DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


Šume su prirodni resursi u kojima nalazimo drvnu sirovinu i sporedne
šumske proizvode. Izvori ljudskoga blagostanja sadržani su u općekorisnim
funkcijama šume. Ova ekološka funkcija šume šumarima je dobro poznata i
uz to i značajno naglašena u Zakonu o šumama Republike Hrvatske. Svaki
onaj koji gospodari šumama dužan je održavati u unapređivati njezine ekološke
funkcije. Ukratko - sirovinsku funkciju šume potrebno je podrediti ravnoteži
šumskoga ekosustava.


Ako imamo prirodnu šumu ili bolje rečeno šumu bliksku prirodnoj,
postižemo istovremeno dva učinka - proizvodimo onoliko sirovine koliko
najviše daje to stanište dok se isto tako postiže zadovoljavajuća razina
općekorisnih funkcija.


To je cilj šumarske znanosti i prakse, a takva zadovoljavajuća stanja
nalazimo u kojih 30% naših šuma. U 40% šumskih sastojina imamo stanja
koja su bliza zadovoljavajućim i možemo ih postići upornim timskim radom.
U preostalih 30% naših šuma potrebno je krenuti od početka. U toj skupini
šuma radi se u prvome redu o devastiranim tlima i degradiranim šumama
(zakorovljene površine, šikare, garizi, kamenjare).


U nas se danas precjenjuje sirovniska uloga šume. Suma kao resurs smatra
se neiscrpnim izvorom visokoga prihoda koji bi se ponajprije trebao rasporediti
tako da se popravi loše gospodarsko stanje u preradi drva. Zna se, međutim,
da je šumarstvo u poteškoćama ponajprije zbog ratnih prilika odnosno radi
srbočetničke okupacije značajnih šumskih površina kao i zbog »umiranja
šuma« i povećane potrebe za obnovom osušenih stabala i sastojina.


Ni u normalnim prilikama, bez rata i okupacije i bez propadanja šuma,
šumarstvo ne bi moglo bez posljedica u smislu pogoršanja stanja u šumskim
ekosustavima izdvajati sredstva za saniranje svojega prvog partnera. I
šumarstvo i prerada drva imaju skrivene vrijednosti koje neprekidno proizvode
i obogaćuju čovjekov okoliš (šuma kao infrastrukturna katergorija) ili obavljaju
izvoz bez potrebe značajnijega uvoza.


Budemo li umjesniji imat ćemo sve bolje šume kao i preradu drva koja će
bolje nego danas znati oplemeniti dragocjenu drvnu sirovinu. Da bi se to
postiglo potrebno je istovremeno ulagati kako u njegu šumovitoga krajolika
tako i u razvoj ekološki čiste prerade drva.


Šumarstvo može, ali vrlo tijesno osigurati jednostavnu biološku
reprodukciju šuma. Za proširenu biološku reprodukciju te za razvoj prerade
drva potrebno je u našim, doduše vrlo teškim prilikama, namaknuti sredstva
izvan ovih.


To je ujedno i prilog obiljažavanju 26. godišnjice Dana planeta Zemlje 22.
travnja u smislu težnje da održimo i unaprijedimo zdrave, stabilne i raznolike
šume i da razvijemo čistu i vrlo korisnu preradu drva.


Naslovna strana — Front page:


Hrvatska sibireja (Sibiraea croatica), na Velebitu
Sibiraea Croatian (Sibiraea croatica) of the Velebit-Mountain
(Foto: M. Rac)


Naklada 1500 primjeraka