revirnika
Višnja Šamec, pripravnik


ŠUMARIJA KARLOVAC


Josip Jovica, upravitelj šumarije
Željko Moškun, revirnik
Diana Sazonov, knjigovođa


ŠUMARIJA KRAŠIĆ


Damir Rožman, upravitelj šumarije
Ozren Gojšić, pripravnik


ŠUMARIJA OZALJ


Dražen Sertić, upravitelj šumarije
Dražen Kratofil, revirnik


ŠUMARIJA PISAROVINA


Josip Halinčić, upravitelj šumarije
Oliver Vlainić, revirnik


UPRAVA SUMA OGULIN


URED UPRAVITELJA
Vilim Magdić, upravitelj Uprave
Stjepan Luketić, savjetnik
Mr. se. Branko Pešut, savjetnik


PROIZVODNI ODJEL


Mladen Slunjski, šef odjela
Đuro Nikolić, stručni suradnik za uzgajanje šuma i lovstvo
Ivan Bokulić, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Mladen Stipetić, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Nada Luketić, stručni suradnik za ekologiju
Dragan Maravic´, stručni suradnik za mehaniz. (dipl. inž. drv. teh.)


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL
Rade Janjanin, šef odjela


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Nikola Vucelić, šef odjela
Damir Musulin, taksator
Dubravko Hodak, pripravnik
Gordan Perić, pripravnik
Jadranka Bralić, pripravnik
Dražen Stošić, pripravnik


KOMERCIJALNI ODJEL
Anton Stanišić, šef odjela


INFORMATIČKI ODJEL
Bojana Batinić-Perić, organizator obrade podataka


ŠUMARIJA OGULIN


Mario Stipetić, upravitelj šumarije
Milan Dokmanović, revirnik
Nives Salopek, revirnik
Davor Bralić, pripravnik
Miroslav Luketić, pripravnik


ŠUMARIJA JOSIPDOL


Branko Blašković, upravitelj šumarije
Branko Sabljak, šef Rasadnika Oštarije


ŠUMARIJA JASENAK


Milan Ivošević, upravitelj šumarije
Nenad Vukadinović, revirnik
Branko Ivošević, revirnik


ŠUMARIJA DREŽNICA


Dušan Radulović, upravitelj šumarije
Nedeljko Maravic, revirnik
Mihajlo Maravic, revirnik
Željko Tatalović, revirnik
Darko Vukelić, revirnik


UPRAVA SUMA DELNICE


URED UPRAVITELJA
Mr. se. Božidar Pleše, upravitelj Uprave (dipl. inž. drv. teh.)
Anton Erent, savjetnik
Stjepan Varga, savjetnik


PROIZVODNI ODJEL


Željko Perković, šef odjela
Matija Brajdić, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Mladen Pleše, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Miroslav Gašparac, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Milivoj Diklić, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Ivan Pleše, stručni suradnik za privatne šume
Dario Majnarić, stručni suradnik za lovstvo


Mario Gašparac, stručni suradnik za grad. i investieije
Vlado Curi, stručni suradnik za mehanizaciju
Jovica Vujnović, instruktor za obuku radnika


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Anton Sabo, šef odjela
Milan Ožura, stručni suradnik za organiz. i studij rada
Branko Rački, stručni suradnik za planiranje
Josip Brajdić, stručni suradnik za projektiranje


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Mr. se. Boris Pleše, šef odjela
Miljenko Gašparac, samostalni taksator
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Mira Đorđević, samostalni taksator
Marijan Pleše, samostalni taksator
Damir Delač, samostalni taksator
Tijana Grgurić, taksator
Valter Crnkovic, taksator


ODJEL ZA EKOLOGIJU


Damir Moćan, šef odjela
Zeljko Đukić, stručni suradnik za zaštitu šuma
Željko Kauzlarić, stručni suradnik za ekologiju


KOMERCIJALNI ODJEL


Zdravko Mihelčić, šef odjela
Valerija Vukelić, stručni suradnik prodaje i nabave


INFORMATIČKI ODJEL


Branko Grbac, programer šumskih obrada
Franjo Jakovac, organizator obrade podataka


ŠUMARIJA TRŠĆE


Branko Lipovac, upravitelj šumarije
Branko Ožbolt, revirnik
Arsen Arh, revirnik


ŠUMARIJA GEROVO


Josip Malnar, upravitelj šumarije
Zvonimir Pršle, pomoćnik upravitelja
Zdravko Turk, revirnik
Miljenko Cop, revirnik
Predrag Trope, revirnik


ŠUMARIJA RIJEKA


Josip Janeš, upravitelj šumarije
Ivan Citković, revirnik
Dejan Švob, revirnik


ŠUMARIJA DELNICE


Matija Pleše, upravitelj šumarije
Davor Alić, revirnik
Igor Vidmar, revirnik
Dušanka Janković, revirnik


