DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 41     <-- 41 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). 1896.
postupak za prethodne ili pripremne radove za
uređenje bujica.
Zakon su slijedile i provedbe naredbe, a medu prvim
»Provedbena naredba bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije od 15. srpnja 1895. broj 35.633. k
zakonu od 22. siječnja, kojim se uređuje šumsko-tehnička
služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji«.I4) Ta, kao i ostale »provedbene naredbe
« u stvari su detaljan priručnik za rad, koje ni danas
nisu zastarjele.15´


Zakone je Sabor donio zauzimanjem bana Dragutina
Khuen - Hedervary-a u obradi zemaljskog nadzornika
odsječnog savjetnika Ferdinanda Zigmundovskog
osim Zakona o uređenju zemljišnih zajednica kojeg je
izradio pravnik Ž. Mažuranič.


Prilikom boravka cara i kralja Josipa I. 1895. godine
u Zagrebu Hrvatsko-slavonsko šumarskom društvu


14. listopada bilo je u »poklonstvenoj deputaciji«. U pozdravnom
govoru društveni predsjednik Ferd. Zikmundovsky
između ostalog je rekao:
»Ovom prigodom smatramo si najsretnijom dužnošću,
zahvaliti se najponiznije Vašem Veličanstvu na
previšnjih sankcionioranih šumskih zakonih, što nam
isti pružaju jamstvo za obstanak naših bogatih šumah i
razvitak šumarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.
«


Kralj je odgovorio:
»Zahvalom i zadovoljstvom primam Vaše poklonstvo.
Dobro mi je poznato, koliko li su moje kraljevine
Hrvatska i Slavonija bogate šumami, pa sam stoga radosno
podielio Moju potvrdu naprednim zakonom stvorenim,
da se bogatsvo štiti.
Budite uvjereni, da ću toj važnoj grani narodnog gospodarstva
i dalje svraćati svoju skrb«.16´


14) Objavljena i u Sum. listu 1895. br. 10.
15) U §-u 51. ove Provedbene naredbe napisano je:
»Kotarski šumar ima koli stranke, toli i šumarsko osoblje svagda


otvoreno i ozbiljno susretati i nastojati, da si svoji susretljivim ponašanjem
steče njihovo pouzdanje. Šumo-posjednike imat će pako
upozoriti na dužnosti uzdržavanja šumah, te im ureda radi davati
razjašnjenja i upute, koje se traže ili su potrebne glede šumskog gospodarenja
ili pošumljenja.


Osim pristojbah, koje mu budu određene po oblasti odnosno
uredovno dosuđene od slučaja do slučaja, nesmije kr. kot. šumar
od šumo-posjednikah ili općinah primati nikakvih posebnih odštetah
ili nagradah.


Sve službene poslove ima on mogućim pospješenjem riešiti, i
svakom zatezanju u tom pogledu izbjeći.«


16) Šum. list 1895.br. 11.


SUMMARY: In 1894 and 1895 Parliament passed six Laws regulating:
the forestry - tehnical service within administrative - govermental bodies; professional
administration and management of the forest which were under the
special public supervision of land communities, councils, the Church, etc.;
extension of the teaching programme from the two to three years in the School
of Forestry Management in Križevci; control of rapid mountain streams.


This paper describes the main characteristica of individual Laws and explains
deabates on Laws in the Parliament, and makes comments on the reactions
in press.