DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 25     <-- 25 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 442 (Ulmus minor Mill.) (497.13)) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 183—188


PROPADANJE POLJSKOG BRIJESTA (ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS
CARPINIFOLIA SUCKOW) U BIVŠEM PRIGORSKO-ZAGORSKOM PODRUČJU


PERISHING OF ELM FIELD {ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS CARPINIFOLIA
SUCKOW) IN THE EX-PRIGORJE ZAGORJE REGION


Mladen STOJKOVIĆ


Mjestimice se podigao i crni brijest, uspravan kao
prst, sa sitnim obješenim hvojama i ljušturastom korom,
uvijek nekako mrk i zlovoljan, pravi pesimista ...


Kozara c J., Slavonska šuma


SAŽETAK: Provedena inventura upet nizinskih gospodarskih jedinica pokazuje
kako se u 4 gosp. jed. našlo svega 6 stabala poljskog brijesta. U petoj
gosp. jed. nalazi se, uz rijeku Odru, grupa ovog brijesta. Inventura se odnosila
na srednjedobna i starija stabla. U razdoblju od 60 god. na gospod.
jedinici Turopoljski lug — nestalo je više od 40.000 m3 brijesta. Ne može se
dokazati prirodna otpornost ovog nalazišta brijesta, ali se mole, pretpostaviti
da za sada povoljni abiotski činitelji utječu da se brijest ovdje sačuvao.
Za daljnji opstanak brijesta, kao i eventualne buduće radove ne spašavaju
vrste, neophodno je proglasiti rezervatne površine za slične lokalitete kao
ovaj uz rijeku Odru.


Ključne riječi: Poljski brijest, inventura, propadanje brijesta, otpornost,
abiotski činitelji.


1. UVOD — INTRODUCTION
Rod Ulmus L. (brijestovi) obuhvaća nekih dvadepodručja.
Danas se pitamo da li ova vrsta brijesta još
setak vrsta koje rastu u umjerenim područjima sjeverpostoji
i kakve su eventualne mogućnosti očuvanja ove
ne hemisfere (Jovančević, 1975). vrijedne vrste? Da li se dobio odgovor na takve tvrdnje


dat ćemo raspoložive podatke o propadanju poljskog


Rehde r (1951) navodi 22 vrste brijestova i oko
brijesta u našim sastojinama kao i današnje stanje


60 varijeteta i hibrida.
(inventura) srednjodobnih i starijih stabala, što znači


Prema Richensu, (1976) poljski brijest dolazi sko


stabla koja mogu uroditi sjemenom.


ro u cijeloj Europi izuzev najsjevernijih područja. Zastupljen
je također u Alžiru i zapadnoj Aziji. Od raU
1987. godini pokušali smo sakupljati sjeme poljznih
taksonomskih pojmova poljskog brijesta, pojam skog brijesta, ali kako smo se kasnije i uvjerili, za pro


o jednoj vrsti najviše se slaže i s genetskim pogledom
nalaženje rijetkih stabala brijesta utrošili smo više mjena
vrstu. Po njemu svi europski poljski brijestovi priseci,
pa u to vrijeme nismo pronašli stabla s urodom
padaju jednoj vrsti, kojoj je ispravan naziv U. minor sjemena. Bolja sitacija ukazala se na Medvednici, gdje
Miller sensu latissimo, što znači da ovaj naziv odgonam
je terensko osoblje odmah pružilo pomoć u pro


vara i
U. carpinifolia Suckow. nalaženju stabala gorskog brijesta (Ulmos glabra Huds.
sin., Ulmus montana Vith. Urod sjemenom bio je do


U proteklih 50 godina dolazilo je do propadanja bri


bar ali rezultati naše akcije bili su slabi iz razloga što


jesta u nizinskim šumama bivšeg prigorsko-zagorskog


je skupljeno sjeme bilo neoplođeno, kao i sjeme koje
Mr. se. Mladen Stojković, Augusta Šenoe 44, 10410 Velika Gorica. smo još željeli sakupiti.