DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 20     <-- 20 -->        PDF

N. Komlenović, S. Orlić. P. Rastovski: USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA U PODRUČJU BUJADNICA 1 VRIŠTINA
In the larch and pines biomas there was the most nitrogen, while the
spruce biomass contained the highest quantity of calcium.


The wood of all tested species was relatively poor in nutrients which are
abundantly found in the needles and bark. Nitrogen, phosphorus and potassium
concentransions were higher in one-year-old needles, while in older
ones there were found high calcium concentrations. According to stemwood
production the efficency of the consumed nutrients was the highest with the
White pine, the lowest with the Douglas fir.


Key words: coniferous species, growth, biomass production, accumulation
of nutrients in the biomass.


Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 169—178


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1895. GODINE STR. 383


Upliv šuma na broj pučanstva. Veoma poučna motrenja
učinjena su u Francezkoj na osnovu statističkih podataka,
u kakvom je naime savezu izkrčenje šuma sa
pučanstvom. Trideset okružja, u kojih su sve šume
izkrčene, izgubila su po zadnjem brojenju od god. 1886.
do 80,000 na pučanstvu. Kao prirodni zakon imalo bi
služiti ovo: Ako želimo, da nam budu doline napučene,
onda neka budu briegovi šumoviti. Jer ako su pobriežja
gola, onda bujice i druge prirodne nepogode uništuju
sve, što jim je na putu, a tim se uništuju i pitoma
zemljišta, od kojih se odplavlja plodovita i za rastenje
bilina potrebita crnica. Poljodjelac, kojeg ne može
prehraniti jalovo tlo, živi oskudno i kukavno, ter se mora
napokon i izseliti u druge krajeve. Krčenje šuma najveći
je uzrok, da pojedini predjeli opuste. U Africi i Aziji
ciele su pokrajine prave pustare, odkad jih je nerazborita
ruka lišila kićenih šuma. Srednja Azija naseljuje se opet


ne samo s toga, što su Rusi ondje sagradili željeznicu,
nego što su naumili i tvrdo odlučili, da opet podignu i
zagaje branjevine i to ondje, gdje je turkomanski skitajući
narod pustare stvorio, da može svoja stada na pašištu
obilno krmiti, utamaniv ciele šume požarom i krčenjem
medjutim iznikavše grmljadi (šikarija).
Proračunano je, da u Francuzkoj ima svake godine kvara
od poplave do 89 milijuna franaka. Kada bi se u alpinskih
i pirinejskih pokrajinah zagajivalo i šume odgojile, tada
bi sav taj kvar neznatan bio kako na livadah, tako i u
poljih, te bi zemlja uštedila barem 80 milij. franaka, koja
bi svota prehraniti mogla oko 100.000 stanovnika, koji
u sadanjih prilikah gospodarstveno propadaju.
Blago si ga onomu naradu, koji umije razumno koristiti
se sa šumom, ali i čuvati ju, da mu se uzdrži; jer nestane
li šuma, onda mu ne preostaje drugo, nego seliti se u
drugi nepoznati kraj. A što to znači, teško bi bilo reći.