ŠUMARIJA FUŽINE


Srećko Petranović, upravitelj šumarije
Denis Štimac, revirnik


ŠUMARIJA CRNI LUG


Marijan Abramović, upravitelj šumarije
Robert Abramović, revirnik


URED UPRAVITELJA


Milan Devčić, upravitelj Uprave
Anton Pećanić, pomoćnik upravitelja


PROIZVODNI ODJEL


Branko Vukelić, šef odjela
Marija Ivančević, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Luka Dunder, stručni suradnik za zaštitu šuma i lovstvo
Josip Milosevic, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Krunoslav Vrgoč, stručni suradnik za mehanizaciju


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL
Milan Krmpotić, šef odjela


ŠUMARIJA KLANA


Herman Sušnik, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA PREZID


Marijan Malnar, upravitelj šumarije
Slavko Križ, revirnik
Damir Križ, revirnik
Amalija Hudolin, revirnik


ŠUMARIJA SKRAD


Krunoslav Pupić, upravitelj šumarije
Zeljko Đorđević, revirnik
Damir Krizmanić, revirnik
Katica Krstanović, revirnik


ŠUMARIJA MRKOPALJ


Željko Golik, upravitelj šumarije
Robert Bukovac, revirnik


ŠUMARIJA RAVNA GORA


Vilko Ivančić, upravitelj šumarije
Mladenka Ivančić, revirnik
Nedjcljko Erjavec, revirnik


ŠUMARIJA VRBOVSKO


Mladen Vinski, upravitelj šumarije
Dražen Mufić, revirnik
Boško Vukmanović, revirnik
Vladimir Beg, revirnik


ŠUMARIJA GOMIRJE


Rade Rajnović, upravitelj šumarije
Ilija Trbović, revirnik
Veljko Hajdin, revirnik


RADNA JEDINICA ZAŠTITNA RADIONA VRBOVSKO


Petar Matešić, upravitelj (dipl. inž. drv. teh.)


PRIPRAVNICI (STRUČNE SLUŽBE)


Krešimir Janeš
Goran Bukovac
Maja Lalić
Velibor Ivošević
Andrija Crnkovic
Dražen Tomić
Suzana Cop


UPRAVA SUMA SENJ


ODJEL ZA UREĐIVANJE SUMA


Vladimir Skorup, šef odjela
Mile Tomljanović, samostalni taksator
Damir Vukelić, samostalni taksator


ODJEL ZA EKOLOGIJU
Mr. se. Vicko Ivančević, šef odjela


KOMERCIJALNI ODJEL
Darko Fekeža, šef odjela (dipl. inž. drv. teh.)


INFORMATIČKI ODJEL
Marija Vukušić, šef odjela
Marin Ceperić, programer šumarskih obrada
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ŠUMARIJA KRASNO


Jurica Tomljanović, upravitelj šumarije


Marin Vukelić, pomoćnik upravitelja


Nikola Magdić, pripravnik — revirnik


ŠUMARIJA NOVI VINODOLSKI


Boris Miklić, upravitelj šumarije


Emil Domijan, pomoćnik upravitelja


Damir Piškulić, savjetnik


Ozren Butorac, pripravnik — revirnik (dipl. inž. drv. teh.)


ŠUMARIJA RAB
Marin Simičić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA CRIKVENICA


Dinko Podnar, upravitelj šumarije
Petar Vrgoć, revirnik
Tatjana Šegedin, revirnik


ŠUMARIJA KRK
Anton Dijanić, upravitelj šumarije (dipl. inž. drv. teh.)


ŠUMARIJA PAG
Tome Devčić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA SENJ
Milan Špalj, upravitelj šumarije


UPRAVA SUMA GOSPIĆ
URED UPRAVITELJA KOMERCIJALNI ODJEL


Ivan Vukelić, upravitelj Uprave
Juraj Stopic, pomoćnik upravitelja (dipl. inž. drv. teh.)
Stjepan Mesić, savjetnik


PROIZVODNI ODJEL


Milan Štimac, šef odjela
Ivica Šaban, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Stanislav Lukić, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Ivan Matijević, stručni suradnik za iskoriš. šuma
Tomislav Rukavina, stručni suradnik za ekologiju
Slobodan Obradovic, stručni suradnik za grad.


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


Mate Šaban, šef odjela
Marija Barieević, programer šumske obrade i posl. obr.
Mandica Dasović, stručni suradnik za planiranje
Jovo Jović, stručni suradnik za planiranje


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Robert Ojurović, šef odjela
Marijan Gačić, samostalni taksator
Ivica Vučetic, samostalni taksator
Emil Mudrovčić, pripravnik
Marko Rukavina, šef odjela, sporazumni prekid r.o.


