DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 46     <-- 46 -->        PDF

POPIS RADOVA


ŠUMARSKI LIST


1. O količini biljaka proizvedenih iz sjemena. Br. 7—8/1950.
2. Izdvajanje površina za pošumljavanje na tlima izvan krša. Br. 12/1950.
3. Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća. Br. 6/1951.
4. Diferencijalna renta položaja u šumarstvu. Br. 8/1952.
5. O pojmu "diferencijalna renta položaja". Br. 3/1953.
6. Bilješke iz bavarskog šumarstva. Br. 7—8/1957.
7.
Močvarni taksodij i mogućnost njegova uzgoja u našim krajevima.
Br. 6—7/1959.
8. Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu
(s ing. M. Markićem i dr. B. Emrovićem). Br. 4—5/1959.
9. Metode pojačavanja vidljivosti godova na bukovim izvrtcima.
Br. 1—3/1959.
10. Prilog poznavanju obličnog broja. Br. 9—10/1961.
11. Desetgodišnji razvoj sastojine taksodija u Motovunskoj šumi.
Br. 9—10/1966.
12. Drugi prilog poznavanju obličnog broja graba. Br. 1—2/1973.
13. Dvoulazne tablice drvnih masa za brezu na Papuku. Br. 1—2/1969.
14. Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo. Br. 5—6/1961.
(Same tablice štampane u Šumarsko-tehničkom priručniku, Zagreb 1966).
15. O prirastu nizinskog brijesta u mješovitim sastojinama. Br. I—2/1971.
16. O našoj šumarskoj brojidbi. Br. 5/1942.
17. Korištenje podataka inventarizacije privatnih šuma u NRH.
Br. 9—10/1955.
"RADOVI"


1. Proučavanje normalne proizvodnosti šuma. Br. 14/1969.
2. Oblični broj i tablice drvnih masa za pitomi kesten. Br. 19/1972.
3. Drvno-gromadne tablice. Radovi, br. 22, Zagreb 1975.
4. Prirasno-prihodne tablice. Radovi br. 25, Zagreb 1975.
5. Tablice drvnih masa za jelu i smreku. Radovi br. 29, Zagreb 1976.
PRIRUČNICI


a) Lugarski priručnik, Zagreb 1953.


1) Uzgajanje šuma


2) Sporedni šumski proizvodi


b) Šumarska enciklopedija II. sv. Zagreb 1963.
Živica


"OBAVIJESTI" ŠUMARSKOG INSTITUTA
(Institut za šumarska i lovna istraživanja)


1. O pouzdanosti medijana kao srednje vrijednosti kod računanja vremena
prijelaza. Br. 7/1957.
2. Iznošenje drvnih sortimenata u planini. Br. 4/1957.
3. Prirast kestenovih panjača. Br. 11/1959.
4. Debljina i postotak kore kestenovih panjača. Br. 11/1959.
5. Debljina i postotak kore hrasta lužnjaka u Motovunskoj šumi. Br. 11/1959.
6. Oblični broj i drvno-gromadne tablice za močvarni taksodij. Br. 7/1960.
7. Izrada domaćih prirasno-prihodnih tablica i Upute za snimanje elemenata
u primjernim sastojinama u svrhu izrade prirasno-prihodnih tablica. Br.
7/1960.
8. Prirast taksodija u Motovunskoj šumi. 1962.
9. O računanju postotka prirasta u praksi. Br. 2/1955.
10. Postotak tehničkog drveta kod hrasta lužnjaka. Br. 2/1956.
ŠUMARSKE NOVINE


1. Zašto se kanadska topola i jablan ne uzgajaju iz sjemena? Br. 4/1952.
2. Zašto lišće ujesen opada? Br. 10/1952.
3. Potrebno je stalno usavršavanje u struci. Br. 6/1953.
4. Kubatora i težina željezničkih pragova. Br. 7/1953.
5. O starosti šumskog drveća. Br. 12/1953 i 1/1954.
6. Računanje pomoću obličnog broja. Br. 4/1955.
7. Zaštita korisnih ptica u Njemačkoj. Br. 9—11/1957.
8. Prirast stabala i sastojine. Br. 9/1959.
9. Živica kao ograda šumskog vrta. Br. 5—6/1955.
10. Oprez kod sadnje američkog jasena. Br. 9/1955.
11. Egzote u šumarstvu. Br. 10/1955.
18. Sjemenarstvo. Br. 11—12/1955.
ELABORATI


1. Istraživanja o prirastu niskih šuma pitomog kestena na području Banije i
Korduna (izrađeno u Institutu za šumarska i lovna istraživanja,
Zagreb 1958).
2. Stanje i proizvodne mogućnosti šumskog fonda na području Slavonije u
periodu od 1963—1982. (Izrađeno za Zavod za ekonomiku u Osijeku),
Zagreb 1963.
PREDAVANJA


1. Utisci s puta po Bavarskoj (održano u Šumarskom klubu u Zagrebu
31. V.1957).
2. O drvno-gromadnoj liniji običnoga graba (referat održan 19. XI. 1960. na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu prilikom savjetovanja šumarskih struč
njaka u okviru proslave 100-godišnjice šumarske nastave).
3. Šumarstvo u planskoj privredi (predavanje održano 14. IV. 1948. u Domu
kulture u Kutini, u organizaciji Narodnog sveučilišta u Kutini).
Oto Žunko, dipl. inž.
šumarstva