DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Ad. 5.


— Glavni urednik Branimir Prpić,
izvješćuje da je Šumarski list br. 11—
12/94. izašao iz tiska i da će za nekoliko
dana biti tiskan i broj 1—2/95, a br. 3/
95. već je pripremljen.
On ukazuje na problem recenzija
znanstvenih članaka (potrebna su po
najmanje dva recenzenta za znanstvene
članke), te na zamisao da se iz J.P.
"Hrvatske šume" češće pripremaju
aktualni članci (npr. cijene drvnih
sortimenata, izvješća o poslovanju,
značajne poslovne akcije i si.).


— Nakon rasprave o visini autorskih
honorara za Šumarski list u 1995-oj
godini, prihvaćen je prijedlog kojeg su
Ad. 6.
a) Na sastanku grupe za izradu
podloga za izdavanje publikacije
"POVIJEST HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA U RAZDOBLJU
1846—1996." održanoga 16. 03.
1995. u sastavu B. Prpić, O. Piškorić,


M. Stojković, H. Jakovac i I. Maričević,
dogovoreno je ovo:
1. Izrada se obavlja po razdobljima
i autorima
1841 — 1922. — O. Piškorić
1923—1939. — M. Stojković
1939—1945. — O. Piškorić
1946—1960. — M. Stojković
1961—1980. — B. Prpić
1981—1996. — I. Maričević


2. Zamoljen je tajnik HŠD H.
Jakovac, dipl. inž. da prikupi grafičke
podloge za publikaciju i da obavi
poslove tehničkog urednika.
3. Predaja rukopisa je do 31. 12.
1995.
4. Priređivači rukojoisa smatraju da
bi povijesni pregled HŠD trebalo tiskati
kao zasebnu publikaciju.
prof. dr. se. Branimir Prpić, v.r.


Nakon ove promemorije, priložene
materijalima za sjednicu, a poslije


Ad. 7.


Tajnik HŠD-a izvješćuje, da će
zakupac poslovnog prostora Knjižnice
grada Zagreba iseliti najkasnije do kraja
srpnja 1995. god., a Institut za razvoj i
međunarodne odnose (IRMO) možda i


pripremili glavni urednik Šumarskog
lista i poslovni tajnik HŠD-a. Tako će
počevši od 1—2/95. visina autorskih
honorara za Šumarski list iznositi:


— za redakcijsko djelo glavnog
urednika str. la 35,00 kn
— za redakcijsko djelo tehničkog
urednika str. la 25,00 kn
— za pisana djela
a) znanstvene i stručne članke str.
la 200,00 kn
b) ostale članke str. la 50% do
100% od a)


— za lekturu str. la 15,00 kn
— za grafičko uređenje (špigl)str.
rasprave, dana je podrška ovoj radnoj
grupi, te prihvaćen prijedlog da ovo
bude zasebna publikacija.


b) Lukić je kao predsjednik
Redakcijske grupe za tiskanje
Šumarskog priručnika, podsjetio
nazočne na tri do sada tiskana priručnika
(Šafarov 1946., Mali šumarsko-tehnički
priručnik 1949. i tzv. Novi priručnik
1966.). Prema svemu čini se da bi
format i struktura ovog srednjeg
najbolje odgovarala današnjim
htijenjima. Naravno da ga treba
aktualizirati i preurediti odnos obujma
pojedinih poglavlja, vodeći računa o
njihovom današnjem značenju i novim
saznanjima. Rasprava u kojoj su
sudjelovali Matić, Prpić, Starčević,
Pavlović i Vukelić, poslužiti će
Redakcijskoj grupi da kod pripremanja
detaljnije koncepcije, koju će pripremiti
već za sljedeću sjednicu U. O., vodi
računa o angažiranju čim većeg broja
stručnjaka na pisanju priručnika,
aktualiziranju pregleda kroz cijelu
šumarsku struku, većem udjelu
ekologije i lovstva, praktičnosti i
formatu priručnika, profilu korisnika
priručnika i njegovoj konkretnosti bez
suviše teoretiziranja.


Uz Monografiju hrasta lužnjaka u


već krajem ove ili početkom sljedeće
godine. Sa J. P. "Hrvatske šume",
pripremit će se Ugovor o zakupu za
prostor na III katu, koji je prije koristilo
"Exportdrvo". U odnosima s Fakultetom


la 25,00 kn


— za recenziju znanstvenog članka
a) tuzemstvo 365,00 kn
b) inozemstvo 548,00 kn
— za recenziju stručnog članka
185,00 kn
— za naslovnu fotografiju
100,00 kn
— Raspravljalo se je i o visini
pretplate za Šumarski list, te je
zaključeno da se ona poveća za
zaposlene sa 40,00 na 100,00 kn, a za
studente, đake i umirovljenike s 8,00
na 20,00 kn, dok za ostale, pretplate
ostaju iste.
izdanju HAZU Centra za znanstveni rad
Vinkovci (koja će biti promovirana
također prigodom proslave 150-te
obljetnice HŠD-a), ove publikacije bile
bi zaista značajan prilog proslavi 150te
obljetnice HŠD-a.


Mogućnost pripreme i Drvnotehnološkog
priručnika ispitat će
Figurić.


Sa zadovoljstvom je prihvaćena
informacija glavnog urednika "Glasnika
za šumske pokuse", prof. dr. se. Dure
Rauša, o nadolazećoj 70-oj obljetnici
(također 1996. godine) kontinuiranog
tiskanja ove publikacije i prijedlog da i
ta obljetnica bude sastavni dio naše
proslave.


Isto tako prof. dr. se. Dominik
Raguž, podsjeća nas da će 1996-te
godine biti 140 godina od rođenja
profesora Šumarske akademije Frana
Kesterčeneka (1856.) i 100 godina
(1896.) od izdanja prvog lovačkog
priručnika "Lovstvo" na hrvatskom
jeziku, kojeg je autor upravo Fran
Kesterčanek. Uz predviđeni znanstveni
simpozij iz Lovstva i Republičku
izložbu lovačkih trofeja, obrada i ovih
obljetnica biti će značajan prilog
proslavi.


kemijskog inženjerstva i tehnologije,
nema promjene, a predmet je i dalje na
Općinskom sudu.


Ad. 8. Nije bilo prijedloga i materijala za raspravu.
Zapisnik sastavio:


Poslovni tajnik HŠD-a Predsjednik Upravnog odbora
Hranislav Jakovac, dipl. inž. Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.