URED UPRAVITELJA
Mladen Čaleta, upravitelj uprave


PROIZVODNI ODJEL
Radovan Lukačić, šef odjela


Josip Murk, stručni suradnik za uzgajanje, zaštitu i iskoriš. šuma


RAZVOJNO PLANSKI ODJEL


ljubica Mešlrović, šef odjela (mirovina)
Goranka Cerneha, stručni suradnik za planiranje i informatiku


ODJEL ZA UREĐIVANJA ŠUMA


Mario Valenta, šel odjela
Vjekoslav Kosti jat. samostalni taksator
Boris Cerneha, taksator
Slobodan Mikić, taksator
Damir Vukelić, taksator
Alen Sen, pripravnik


Damir Canić, šef odjela
Marijan Milkovič, komercijalist za prodaju


ŠUMARIJA BRINJE


Karlo Devčić, upravitelj šumarije


Ivan Gomerčić, poni. upravitelja


Boško Uzelac, revirnik


ŠUMARIJA GOSPIĆ
Luka Radoševič, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA KARLOBAG
Hrvoje Mažuran, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA OTOČAC


Marko Vukelić, upravitelj šumarije
Milan Božičković, revirnik


ŠUMARIJA PERUŠIĆ
Zvonko Burić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA SVET] ROK
Josip Brkljačić, upravitelj šumarije


UPRAVA SUMA BUZET


KOMERCIJALNI ODJEL
Mario Marečić, šef odjela


ŠUMARIJA BUJE


Đuro Markoja, upravitelj šumarije
Ester Brajković-VIadilo, voditelj rasadnika


ŠUMARIJA BUZET
Zdenko Šimek, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA CRES - LOŠINJ


Borislav Lončar, upravitelj šumarije
Slaven Kulić, pripravnik


ŠUMARIJA LABIN


Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije
Marija Ugrin - Fabeta (mirovina)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ŠUMARIJA OPATIJA
ŠUMARIJA POREČ
Čedomir Križmanić, upravitelj šumarije


Mihajlo Merle, upravitelj šumarije
Ranko Vlah, revirnik


ŠUMARIJA PULA


Blaženka Kulić, pripravnik
Valter Buršić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA PAZIN


ŠUMARIJA ROVINJ
Mr. se. Ivan Pentek, upravitelj šumarije Marijan Kolić, upravitelj šumarije


UPRAVA SUMA SPLIT


URED UPRAVITELJA
Vicko Pupačić, upravitelj Uprave


PROIZVODNI ODJEL


Ivan Tolić, šef odjela
Ivan Leko, stručni suradnik za uzgajanje šuma
Zoran Đurđevic´, stručni suradnik za zaštitu šuma na kršu
Darko Franulović, stručni suradnik za rasadničku proizvodnju
Đurđica Paunović, stručni suradnik za rasadničku proizvodnju


ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA


Tomislav Dilber, šef odjela
Tihomir Curić, taksator
Goran Živković, pomočnik taksatora
Branimir Baričevic´, pomočnik taksatora
Vinko Dodik, pomočnik taksatora
Marija Gogić, pomočnik taksatora
Anton Zvonimir Jan, pomoćnik taksatora
Šimun Jukić, pomoćnik taksatora
Jasminka Karadža, pomoćnik taksatora
Ljiljana Klarić, pomoćnik taksatora
Zlatko Lalić, pomoćnik taksatora
Aida Primorac, pomoćnik taksatora
Branislav Vidaković, pomoćnik taksatora
Zvonimir Matić, pomoćnik taksatora
Martina Barbie, pomoćnik taksatora
Vesna Krpina, pomoćnik taksatora
Ivan Andrić, pomoćnik taksatora
Franjo Varešković, pomoćnik taksatora


ŠUMARIJA BIOGRAD


Marino Bogdanić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA DRNIŠ


Rajko Čupić, upravitelj šumarije
Željko Bralić, revirnik pripravnik


ŠUMARIJA DUBROVNIK


Andrija Rubin, upravitelj šumarije
Mato Kortizija, revirnik
Miroslav Korda, revirnik


ŠUMARIJA HVAR


Danka Jelen, upravitelj šumarije
Petar Damiani, upravitelj šumarije (mirovina)
Silvijo Krnjević, revirnik


ŠUMARIJA IMOTSKI
Živko Bubalo, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA KORČULA
Zeljka Gugić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA MAKARSKA
Boris Šabić, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA METKOVIĆ
Ante Vueičević, upravitelj šumarije


ŠUMARIJA SINJ


Vlatko Kuterovac, upravitelj šumarije
Davor Barać, revirnik
Jadranka Bulj, revirnik


