DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Mr. NIKOLA SEGEDI
dipl. in/, šum.
1937 — 1995.


Sa čuđenjem i nevjericom primili
smo 9. veljače vijest o iznenadnoj smrti
našeg prijatelja i kolege Nikice Segedija.
Bili smo potpuno nespremni prihvatiti
tu činjenicu, jer nitko nije ni slutio
kakvu je razornu bolest u sebi nosio.


Nikola Segedi rođen je 7. prosinca
u Kuli gdje je proveo svoje djetinstvo.
Gimnaziju pohađa u Zagrebu gdje je i
maturirao godine 1956. Upisuje se tada
na elektrotehnički fakultet u Zagrebu, no
zbog iznenadne smrti sestre nakratko
prekida studij, da bi 1957. god. upisao
Gospodarski odsjek na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu u Zagrebu gdje je
diplomirao 1962. godine.


Svoj radni vijek započeo je u vinkovačkoj
taksaciji, potom nastavlja službu
u svojstvu zamjenika upravitelja Šumarije
u Strošnici, zatim se vraća u Vinkovce
kao taksator u tadašnjem Šumarskom
gospodarstvu »Hrast«, te kasnije
ŠPP-u »Slavonska šuma« i njegovim
transformacijama sve do J. P. »Hrvatske
šume«.


Godine 1989. magistrirao je na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu obranivši
magistarski rad pod naslovom »Instrumenti
za mjerenje visina na nagnutom
terenu«.


Kao taksator izradio je niz uređajnih
elaborata za za gospodarske jedini


ce vinkovačkog, slavonsko-brodskog i
našičkog područja. Dvije najveće i najvrednije
gospodarske jedinice Spačvanskog
bazena »Slavir« i »Vrbanjske šume
« uređivao je u dva navrata, te je stekao
glas vrsnog i iskusnog šumarskog
inženjera — taksatora u ovim krajevima.


Njegovu želju za znanstveno-istraživačkim
radom počeo je ostvarivati kao
stručni suradnik Centra za znanstveni
rad HAZU u Vinkovcima.


Od 1987. — 1993. objavio je niz
sljedećih radova:


1. Razdioba šuma Petrovaradinske
pukovnije na državni erar i imovne općine
prilikom razvojačenja Vojne krajine
1871. godine. (Radovi Centra za
znanstveni rad JAZU — Vinkovci Knj.
6., 1987.).
2. Šuma izdvojena za sredstva Krajiške
investicione zaklade (Šum. list br.
10-12, 1988.).
3. Jedinstveni stereoskopski aeroprecrtač
za izradu krokija (Šum. list br. 35,
1989.).
4. Instrumenti za mjerenje visina na
nagnutom terenu, Magistarski rad (Šumar,
list br. 6-8, 1991.).
5. Primjenjivost Levakovićeve »funkcije
rastenja« uz današnje (tehničke)
mogućnosti (Posebna izdanja HAZU
Centra za znanstveni rad u Vinkovcima,
Knj. VI, Zbornik o Antunu Levakoviću,
Vinkovci, 1992.).
6. Šume bivše Brodske imovine općine
nakon 120 godina (Vinkovački list,
12. i 26. svibnja 1993. god. Vinkovci).
Nadalje, mr. Nikola Segedi bio je uključen
u projekt »Utjecaj strukture na
njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta
lužnjaka i običnog graba«, čiji su nositelji
prof. dr. Ivo Dekanić i akademik
Dušan Klepac. Segedi je prikupljao podatke
o izmjerama na 18 pokusnih ploha
te obavio obradu i sređivanje prikupljenih
podataka.


U suradnji sa Šumarskim fakultetom
u Zagrebu radio je na projektu »Pojava
dvostruke i višestruke bjeijike u hrasta
lužnjaka«.


Izuzetnom strpljivošću i marljivošću
sačinio je bibliografiju hrasta lužnjaka


u 1111 bibliografskih jedinica domaće
i strane literature. Osim toga kontinuirano
je radio na prikupljanju i sređivanju
ahrivske građe, knjiga i časopisa za
Knjižnicu Društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u Vinkovcima.


O Nikici nije dovoljno reći daje bio
vrstan stručnjak, izuzetno marljiv i pedantan,
pouzdan suradnik kojeg su cijenili
kolege i znanstvenici Šumarskog fakulteta
i Instituta u Jastrebarskom, bio
je i čovjek širokog obrazovanja i kulture,
fleksibilan u prihvaćanju tehničkih
znanja i informatike, te je u tome bio
uzor i mlađim i starijim kolegama. Kraj
svega toga znao se opustiti uz pjesmu i
gitaru, uz tamburaše RKUD-a »Šumari
« brinući se istodobno o tehnici ozvučenja
na njihovim nastupima.


U onim zadnjim danima kao da je
naslućivao kraj ovozemaljskog života,
češće je dolazio među svoje »dečke« iz
taksacije s kojima je proveo najplodonosnije
i najljepše godine svog radnog
vijeka, sjećajući se nostalgično herojskih
napora terenskog rada kao i raznih zgoda
iz života šumara ovih krajeva, a koje
je tako lijepo i duhovito opisao u svojim
pričama i pjesmama.


Bio je brižan suprug i roditelj no premalo
je vodio računa o svojim osobnim
potrebama i narušenom zdravlju. Vinkovce
nije napuštao ni u danima najjačih
napada agresora. Teško gaje pogađala
apsurdnost i amoralnost ovog osvajačkog
rata kao i dvolična politika međunarodne
zajednice prema Hrvatskoj,
stoje bitno utjecalo na začetak i razvoj
njegove bolesti.


A svega nekoliko sati prije nego što
nas je zauvijek napustio uzeo je svoju
harmoniku i prebirući po tipkama s neizrecivom
tugom tražio onaj sklad, red i
harmoniju, koju u ovom nesavršenom
svijetu nije mogao pronaći!


Nikice, hvala Ti za sve što si učinio
za hrvatsko šumarstvo, svoju obitelj, prijatelje
i kolege, čime si nas sve zadužio
i obvezao da čuvamo uspomenu na Tvoj
svijetli lik!


Laka Ti bila Hrvatska gruda!


Milan — Juraj Herak, dipl. inž. šum.