DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Šumski požari u Sjedinjenim
američkim državama (sjever) iz
godine u godinu uništavaju sve veče
površine šuma. Tako je ove, 1994.
godine do kraja ljeta požar uništio oko
dva milijuna ha šuma, pretežno na
zapadnoj obali. Za borbu protiv takvih
kalamitetnih požara federalna vlada
osigurala je jednu milijardu dolara, a
protupožarnu obranu uključeno je
20 000 gasilaca, 150 helikoptera i 40
zrakoplova. (IFM, 4/94)


Inventura lokaliteta brijesta u
Austriji. Institut fur Waldbau
Forstlichen Bundesversuchsanstalt
1994. godine u travanjskom broju
mjesečniku "Oesterreichische Forstzeitung"
uputio je poziv u kojem moli
za podatke o mjestima gdje se danas
nalazi brijest, pojedinačno ili u skupinama.
Tijekom godine stiglo je
odgovora za 500 lokaliteta od kojih na
pojedine vrste otpada: poljski brijest
133, vez 49, brdski 308 i neidentificirani
10. Poljski brijest i vez
uglavnom se nalaze kao pojedinačna
stabla u Donjoj Austriji i u Gradišću,
dok se gorski brijest nalazi pretežno u
skupinama ili malim sastojinama. Cilj


U NEKOLIKO REDAKA


je ove akcije suradnja na očuvanju
ugroženih ostataka populacije ove vrste.
(Oe. F. 3/95)


Društvo prijatelja tise osnovano
je nedavno u Njemačkoj. Sjedište
društva je u Fiirstenfeldbruck-u, a upis
je omogućen svakom zainteresiranom.


Atlantski cedar (Cedrus atlantica
Menetti) autoktona je vrsta u sjevernozapadnooj
Africi, Atlas gorju, na
nadmorskoj visini između 1000 i 2000
m, a dobro uspijeva i u mađarskoj
ravnici. To proizlazi i objavljenih
podataka o jednoj kulturi koje je u
časopisu Erdezeti lapok (br.
11/1993.) saopćio V epe rd i Gabor.
Sastojina atlanskog cedra stara 58
godina dostigla je prosječnu visinu
stabala 22,4 m, s maksimalnom
visinom 25,6 m, i promjera na 1,30 m
33,4 cm a maksimalnim 41,7 m.
Temeljnica stabala iznosila je 54,4 m2/
ha a drvena masa 562 mVha; do te
starosti međutim proredom je iskorišćena
masa od 149 m3 pa je prema tome
akumulirana masa iznosila 711 mVha.


EFA je Europska šumarska
agentura (Europaischen Forst Agentur)


koju su na sastanku 15. travnja 1993.
godine osnovali glavni urednici nekoliko
vodećih šumarskih stručnih časopisa.
Zadaća je agenture organiziranje
izmjene informacija i izdavanje publikacija
o osobitoj problematici u šumarstvu
u zemljama članicama EFA-E.
Osnivačkom sastanku bili su nazočni
glavni urednici osam listova, ali je
Agentura otvorena i za nove članove.
Član EFA može biti samo jedan časopis
iz pojedine zemlje. Članice Agencije
sastaju se jedanput godišnje i to svake
godine u drugoj zemlji. Sastanak u
1994. godine bio je u Švedskoj.


Prema stanju na početku 1994.
godine članice EFA su (u zgradi kojeg
stručnog lista): Austrija (Oesterreichiche
Forstzeitung), Belgija (Silva
Belgica, Saopćenja Društva šumoposjednika),
Danska (Skoven, informativni
list), Francuska (Foret
entreprise. Institut za razvoj šumarstva),
Italija (Monte e Bosci), Njemačka
(Allgemeine Forstzeitung, Munchen),
Portugal (Informacao Florestal), Švedska
(Skogen, list Švedskog šumarskog
društva) i Švicarska (Wald und Holz).


O. P.