DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Mr. NIKOLA SEGEDI
dipl. in/, šum.
1937 — 1995.


Sa čuđenjem i nevjericom primili
smo 9. veljače vijest o iznenadnoj smrti
našeg prijatelja i kolege Nikice Segedija.
Bili smo potpuno nespremni prihvatiti
tu činjenicu, jer nitko nije ni slutio
kakvu je razornu bolest u sebi nosio.


Nikola Segedi rođen je 7. prosinca
u Kuli gdje je proveo svoje djetinstvo.
Gimnaziju pohađa u Zagrebu gdje je i
maturirao godine 1956. Upisuje se tada
na elektrotehnički fakultet u Zagrebu, no
zbog iznenadne smrti sestre nakratko
prekida studij, da bi 1957. god. upisao
Gospodarski odsjek na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu u Zagrebu gdje je
diplomirao 1962. godine.


Svoj radni vijek započeo je u vinkovačkoj
taksaciji, potom nastavlja službu
u svojstvu zamjenika upravitelja Šumarije
u Strošnici, zatim se vraća u Vinkovce
kao taksator u tadašnjem Šumarskom
gospodarstvu »Hrast«, te kasnije
ŠPP-u »Slavonska šuma« i njegovim
transformacijama sve do J. P. »Hrvatske
šume«.


Godine 1989. magistrirao je na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu obranivši
magistarski rad pod naslovom »Instrumenti
za mjerenje visina na nagnutom
terenu«.


Kao taksator izradio je niz uređajnih
elaborata za za gospodarske jedini


ce vinkovačkog, slavonsko-brodskog i
našičkog područja. Dvije najveće i najvrednije
gospodarske jedinice Spačvanskog
bazena »Slavir« i »Vrbanjske šume
« uređivao je u dva navrata, te je stekao
glas vrsnog i iskusnog šumarskog
inženjera — taksatora u ovim krajevima.


Njegovu želju za znanstveno-istraživačkim
radom počeo je ostvarivati kao
stručni suradnik Centra za znanstveni
rad HAZU u Vinkovcima.


Od 1987. — 1993. objavio je niz
sljedećih radova:


1. Razdioba šuma Petrovaradinske
pukovnije na državni erar i imovne općine
prilikom razvojačenja Vojne krajine
1871. godine. (Radovi Centra za
znanstveni rad JAZU — Vinkovci Knj.
6., 1987.).
2. Šuma izdvojena za sredstva Krajiške
investicione zaklade (Šum. list br.
10-12, 1988.).
3. Jedinstveni stereoskopski aeroprecrtač
za izradu krokija (Šum. list br. 35,
1989.).
4. Instrumenti za mjerenje visina na
nagnutom terenu, Magistarski rad (Šumar,
list br. 6-8, 1991.).
5. Primjenjivost Levakovićeve »funkcije
rastenja« uz današnje (tehničke)
mogućnosti (Posebna izdanja HAZU
Centra za znanstveni rad u Vinkovcima,
Knj. VI, Zbornik o Antunu Levakoviću,
Vinkovci, 1992.).
6. Šume bivše Brodske imovine općine
nakon 120 godina (Vinkovački list,
12. i 26. svibnja 1993. god. Vinkovci).
Nadalje, mr. Nikola Segedi bio je uključen
u projekt »Utjecaj strukture na
njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta
lužnjaka i običnog graba«, čiji su nositelji
prof. dr. Ivo Dekanić i akademik
Dušan Klepac. Segedi je prikupljao podatke
o izmjerama na 18 pokusnih ploha
te obavio obradu i sređivanje prikupljenih
podataka.


U suradnji sa Šumarskim fakultetom
u Zagrebu radio je na projektu »Pojava
dvostruke i višestruke bjeijike u hrasta
lužnjaka«.


Izuzetnom strpljivošću i marljivošću
sačinio je bibliografiju hrasta lužnjaka


u 1111 bibliografskih jedinica domaće
i strane literature. Osim toga kontinuirano
je radio na prikupljanju i sređivanju
ahrivske građe, knjiga i časopisa za
Knjižnicu Društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u Vinkovcima.


O Nikici nije dovoljno reći daje bio
vrstan stručnjak, izuzetno marljiv i pedantan,
pouzdan suradnik kojeg su cijenili
kolege i znanstvenici Šumarskog fakulteta
i Instituta u Jastrebarskom, bio
je i čovjek širokog obrazovanja i kulture,
fleksibilan u prihvaćanju tehničkih
znanja i informatike, te je u tome bio
uzor i mlađim i starijim kolegama. Kraj
svega toga znao se opustiti uz pjesmu i
gitaru, uz tamburaše RKUD-a »Šumari
« brinući se istodobno o tehnici ozvučenja
na njihovim nastupima.


U onim zadnjim danima kao da je
naslućivao kraj ovozemaljskog života,
češće je dolazio među svoje »dečke« iz
taksacije s kojima je proveo najplodonosnije
i najljepše godine svog radnog
vijeka, sjećajući se nostalgično herojskih
napora terenskog rada kao i raznih zgoda
iz života šumara ovih krajeva, a koje
je tako lijepo i duhovito opisao u svojim
pričama i pjesmama.


