DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 43     <-- 43 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 902 (497.13) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 201—206


STIROVAČA KAO NEGDAŠNJE SREDIŠTE ZA PRERADU DRVA SREDNJEG
VELEBITA


STIROVAČA AS A FORMER CENTRE FOR WOOD CONVERSION IN THE MIDDLE
OF VELEBIT


Dragan TONKOVIĆ*


SAŽETAK: Uprava državnih šuma 1870. godine na Srednjem Velebitu u
predjelu Stirovača, nadmorske visine 1000 m, sagradila je pilanu i tako smanjila
troškove prijevoza na tržište samo za izrađene sortimente. Pilana je bila
na parni pogon, jer se na toj lokaciji nalazi izvorište s dovoljnom količinom
vode z,a parni pogon pilane, godišnjeg kapaciteta u jednoj smjeni 4000
m3. Pilana je uništena tijekom II. svjetskog rata i nije obnovljena.


Pod pilanom »Stirovača«, zapravo se podrazumijeva radna jedinica Šumarije
Kosinj, koja je imala zadaću sječu u šumi, preradu na pilani i prijevoz
iz šume do pilane i dalje do 35 km udaljene lučice na Jadranskoj obali
Stinica.


U ovom članku autor je opisao pilanu i ostale sadržaje pilanskog prostora,
uvjete rada u šumi, na pilani i u prijevozu roba te neke osobne događaje
povezane s prirodnim zbivanjima te tako oteo zaboravu dijelić značajnih zbivanja
iz, naše bogate šumarske prošlosti.


Ključne riječi: Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti.


UVOD


O šumama srednjeg Velebita kao području između konom za 1928/29. godinu proglašeno Nacionalnim
prijevoja Velili Alan, ceste Jablanac-Kosinj i prijevoja parkom. Kako je Financijski zakon bio na snazi samo
Oštarije, cestovnog pravca Karlobag-Gospić, na kojem jednu godinu, tako je i Stirovača bila nacionalnim parje
niklo štirovačko postrojenje, dovoljno govore šum-kom samo jednu godinu. Danas je Stirovača poseban
sko-uredajni elaborati, kao i niz putopisnih i naučnih rezervat šumske vegetacije u okviru Rezervata biosferadova
posvećenih Velebitu, kako bi se stekao dojam re Velebit, proglašenim po Organizaciji ujedinjenih na


o jednom od najšumovitijih dijelova te naše planine. Sa roda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) po
svojim položajem unutar duge udoline, zaštićene obraprogramu
MAB (Čovjek i biosfera).
slim šumskim kosama, te se šume svrstavaju među najO
samoj pilani podaci su daleko skromniji. Iz šu


ljepše sastojine smreke i jele s ponešto bukve, čije isko


marske kronike, vođene tek potkraj njezinog rada, mo


rišćivanje počinje pilanskom preradom 1870. godine te


že se saznati daje izgradnju financirala država, da prodovršenom
izgradnjom ceste Jablanac-V. Alan-Štirova-izvodnja teče sve do 1935. godine putem zakupa, a po


ča 1876. godine, u dužini od 35 kilometara. Spomeni


slije u režiji šumarstva. Među zakupnicima naći će se


mo daje šumsko područje Stirovače Financijskim za


imena Vilhara, svojevremenog pilanara iz Saborskog i
Kalanja iz Pazarišta. Podaci još govore daje 1912. godine
pilana zahvaćena požarom, potom obnovljena na


* Dragan Tonković, dipl. ing. Vinkovci, Gundulićeva 5 stavila s radom. U ratnom vihoru 2.´svjetskog rata opet