DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Stojković: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS CARP1N1FOLIA SUCKOW) . Šumarski list br. 5—6. CXIX (1995), 183—18
Kasnije je došla inicijativa iz Šumarskog instituta
Jastrebarsko, odsjek sjemenarstva, s prijedlogom o mogućnosti
pronalaženja stabala poljskog brijesta. Pronađena
stabla trebalo je fenotipski ocijeniti i potom predložiti
za priznavanje sjemenskih stabala. Zatim bi se


s takvih stabala sakupljalo sjeme, uzgojile sadnice i
dalje ispitivala otpornost matičnih stabala. Sto je pokazala
inventura tj. brojnost poljskog brijesta u nekoliko
gospodarskih jedinica?


2. PRIDOLAZAK POLJSKOG BRIJESTA NA NIZINSKIM SASTOJINAMA
Arrival of Elm field on low-land stands.
U 1988. godini pristupili smo sistematskoj akciji
pronalaženja stabala poljskog brijesta na gospodarskim


jedinicama:


1. Stupničko-obreški lug,
2. Duboki jarak
3. Božjakovina
4. Crnovšćak
pronađeno -- 2 stabla
pronađeno -- 2 stabla
pronađeno -- 2 stabla
pronađeno --1 stablo


Bilo je još nekoliko stabala (Stupničko-Obreški lug),
ali vrlo loših fenotipskih karakteristika pa nisu uzeta u
obzir kao sjemenska stabla. Tijekom ove akcije propa


lo je najljepše stablo na odjelu 9a gj. Crnovšćak. Ukupan
rezultat pronalaženja poljskog brijesta na površini
od 5269 ha obrasle površine, ili 5675 ha ukupne površine
nizinskih šuma je taj da je pronađeno svega 6
stabala.


Za pregled je ostala najveća gosp. jedinica. Turopoljski
lug za koju nismo dobili podatke s terena o
eventualno pronađenim stablima brijesta. Raspolagali
smo podacima u osnovi područja iz kojih je vidljivo
prema tablici 1, da je to gosp. jedinica ranije sadržavala
poljskog brijesta, u ukupnoj drvnoj masi i do 7%.


Stanje drvne mase i postotak udjela polj. brijesta gosp. jedinica Turopoljski lug


Condition of volume of the wood and percentage of Elm Field share of the
management unit Turopoljski lug Tablica — Table 1.


Godina 1953. g. 1963. g. 1973. g. 1984. g.
m% m% m% m%


3 3 3 3


Drvna zaliha 38.838 7 42.427 6 10.749 1 2.151 brijesta


Sveukupna
drvna zaliha 565.502 100 727.732 100 873.767 100 1,031.804 100


3


m
volume wood
Total


Iz ovih podataka vidljivo je kako je u posljednjih
20 godina (1963—1984.) propalo ili posječeno oko


40.000 m3 brijestovih stabala ili 95% ukupne drvne
mase ove vrste.
Također je vidljivo da brijesta ima 2.151 m3 te smo
se obratili Rj. Uređivanje šuma i potom uz pomoć inž.


T. Kolarića, pronašli grupice brijestovih stabala na području
predjela "Jalševa greda" uz rijeku Odru.
Ovdje nam se ukazala mogućnost da izaberemo buduća
sjemenska stabla uz strože kriterije, pa smo oba


vili fenotipsko ocjenjivanje 12 sjemenki stabala na odjelu
54a i 9 stabala na odjelu 68.


Prema Vajdi (1952) u šumi Turopoljski lug osušilo
se u razdoblju 1920. - 48. 21000 brijestovih stabala u
količini od 1500 m3. To su dovoljni dokazi propadanju
brijesta za proteklih 60 godina u istoj gospodarskoj jedinici.
Vrijedno je napomenuti da su prva propadanja
brijesta opažena 1918. u Francuskoj i 1919. u Holandiji.


3. POLJSKI BRIJEST NA DIJELU POVRŠINE "JALSEVA GREDA"
ELM FIELD ON THE PART OF THE PLOT "JALŠEVA GREDA".
Pronađene zdrave grupe stabala poljskog brijesta na ko bi se dao uvid u današnje stanje ove površine poljpredjelu
Jalševa greda zaslužuju više podataka o staskog
brijesta, tim više, jer je ovdje u prošlosti bilo najnju
sastojina kao i drugim raspoloživim podacima, kaviše
brijesta.