DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Stojković: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. VIMVS CARPJN1F0LIA SUCKOW) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 183—188
3. 1. Poljski brijest na odjelu 54a.
Elm field in forest compartment 54a.
Nadmorska visina: 98 metara
SI. 1. Stablo poljskog brijesta, gj. Vukomeričke gorice, odjel 53g.


Fig. 1. Field Elm tree, management unit Vukomeričke gorice, forest
compartment 53g.
(Foto: M. Stojković)


Geološka podloga: diluvij i aluvijalne naslage
Tip tla: pseudoglej na postdiluvijalnim ilovima i glinama
Biljna zajednica: Carpino-betuli querceto roboris
fraxinetum parvifliae


Obrast: 0,8
Uzgojni oblik: visoki, jednodobna sastojina, brijest
stablimično i grupimično izmiješan s hrastom lužnja


kom.
Ekološki tip: (II -B - 10)
Starost sastojine: 90 godina
Drvna zaliha po ha/m3 : 344 m3, od toga brijest 24


m3
Godišnji prirast: 7,3 m3, od toga brijest 0,4 m3
Površina: potrebna izmjera dijela sastojine uz rije


ku Odru gdje dolazi brijest.


3.2. Poljski brijest na odjelu 68.
Elm field in forest compartment 68.
Nadmorska visina: 98 metara
Geološka podloga: isto kao odjel 54a
Tip tla: pseudoglej, hidromorfna močvarna tla
Biljna zajednica: Genisto-elatae querceto roboris
var. fraxinetum parvifovilae


Obrast: 0 -8


Uzgojni oblik: kao odjel 54a


Ekološki tip: (II -B - 20)


Drvna zaliha po ha/m3 : 358 m3


Godišnji prirast: 7,6 m3


Površina: potrebna izmjera kao kod odjela 54a.


Napomena: Ovdje su biljne zajednice navedene prema
gospodarskoj osnovi, a prema fitocenološkoj karti
Šumarskog fakulteta (Vukelić i Rauš, 1993), ovi odjeli
Turopoljskog luga pripadaju zajednici: Šuma hrasta
lužnjaka i velike žutilovke s rastavljenim šašem var. s
glogom.


4. ULMUS PINNATO RAMOSA DIECK — TURKESTANSKI BRIJEST
ULMUS PINNATO RAMOSA DIECK — TURKESTAN ELM
Usputno navodimo slučaj introdukcije turkestanskog
brijesta


Mr. Josip Karavla (Šumarski fakultet Zagreb) boravio
je 1963. godine u bivšem SSSR-u. Tom je prilikom
dobio od prof. Černjavskog sjeme turkestanskog
brijesta. (U. pinnato ramosa Dieck). Sjeme je posijano
u rasadniku Šumarskog fakulteta, i potom su ponikle
biljke presađene u rasadniku Lukavec. Ojačane sadnice
presađene su na odjelima 169b i 170 gosp. jedinice
Šiljakovačka dubrava.


Prema Šimanjoku (1964) Ulmus pinnato ramose Dieck
raste u istočnom dijelu Srednje Azije, po dolinama
rijeka. Voli svijetlo i otporan je na mraz, naraste
do 15 m visine. Inventura je pokazala da postoji grupa
ovog brijesta samo na odjelu 169b, dok je več ranije
propao na odjelu 170 i to prvenstveno iz razloga što je
tlo bilo dosta suho, a na odjelu 169b svježe do vlažno.


Izmjerili smo nekoliko jačih stabala i ona su prsnog
promjera od 25 - 29 cm i visine 15-17 metara. Stabla
nisu do danas stradala od holandske bolesti, Ceratoc