DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 57     <-- 57 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Hansruedi Wildremuht


PRIRODA KAO ZADAĆA
Priručnik praktične zaštite prirode u općinama


Državna uprava za zaštitu kulturne
i prirodne baštine hrvatske u 1994. godini
izdala je prijevod knjige Hansruedi
Wildremuht: Natur als Aufgabe, koju
je 1980. godine izdao Schweizerische
Bund fiir Naturschutz (skraćeno
SBN). Hrvatski prijevod izdan je uoči
1995. godine, koja je proglašena EVROPSKOM
GODINOM ZAŠTITE
PRIRODE.


Za izdavanje ove knjige odlučna je
bila činjenica da se "u nas zaštiti prirode
na mjesnoj razini (općine) ne pridaje
odgovarajuća pozornost" te što "nedostatak
odgovarajuće stručne literature
onemogućuje zacijelo i brojne ljubitelje
prirode da se organizirano i sustavno
uključe u zaštitu prirode u okviru
svojih općina (pa će ovo djelo) do pojave
jedne takve hrvatske knjige moći
poslužiti svim zainteresiranima kao
praktični priručnik za moguće djelovanje
na ovom polju", čitamo u Predgovoru
hrvatskog izdanju knjige Priroda
kao zadaća.


Opseg knjige je oko 300 stranica,
format A4 sa 74 ilustracije (slika i crteža).


Willy A. Plattner, predsjednik
SBN-a, u Uvodu knjige švicarskog
izdanja piše, daje "dugo vremena glavna
zaštita prirode bila usmjerena na ono
što je u prirodi rijetko i ugroženo (ali)
zbog sve većeg opterećenja krajolika
industrijalizacijom i urbanizacijom, izgradnje
prometnica te racionalizacije u
poljodjelstvu, postalo jasno, da se zaštita
prirode mora postaviti na šire temelje".


Autor Hansruedi Wildremuht
pak u Predgovoru švicarskom izdanju
knjige naglašava, da je "civilizacija u
stalnoj navali, priroda se neprestano potiskuje.
... Međutim mnogi ljudi svjesni
odgovornosti osjećaju želju da nešto
učine protiv sve većeg uništavanja prirode
... To je zapravo bio povod ovoj


Zagreb, 1994.


knjizi (koja) treba biti pomoć svima
onima koji se u svom poslu ili izvan
njega moraju ili hoće baviti prirodom i
njenom zaštitom: općinskim vlastima i
upravi povjerenstvima za zaštitu prirode,
društvima za zaštitu prirode i društvima
za zaštitu ptica, stručnjacima za
uređivanje tla, prostornim planerima ...
lovcima i šumarima."


Cilj zaštite prirode danas, naglašava
autor H. Wildremuht, nije samo da
"ono stoje ugroženo sačuva od neželjnih
posljedica ili uništenja ... ili na
ograničavanje samo na zaštićena područja"
nego da obuhvati "cijeli krajolik".
To će reći, da "osiromašene krajolike
treba zato ponovo oblikovati i obnoviti
sastojcima koji će ih oživjeti. Svi su ti
napori usmjereni prema istom cilju:


- što veću raznolikost biotopa, životinjskih
i biljnih vrsta,
- što očuvanija biološka ravnoteža,
- krajolik koji u čovjeku izaziva što
snažnije dojmove (str. 9)
Hrvatsko izdanje knjige ima 35 jedinica
raspoređenih u tri dijela:


I. OPĆI DIO
1. Čemu zaštita prirode
2. Zaštita vrsta i zaštita biotopa
3. Mogućnosti zaštite prirode na razini
općine
4. Odluke o zaštiti prirode i popis
dijelova prirode koje vrijedi zaštiti
5. Istraživanje - i za ljubitelje prirode
6. Zaštita prirode i prostorno planiranja
7. Zaštita prirode i poljodjelstvo
8. Zaštita prirode i obavješćivanje
9. Održavanje i njega zaštićenih područja
II. POSEBNI DIO: Ugroženi životni
prostori i spomenici prirode


10. Obala jezera
11. lezerca, bare i lokve
12. Nakupne vode
13. Školske bare i bare za potrebe
zaštite prirode
14. Rijeke i potoci
15. Usječena potočna dolina
16. Izvori i izvorišna vegetacija
17. Šljunčare
18. Ledine i napustine
19. Suhe livade i kamenjare
20. Cretovi i močvarne livade
21. Brdski i planinski pašnjaci
22. Šume i šumski rubovi (potcrtao
OP)
23. Živice i poljske šumice
24. Pojedinačna stabla i skupine stabala
25. Stari voćnjaci
26. Stare oranice i vinogradi
27. Doprirodni alpski krajolici
28. Zgrade, mostovi i zidine
29. Geološki spomenici prirode
III. DODATAK
30. Primjeri iz prakse
31. Zaštita prirode i pravo
32. Invetarizacija u svrhu zaštite prirode
33. Popis hrvatskih i latinskih naziva
biljaka koje se spominju u tekstu
34. Objašnjenje nekih stručnih izraza
35. Literatura.
(T. 33. i 34. samo u hrvatskom izdanju)
Pojedini "ugroženi životni prostor"
prikazan je po "vrijednosti i značenju,
ugroženosti i zaštiti te o mjerama njege
i uređenja". Ilustacije, fotografije i