ŠUMARIJA SPLIT


Porin Schreiber, upravitelj šumarije
Ivan Melvan, pomoćnik upravitelja


ŠUMARIJA ŠIBENIK


Branko Kekelić, upravitelj šumarije
Milan Jajac, pomoćnik upravitelja


ŠUMARIJA ZADAR


Božidar Longin, upravitelj šumarije
Slaven Bačić, revirnik pripravnik


GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU I OBNOVU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE,
ZAGREB


Jadranka Janjić, šef odsjeka za zaštitu prirode, stručni savjetnik
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 72     <-- 72 -->        PDF

GRADSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJ I ZAŠTITU OKOLIŠA, ZAGREB


Mirela Grabundžija, odjel za zaštitu okoliša, stručni savjetnik


FOND GRADA ZAGREBA ZA VODOPRIVREDU, PROMET, STAMBENO I
KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAGREB


Pio Sarjanović, koordinator održavanja uređenog građevinskog zemljišta


GRADSKI SEKRETARIJAT ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE I STAMBENE
POSLOVE, PROMET I VEZE


ODSJEK ZA UREĐENJE GRADA, ZAGREB
Zdenka Kos, samostalni komunalni referent za zelenilo


J. P. »ZRINJEVAC«, ZAGREB
Ante Ledić, direktor poduzeća SEKTOR PROIZVODNJE 1 PRODAJE BILJA
Ivan Bogdanić, rukovoditelj projektno-tehničke službe


Igor Toljan, tehnički rukovoditelj


Emilija Leopold, samostalni viši projektant


Mladen Perović, viši samostalni referent


SEKTOR ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA


SEKTOR UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA


Ante Bušić, rukovoditelje sektora


Josip Tomica Cesar, rukovoditelj sektora


Ana Drezga, samostalni viši referent
Jure Leko, tehnički rukovoditelj Petar Tarle, tehnički rukovoditelj
Boško Duka, šef sekcije Hellmut Juraj Strache, šef sekcije
Gorana Piršl, šef sekcije Stjepan Bandić, šef radilišta
Josip Peric, šef sekcije Nikola Samardžija, šef radilišta


»ŠUMA« TRGOVAČKO DIONIČKO DRUŠTVO, ZAGREB


Frano Lučić, direktor poduzeća Većeslav Mihal, zamjenik direktora sektora drva i drvnih prerađevina
Zlatko Kolarec savjetnik direktor Borislav Culić, viši komercijalni referent
Želimir Cekada, šef odjela Bosiljka Kurbalija, samostalni referent
Mihovil Butigan, zamjenik direktora sektora nemetala Antun Brundić, poslovođa


HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA (HEP), RIJEKA


Cvetko Štamfelj, gospodarski vještak


NACIONALNI PARK R1SNJAK, CRNI LUG


Ivan Malnar, ravnatelj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 73     <-- 73 -->        PDF

»EXPORTDRVO« d.d. ZAGREB


Boris Vidaković, pomoćnik direktora sektora Josip Margaletić, samostalni kornere, referent
Mirko Kolesar, rukovoditelj odjela Stjepan Posavec, samostalni kornere, referent
Vladimir Nikolić, šef poslovnice Tomislav Momčinović, samostalni kornere, referent
Božidar Suknjaić, šef poslovnice Anto Rajić, viši kornere, referent
Vladimir Cindrić, rukovoditelj odjela Božidar Vukelić, pomoćnik direktora sektora (Rijeka)
Josip Crvenković, direktor »OMNICO«, Njemačka Goran Pleše, viši kornere, referent (Rijeka)
Tomislav Lučenčić, rukovoditelj odjela Jakob Klet, šef poslovnice (Rijeka)


>UNIKOMERC« d.d. ZAGREB


SEKTOR »STIHL«
Zvonimir Bohm, direktor sektora


»DRVO« d.d. RIJEKA


Josip Vlahović, voditelj odjela meke građe i sporednih šumskih proizvoda
Slavko Milosevic, direktor maloprodaje


JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE »ZELENILO« ŠIBENIK


Ante Dunkić, direktor


HAZU ABORETUM TRSTENO, TRSTENO


Mr. se. Petar Đurasović, upravitelj


»MIRTA - SESVETE«, SESVETE


Robert Laginja, direktor
Mr. se. Damir Begović, stručni suradnik za uređivanje šuma
Tibor Lorintz, stručni suradnik za hortikulturu
Krešimir Vrbanac, stručni suradnik za uređivanje šuma


»ANTARES«, RIJEKA


Ante Brekalo, direktor


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, ZAGREB


Prof. dr. se. Branimir Prpić, glavni urednik Šumarskog lista
Ivan Marićević, poslovni tajnik HSD-a i tehnički urednik Šumarskog lista