DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 37     <-- 37 -->        PDF

O. PiSkorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski lisl br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
prvim, drugim i trećim čitanjem. Na prvoj sjednici ili
»prvom čitanju« bila je opća rasprava, u drugom čitanju
razmatranje i glasovanje o svakom pojedinom članu
zakona, a u trećem čitanju predočen je tekst s eventualnim
izmjenama ili dopunama drugog čitanja i prihvaćanje
zakona u cijelosti. Stenografski zapisnici sjednice
objavljeni su u vladinim Narodnim novinama ali i
u opozicijskom »Hrvatska«, a o ovim i u Šumarskom
listu.7)


Zakon o uređenju šumarsko - tehničke službe


The Law on the Regulation of Forestry - Tehnical
Service


O osnovi Zakona kojim se uređuje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave u Kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji raspravljano je na sjednici Saborskog
odbora za unutarnju zemaljsku upravu 27. studenoga
1893. godine, a u Saboru na sjednicama 4, 6. i 9. prosinca
iste godine. U raspravi su sudjelovali:


zastupnik opozicije Fran Folnegović,


ban grof Khuen Hedervary,


zastupnik opozicije Dr. Josip Frank,


ban Khuen Hedervary (drugi put),


provladin zastupnik Gjuro pl. Gjurković.


Govori su bili opširni, što dokazuje i činjenica da
su zauzeli 24 stranice Šumarskog lista, od čega Khuena
13 i pol stranica. Oko polovice govora bili su čisto
politički, a tek polovica u raščlanjivanju zakonske osnove.
Zakonsku osnovu u svakom njegovom dijelu opširno
je branio sam ban Khuen Hedervary. Opširniji izvodi
iz njegovog izlaganja prelaze okvir ovog preglednog
prikaza svih Zakona o kojima je riječ u ovom članku,
pa se ograničavamo samo na neke detalje.


Zastupnik Folgenović, naime, izrazio je bojazan, kako
će šumari primiti ovaj Zakon i ustvrdio »da je ova
osnova nikla u nečijoj glavi, samo da taj netko steče
zaslugah, a mi da se ovdje zabavljamo«. Ban je odgovorio:
»Ja mogu reći, da tomu nije tako, nego da smo
mi dugo razmišljali, kako bi trebalo preudesiti šumsku
upravu; i upravo stručni su ljudi na tome radili i tri puta
je bila deputacija šumarskoga društva kod mene o
toj stvari, moleći naime, da uredim organizaciju uprave
šumske i oni su me ponukali i bodrili, da izađem s
ovakovom zak. osnovom. Prije nismo pristupili k ostvarenju
njihove želje jedino sa financijalnog razloga.8´


Folnegović se osvrnuo i na niz pojedinačnih zakonskih
odredbi osporavajući im vrijednost i mogućnost
provedbe. Khuen je isto tako na svaku osporenu odredbu
imao odgovor. Iz njegovih odgovora možemo vidjeti
protiv čega je bio Folnegović. Khuen odgovara9):


7) Šumarski list 1894. god.
8) Š. 1. 1894, str. 53.
9) Govor bana Khuen - Hedervarija u Šum. listu 1894. str. 53


54. i 57 - 59.
— Baš se često s ove strane (pokazuje na ljevicu)
prigovaralo, da nema nikakve kontrole nad tom bogatom
imovinom /tj. šumam — OP/, a u ovoj se osnovi
o drugom i ne radi, nego kako da se uredi kontrola nad
ovim imetkom i ništa drugo. Osoblju današnjem, kojeg
imademo kod vlade i županijah, obilježuje se sustavno
položaj i njihovi zadatci ...
— Gosp. zastupnik boji se kontrole sa strane šumarskih
tehničarah, koju vršiti imadu s obzirom na vlastelinstva;
ali nema pravo, jer ... vlastelini i privatni po-
DRAGUTIN GROF KHUEN - HEDERVARY,
hrvatski ban od 1883. do 1903. godine
Khuen - Hedervary smatranje »jednom od najomraženijih lič


nosti u Hrvatskoj, koja je srušena Narodnim pokretom 1903. godine
« (I. Krtalić) ali čijom je brigom i neposrednim sudjelovanjem u
izradi Sabor donio Zakone 1894. i 1895. o uređenju hrvatskog šumarstva.
Izidor Kršnjavi, jedno vrijeme predstojnik Odjela za bogoštovanje
i nastavu za vrijeme banovanja Khuen - Hedervarya, u
svojim Zapisnicima (str. 739) napisao je : »moram zahvaliti (K. H.)
što sam mogao dovoljno učiniti za napredak i kulturu zemlje.«


Count Dragutin Khuen Hedervary, Croatian Civil Governer
from 1883 to 1903.


Khuen Hedervary was considered one of the most hated persons
in Croatia, who was brought down by the People´s Movement
in 1903 (I. Krtalić), but whose care and direct engagement in Par-
lament contributed to the passing of Laws in 1894 and 1895 on the
regulation of Croatian forestry. Izidor Kršnjavi, at one time Principial
of the Department for Religious Observances and Teavhing during
the time of Khuen Hedervary s rule, wrote in his Memoires


(p. 739): »I have to express (to Khuen Hedervary) my gratitude because
of the chance of working towards the progress and culture
of the country.«