Bio je brižan suprug i roditelj no premalo
je vodio računa o svojim osobnim
potrebama i narušenom zdravlju. Vinkovce
nije napuštao ni u danima najjačih
napada agresora. Teško gaje pogađala
apsurdnost i amoralnost ovog osvajačkog
rata kao i dvolična politika međunarodne
zajednice prema Hrvatskoj,
stoje bitno utjecalo na začetak i razvoj
njegove bolesti.


A svega nekoliko sati prije nego što
nas je zauvijek napustio uzeo je svoju
harmoniku i prebirući po tipkama s neizrecivom
tugom tražio onaj sklad, red i
harmoniju, koju u ovom nesavršenom
svijetu nije mogao pronaći!


Nikice, hvala Ti za sve što si učinio
za hrvatsko šumarstvo, svoju obitelj, prijatelje
i kolege, čime si nas sve zadužio
i obvezao da čuvamo uspomenu na Tvoj
svijetli lik!


Laka Ti bila Hrvatska gruda!


Milan — Juraj Herak, dipl. inž. šum.
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ZVONIMIR ZDELAR
dipl. inž. šum.
1927. — 1995.


Dana 3. travnja 1995. godine zauvijek
nas je napustio naš dugogodišnji
kolega i prijatelj, šumarski inženjer
Zvonimir Zdelar.


Naš »dragi Zvonko« kako smo ga
mi svi od milja zvali rođenje 25. kolovoza
1927. godine u selu nedaleko rijeke
Drave u Gornjem Predvorju u općini
Slatina kao sin seljačkih roditelja,
gdje i završava osnovnu školu. Godine
1939. upisuje se u Virovitičku gimna


ziju koju prekida za vrijeme rata, u jesen
1994. godine kada su svi đaci te
gimnazije mobilizirani u partizane, gdje
je hodajući, bez gotovo ikakve liječničke
brige, prebolio tifus, a od kojeg je
imao poslijedice skoro cijeli svoj život.


No, izvanrednim naporom završava
u godini dana dva zadnja razreda gimnazije
i 1947. godine maturira u virovitičkoj
gimnaziji i iste godine se upisuje
na Poljoprivredno - Šumarski fakultet
u Zagrebu, te završava šumarski
fakultet u jesen 1952. godine.


Njegovo prvo radno mjesto je u Šumarskom
gospodarstvu »Papuk« Osijek
gdje radi par mjeseci i 1953. godine postaje
upravitelj šumarije Voćin, u ono
vrijeme najvećoj šumariji u osječkom
gospodarstvu, sa godišnjim sječivim
etatom preko 100.00 m3 drvne mase.
Godine 1958. na vlastiti zahtjev odlazi
iz Voćina i zapošljava se u šumariji Pleternica
u osnutku Šumskog gospodarstva
Slav. Požega, gdje u svojstvu upravitelja
šumarije radi punih četrnaest godina,
sve do 1972. godine kada preuzima
dužnost rukovoditelja Odjela za
uzgoj šuma u zajedničkim službama
Šumskog gospodarstva Slavonska Požega,
a kasnije kod osnivanja Šumskog
gospodarstva po OOUR-ima postavljen
je za direktora OOUR-a za »Gospodarenje
šuma« koju dužnost vrši punih
osam godina, do 1983. godine kada ulaskom
Šumskog gospodarstva Slavonska
Požega u ROŠ »Slavonska šuma« Vin


kovci vraća se u Stručne službe već formiranog
ROŠ-a Vinkovci.


Godine 1986. odlazi Zvonko narušenog
zdravlja u invalidsku mirovinu,
provodeći umirovljeničke dane sa svojom
suprugom, djecom i unučadi u osami
svoje kuće.


Najveći dio svog radnog vijeka proveo
je u Požegi i oko Požege, te ako je
smrt u zaboravu, a ne u materijalnom
nestanku s ovog svijeta, onda će naš kolega
i prijatel Zvonko trajno živjeti u našim
srcima i našem sjećanju.


Kolega Zvonko ostavio je iza sebe
mnoštvo vidljivih tragova dobrote i poštenja
osvijetlivši svoj životni put pravednošću
i čovječnošću, te velikom ljubavi
prema svojoj domovini Hrvatskoj,
radi koje je bio čak i prognan kao član
Hrvatske matice 1971. godine.


Svi oni koji su imali sreće s njime
raditi, sjećati će ga se kao dragog i vrlo
duhovitog čovjeka, bogatog stručnog
iskustva koje je tako nesebično prenosio
na mlađe. Napose je bio zaljubljenik
uzgajanja šuma i bioloških radova
na proširenju šumskih površina.


Zato što je nestao jedan naš dragi
prijatelj, kolega i nadasve zaljubljenik
u prirodu i šume, mi koji ćemo ga se
sjećati i koji smo ostali iza njega, nikada
ga ne možemo zaboraviti, a za sve
što je učinio u svome radnom vijeku,
neka mu je vječna slava i hvala.


Zlatko Maurin, dipl. inž. šum.