DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Stojkovič: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS CARPINIFOLIA SUCKOW) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 183—188
ystis ulmi (Schw.) M. U vrijeme sadnje, biljke su sa-Prema Vajdi (1952) azijski brijestovi, sibirski briđene
gusto, pa je bilo i dosta potisnutih stabala kojima jest (U. pumila I.) i turkestanski (U. pinnato ramosa
je mokri snijeg polomio slabe grane. Tako ozlijeđena Dieck) dosta su otporni prema brijestovoj holandskoj
i oslabljena stabla napali su potkornjaci, a sanitarna bolesti, a kineski brijest (U. pavifolia Jacq.), U. Shirasječa
nije potvrđena. Taj dio sastojine daje dojam nesawana
Daveau, U. Sieboldii Daveau i U. coreana Naurednosti,
pa tako ova grupa brijesta nije posebno obikai
još su otporniji. U slučaju zaraze navedenih vrsta
lježena kao pokusna ploha od posebnog značenja i čui
varijacija, bolest se ne širi dalje po stablu, već ostaje
vanja. Šumske štete suzile su broj najjačih stabala. Vjelokalizirana
tako da ne može ugroziti život napadnurojatno
bi stabla ove vrste brijesta na ovoj pokusnoj tog stabla.
plohi mogla poslužiti za daljnja istraživanja otpornosti
ili eventualno oplemenjivanja.


5. RASPRAVA I NEKA PITANJA OČUVANJA POLJSKOG BRIJESTA
DISCUSSION AND SOME QUESTIONS ABOUT PREZERVATION OF ELM FIELD
Provedena inventura stanja poljskog brijesta bivšeg
Zagorsko-Prigorskog područja pokazuje da u nizinskim
predjelima sastojina više nema srednjedobnog i starijeg
brijesta. Izuzetak je manja površina na predjelu »Jalševa
greda« gosp. jedinica Turopoljski lug, pa je potrebno
zadržati se na tome kako bismo, ako je moguće,
objavili eventualne razloge opstanka brijesta na tom
lokalitetu, s obzirom da ovaj predjel pripada labilnom
ekosustavu gospodarske jedinice. U prošlosti, ovdje u
predjelu Jalševa greda najviše je propalo poljskog brijesta,
jer ga je i bilo najviše. Ostala je ova manja površina
uz samu rijeku po prilici 100 metara od rijeke.
Nameće se pitanje zašto se održao poljski brijest u grupama
— izmiješan s hrastom lužnjakom na ovom lokalitetu?
Navodimo pretpostavke koje najvjerojatnije
uvjetuju ovakvo današnje stanje.


1. Obrast 0.8 sprečava kod povišenih temperatura
isušenje tla. Tu su povoljne metode gospodarenja, a to
je veoma važno za brijest. Za sada osnovom gospodarenja
ovdje nije propisana sječa.
2. Ovakvo stanje sastojine koja se nalazi uz rijeku,
pridonosi očuvanju vlažnosti tla, zraka, kao i sadržaju
vode u stablima.
3. Također se može pretpostaviti kako u sadašnjem
stanju sastojine tempereturne prilike i vlažnost zraka
ne utječu povoljno na razvoj brijestovi potkornjaka. Prema
Vajdi (1952) utvrđeno je da velika većina Scolytus
vrste za svoj razvoj u suhim i toplim klimatskim
prilikama treba gotovo četiri puta manje vremena nego
u hladnim i vlažnim.
´ Po našem mišljenju, naveli smo najvažnije činitelje
kao pretpostavke, vjerojatno ih ima još, jer brijest ovdje
još uvijek postoji. Za postojeću biljnu zajednicu
moći će se reći nešto više nakon eventualne usporedbe
na drugim lokalitetima na području Republike Hrvatske.
Tu je i uzajamno djelovanje hrasta na poljski brijest
i obratno.


Vidljivo je kako je poljski brijest na bivšem zagorsko-
prigorskom području o opasnosti da potpuno nestane.
Ranije je bilo prijedloga u radovima za očuvanja
ove vrste. Navodimo neke autore: Motal (1974),


Jovančević (1975), Vidaković - Krstinić
(1974), Kišpatić (1980), Vajda (1952), Vajda
(1952 b), Vidaković - Gračan (1994).


SI. 2. Ulmuš pinnato ramosa Dieck, gj. Šiljakovačka dubrava, odjel
169b, snimljeno 15. XII1988.


Fig. 2. Ulmus pinnato ramasa Dieck, forest compartment 169b, Photograph
taken on 15th December 1988.
(Foto: M. Stojković)